Hướng dẫn cách tính tiền thuê đất 2019

Nhà nước cho thuê đất gồm 02 trường hợp : Thuê đất trả tiền hàng năm và trả tiền một lần cho cả thời hạn thuê, với mỗi trường hợp thì có cách tính khác nhau theo hướng dẫn cách tính tiền thuê đất 2019 .

Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm
 

Theo khoản 1 Điều 12 Nghị định 46/2014 / NĐ-CP thì tiền thuê đất mà người thuê phải trả được tính theo công thức sau :
Tiền thuê đất phải nộp

=

Diện tích phải nộp tiền thuê
x
Đơn giá thuê đất
Trong đó, đơn giá thuê đất được xác lập theo từng trường hợp đơn cử :

1 – Không qua đấu giá

Đơn giá thuê đất hàng năm = 1 % x Giá đất tính thu tiền thuê đất .
+ Giá đất để tính thu tiền thuê đất là giá đất đơn cử .
Lưu ý : Tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất hoàn toàn có thể giao động từ 0,5 – 3,0 % tùy vào từng khu vực, từng loại đất cho thuê và điều kiện kèm theo trong thực tiễn của địa phương theo quyết định hành động của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh .

2 – Thuê đất thông qua đấu giá

Theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 46/2014 / NĐ-CP ( được sửa đổi bởi Điều 3 Nghị định 135 / năm nay / NĐ-CP ) giá thuê đất trong trường hợp thuế đất trải qua đấu giá được tính như sau :
– Đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn một năm .
– Đơn giá trúng đấu giá được không thay đổi 10 năm, hết thời hạn không thay đổi triển khai kiểm soát và điều chỉnh nhưng mức kiểm soát và điều chỉnh không vượt quá 30 % đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ không thay đổi liền kề trước đó .

3 – Thuê đất xây dựng công trình ngầm

– Nhà nước cho thuê để kiến thiết xây dựng khu công trình ngầm nhưng không phải là phần ngầm của khu công trình kiến thiết xây dựng trên mặt đất .
– Đơn giá thuê đất không quá 30 % đơn giá thuê đất trên mặt phẳng với hình thức thuê đất trả tiền, thuê đất hàng năm có cùng mục tiêu sử dụng. Đơn giá thuê đất này không thay đổi trong 05 năm .

4 – Thuê đất có mặt nước

Đơn giá thuê đất có mặt nước được xác lập theo 02 phần :
– Đối với phần diện tích quy hoạnh đất không có mặt nước : Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được xác lập như trường hợp 1 – Không qua đấu giá cho thuê đất nêu ở phần trên .
– Đối với phần diện tích quy hoạnh đất có mặt nước : Đơn giá thuê đất hàng năm không thấp hơn 50 % đơn giá thuê đất hàng năm của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục tiêu sử dụng .

Cách tính tiền thuê đất 2019

 Hướng dẫn cách tính tiền thuê đất 2019 (Ảnh minh họa)
 

Thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
 

Theo điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định 46/2014 / NĐ-CP thuê đất trả tiền một lần trong cả thời hạn thuê được xác lập theo 02 trường hợp :

Trường hợp 1: Thuê đất không mặt nước
 

Tiền thuê đất phải nộp

=

Diện tích phải nộp tiền thuê
x
Đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời hạn thuê
Trong đó ,
1 – Không trải qua đấu giá
Đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời hạn thuê là giá đất đơn cử được xác lập theo từng loại đất .
2 – Thuê đất trải qua đấu giá
Đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn thuê đất .
3 – Đất kiến thiết xây dựng khu công trình ngầm

Đơn giá thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê không quá 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất.
 

Trường hợp 2: Thuê đất có mặt nước
 

Tiền thuê đất phải nộp
=
Diện tích phải nộp tiền thuê
x
Đơn giá thuê đất xuất hiện nước thu một lần cho cả thời hạn thuê
– Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê không thấp hơn 50 % đơn giá thuê đất hàng năm của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục tiêu sử dụng .
– Mức thu do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quyết định hành động sau khi Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan có tương quan thiết kế xây dựng và trình lên .
Như vậy, giá thuê đất xuất hiện nước thu một lần cho cả thời hạn thuê thì do Ủy Ban Nhân Dân từng tỉnh lao lý .

Trên đây là hướng dẫn cách tính tiền thuê đất 2019. Để tìm hiểu những thông tin liên quan đến đất đai, bạn đọc quan tâm hãy xem tại đây.

Xem thêm:

Thuê đất công ích của xã có được bồi thường khi bị tịch thu ?

Mẫu hợp đồng thuê nhà 2019 và cách ghi

Khắc Niệm

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Hãy cùng bình luận và nêu quan điểm cho vui nhé!x
()
x