Toàn bộ quy định về chế độ nghỉ sảy thai 2021

Trong nhiều trường hợp, người mẹ gặp rủi ro đáng tiếc nên không may bị sảy thai. Khi đó, chế độ thai sản với lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như một phần bù đắp về sức khỏe thể chất, thu nhập. Vậy, chế độ nghỉ sảy thai 2021 lao lý thế nào ?

Mục lục bài viết

  • Sảy thai được nghỉ hưởng chế độ thai sản mấy ngày?
  • Chồng đóng BHXH có được nghỉ chăm sóc vợ sảy thai không?
  • Cách tính chế độ thai sản khi sảy thai thế nào?
  • Sảy thai vẫn đi làm được hưởng chế độ thai sản không?
  • Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi sảy thai thực hiện thế nào?

Sảy thai được nghỉ hưởng chế độ thai sản mấy ngày?

Toàn bộ quy định về chế độ nghỉ sảy thai 2021 2

Câu hỏi: Tôi mang thai được 12 tuần chẳng may bị sảy thai, tôi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 02 năm. Xin hỏi, theo quy định hiện nay tôi được nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm bao lâu? – Khánh Ngọc (Lào Cai).

Trả lời:

Theo Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước, lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội khi sảy thai được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được pháp luật như sau :- 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi .- 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi .- 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi .- 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên .Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản lao lý trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần .

Như vậy, với trường hợp của bạn đọc, bạn bị sảy thai khi thai 12 tuần tuổi, do vậy cần căn cứ theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền, số ngày nghỉ tối đa của bạn là 20 ngày.

che do nghi say thai 2021

Toàn bộ quy định về chế độ nghỉ sảy thai 2021 (Ảnh minh họa)

Chồng đóng BHXH có được nghỉ chăm sóc vợ sảy thai không?

Câu hỏi: Xin chào Vanbanluat, cho em hỏi vợ bị sảy thai, chồng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có được nghỉ chăm sóc vợ hưởng chế độ thai sản không? – Vũ Giang (Huế).

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây :

a ) Lao động nữ mang thai ;b ) Lao động nữ sinh con ;c ) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ ;d ) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi ;đ ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực thi giải pháp triệt sản ;e ) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con .

Có thể thấy, lúc bấy giờ pháp lý không lao lý lao động nam đang đóng bảo hiểm có vợ sảy thai được nghỉ chăm nom vợ hưởng chế độ thai sản .

Như vậy, lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội không được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sảy thai. Tuy nhiên, người lao động có thể xin nghỉ phép năm hưởng nguyên lương theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019.

Cách tính chế độ thai sản khi sảy thai thế nào?

Câu hỏi: Em làm công nhân ở nhà máy, em mang thai được 10 tuần chẳng may bị sảy thai. Em đã đóng bảo hiểm xã hội ở nơi làm được 02 năm. Cho em hỏi, em có được hưởng chế độ khi sảy thai không, cách tính tiền được hưởng thế nào? – Minh Hà (Bình Dương).

Trả lời:

Tại Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước lao lý khi sẩy thai, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa địa thế căn cứ vào số tuần tuổi của thai .Theo đó, mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi sảy thai được pháp luật tại Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội như sau :

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo lao lý tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau :a ) Mức hưởng một tháng bằng 100 % mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo pháp luật tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức trung bình tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội ;

c ) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng lao lý tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp pháp luật tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày .

Từ quy định trên, mức trợ cấp thai sản khi sảy thai một ngày được tính theo công thức:

Mức trợ cấp = (Mức trợ cấp theo tháng/30 ngày) x Số ngày nghỉ việc

Như vậy, bạn địa thế căn cứ số ngày nghỉ khi sảy thai do cơ sở khám, chữa bệnh chỉ định để tính đơn cử mức trợ cấp chế độ thai sản khi sẩy thai .

che do nghi say thai 2021

Lao động nữ đóng BHXH được hưởng chế độ thai sản khi sảy thai (Ảnh minh họa)

Sảy thai vẫn đi làm được hưởng chế độ thai sản không?

Câu hỏi: Tôi đang làm việc tại một công ty và có đóng bảo hiểm xã hội. Trong thời gian này tôi mang thai nhưng sau đó không may ngã đã bị sảy thai. Sau khi sảy thai cảm thấy sức khỏe khá ổn định nên tôi vẫn đi làm mà không nghỉ việc theo giấy của bác sĩ. Cho tôi hỏi, tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm khi sảy thai vẫn đi làm không? – Trịnh Tú (hoangtutrinh…@gmail.com).

Trả lời:

Căn cứ những lao lý trên, khi sảy thai lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền. Theo đó, mức hưởng chế độ thai sản khi sảy thai một tháng bằng 100 % mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản .Mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày .Bên cạnh đó, Điều 141 Bộ luật Lao động lao lý như sau :

Thời gian nghỉ việc khi chăm nom con dưới 07 tuổi ốm đau, khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực thi các giải pháp tránh thai, triệt sản, người lao động được hưởng trợ cấp theo pháp luật của pháp lý về bảo hiểm xã hội .

Ngoài ra, Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước nêu rõ bảo hiểm xã hội là sự bảo vệ thay thế sửa chữa hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội .

Như vậy, có thể hiểu trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định nêu trên, người lao động được hưởng trợ cấp do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả mà không được hưởng lương do doanh nghiệp trả.

Do đó, lao động nữ không nghỉ hưởng chế độ thai sản khi sảy thai mà vẫn làm đi làm hưởng lương do doanh nghiệp trả thì không được hưởng chế độ do bảo hiểm xã hội chi trả .

Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi sảy thai thực hiện thế nào?

Câu hỏi: Xin chào Vanbanluat, tôi chẳng may bị sảy thai nên được nghỉ việc theo chỉ định của bác sĩ. Xin hỏi, dắp tới đi làm trở lại tôi cần chuẩn bị giấy tờ gì để hưởng chế độ thai sản khi sảy thai? – Minh Giang (TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời:

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi sảy thai

Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước, hồ sơ hưởng chế độ thai sản của lao động nữ được pháp luật như sau :

2. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động triển khai giải pháp tránh thai theo lao lý tại khoản 1 Điều 37 của Luật này phải có giấy ghi nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội so với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện so với trường hợp điều trị nội trú .

Theo đó, tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Quyết định 166 / QĐ-BHXH nêu rõ, với chế độ thai sản của người đang đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ gồm Danh sách 01B – HSB do đơn vị chức năng sử dụng lao động lập và hồ sơ nêu dưới đây :- Trường hợp điều trị nội trú : Bản sao giấy ra viện của người lao động, trường hợp chuyển tuyến khám, chữa bệnh trong quy trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao giấy chuyển tuyến hoặc bản sao giấy chuyển viện .- Trường hợp điều trị ngoại trú : Giấy ghi nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc bản sao giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời hạn điều trị nội trú .

Như vậy, hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi sảy thai tùy trường hợp người lao động điều trị nội trú hay ngoại trú sẽ có những giấy tờ như trên.

Thời gian giải quyết chế độ thai sản khi sảy thai

Theo Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại thao tác, người lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp hồ sơ theo pháp luật trên cho người sử dụng lao động .Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm lập list người lao động hưởng chế độ bảo hiểm theo mẫu 01B – HSB nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội .

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải bản và nêu rõ nguyên do. quyết thì phải vấn đáp bằng văn bản .

Trên đây là toàn bộ chế độ nghỉ sảy thai 2021. Nếu còn băn khoăn, độc giả vui lòng gửi câu hỏi tại đây. Các chuyên gia pháp lý của Vanbanluat.com sẽ hỗ trợ bạn câu trả lời trong vòng 24 giờ làm việc, nếu câu hỏi đầy đủ thông tin.

>> Nghỉ dưỡng sức khi sảy thai bao lâu? Cách tính mức hưởng thế nào?

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Hãy cùng bình luận và nêu quan điểm cho vui nhé!x
()
x