Bài thu hoạch cần kiệm liêm chính chí công vô tư mới nhất 2021

 Gợi ý bài thu hoạch cần kiệm liêm chính chí công vô tư

Hồ Chí Minh là người anh hùng giải phóng dân tộc bản địa, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Nước Ta. Trong suốt cuộc sống hoạt động giải trí cách mạng của mình Người đã để lại cho toàn thể dân tộc bản địa Nước Ta một kho tàng tri thức quý báu có giá trị trên tổng thể những nghành, những tri thức quý báu đó được người biểu lộ qua những bài phát biểu, bài viết của Người với toàn thể đồng bào .
Tựu trung lại ta gọi đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong tư tưởng đạo đức cách mạng của Người, người đã nêu những phẩm chất cơ bản nhất của con người Nước Ta trong mọi thời đại đó là : trung với nước, yêu thương con người, niềm tin quốc tế trong sáng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư .
Trong những phẩm chất đó thì phẩm chất “ cần kiệm liêm chính, chí công vô tư ” được Người đề cập tới nhiều nhất bởi phẩm chất này gắn liền với mọi hoạt động giải trí thường ngày của con người, gắn liền giữ lời nói và việc làm, giữa tâm lý và hành vi của mỗi cá thể trong việc làm chung cũng như việc làm riêng, trong hoạt động và sinh hoạt cũng như trong công tác làm việc .

Nội dung “cần kiệm liêm chính, chính công vô tư” theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: chuẩn mực đạo đức cách mạng chung nhất của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giải quyết mối quan hệ “với tự mình” bao gồm những giá trị về: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đây là các đức tính cần có của người cách mạng, tất yếu. Trong di chúc, Người viết: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

Theo người : “ cần, kiệm, liêm là căn nguyên của chính ”. Và cán bộ, đảng viên “ không giữ đúng cần, kiệm, liêm, chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân ”. Người lý giải rõ thế nào là cần, kiệm, liêm, chính để mọi người hiểu và dễ thực thi, đồng thời bổ dung, tăng trưởng tương thích với nhu yếu trách nhiệm, nhu yếu kiến thiết xây dựng, gìn giữ, hiện thực hóa phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong từng thời kỳ .
Người cho rằng, để triển khai cần, kiệm, liêm, chính, người cách mạng phải luôn giữ vững nguyên tắc “ dĩ công vi thượng ”, nghĩa là đặt việc công lên trên, lên trước việc tư .
Người luôn giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải “ chí công vô tư ”, nghĩa là phải biết hy sinh lợi ích cá thể cho quyền lợi Tổ quốc, nhân dân và Đảng. Người yên cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần phải : Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng … Ra sức thao tác cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực thi tốt đường lối, chủ trương của Đảng ; đặt quyền lợi của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước quyền lợi riêng của cá thể ; hết lòng rất là Giao hàng nhân dân ; vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc ; ra sức học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và nâng cấp cải tiến công tác làm việc của mình và cùng chiến sỹ mình tân tiến ; ra sức phấn đấu để triển khai tiềm năng của Đảng, rất là trung thành với chủ Giao hàng giai cấp công dân và nông dân lao động, hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe quan điểm của quần chúng …

Bài thu hoạch cần kiệm liêm chính chí công vô tư mới nhất 2021 2

Thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”

Để thực thi “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ”, Bác nhu yếu phải thống nhất giữa lời nói và việc làm, triển khai tốt vai trò nêu gương của người cán bộ, đảng viên ; “ nói song song với làm ”, phải biết lấy người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho sự nêu gương. Đây là yếu tố rất là quan trọng, là thuộc tính cơ bản, đặc trưng của đạo đức cách mạng trong mỗi cán bộ, đảng viên. Bởi vì, chỉ có đồng điệu giữa nói và làm thì cán bộ, đảng viên mới tạo được lòng tin của quần chúng .
Nếu cán bộ, đảng viên nói nhiều làm ít, nói mà không làm hoặc “ nói một đằng làm một nẻo ”, thì nhất định sẽ mất lòng tin trước đơn vị chức năng, trước nhân dân và vai trò của sự nêu gương sẽ không hề phát huy được. Không chỉ căn dặn thâm thúy về vai trò, thực chất, mà quan trọng hơn, trong Di chúc nói riêng và mạng lưới hệ thống tư tưởng của Bác nói chung còn chỉ ra giải pháp để rèn luyện đức tính “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ” .

Thứ nhất: Mỗi cán bộ, Đảng viên phải luôn học tập để không ngừng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn và thấm nhuần đạo đức cách mạng

Học tập, tu dưỡng phải theo mục tiêu : việc gì có lợi cho dân, phải rất là làm ; việc gì hại đến dân, phải rất là tránh. Người khẳng định chắc chắn : “ Muốn giữ vững nhân cách, tránh khỏi hủ hóa, thì phải luôn thực thi bốn chữ đó là : cần, kiệm, liêm, chính ” .
Theo Người, đây cũng là giải pháp quan trọng số 1, trách nhiệm liên tục và lâu bền hơn trong công tác làm việc thiết kế xây dựng Đảng. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải giữ gìn và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tôn vinh niềm tin đoàn kết, tương thân tương ái, tính kỷ luật, dân chủ trong tập thể ; luôn có ý thức trau dồi phẩm chất chính trị, tư tưởng, phải thật sự là công bộc của dân ; luôn chăm sóc học tập nâng cao trình độ lý luận ; gắn điều tra và nghiên cứu lý luận với trong thực tiễn việc làm để nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ, năng lượng hoạt động giải trí thực tiễn ; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện trong hoạt động giải trí thực tiễn, trong việc làm và hoạt động và sinh hoạt hàng ngày. Trong việc làm, người cán bộ, đảng viên phải nêu gương ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước tập thể, biết tự chỉ trích để văn minh .

Thứ hai: Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình gắn với sự gương mẫu của người đứng đầu

quản trị Hồ Chí Minh cho rằng, đây là giải pháp hiệu suất cao để rèn luyện đạo đức nói chung và rèn luyện “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ” so với cán bộ, đảng viên nói riêng. Người chỉ rõ, trong tự phê bình và phê bình phải thực thi liên tục, tráng lệ, đặt quyền lợi của Đảng, của nhân dân lên trên hết ; tự phê bình trên niềm tin yêu dấu chiến sỹ. “ Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự thay thế sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh mà Đảng sẽ được khỏe mạnh vô cùng ”. Theo Người, sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là những người đứng đầu trong việc rèn luyện đạo đức cách mạng có tác động ảnh hưởng tích cực, to lớn đến quần chúng nhân dân .
trái lại, bản thân người cán bộ, đảng viên không chịu tu dưỡng sẽ ảnh hưởng tác động xấu đi và để lại những hậu quả không nhỏ, bởi “ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền ” và “ để tu dưỡng đạo đức xã hội chủ nghĩa, phải nhất quyết chống chủ nghĩa cá thể. Phải luôn luôn tự phê bình một cách ngay thật, tự phê bình từ trên xuống dưới ”. Đạo đức cách mạng phải là tác dụng của sự khổ công rèn luyện, của một quy trình tu dưỡng công phu, lâu dài hơn. Nếu không có quyết tâm và ý thức bền chắc thì sự suy thoái và khủng hoảng về phẩm chất, sự trượt dốc trong lối sống sẽ là tất yếu không hề tránh khỏi. Đúng như Người khẳng định chắc chắn “ Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền chắc hằng ngày mà tăng trưởng và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong ” .

Thứ ba: Nâng cao dân trí, phát huy quyền làm chủ, tăng cường dân chủ và mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ giữa Đảng với quần chúng nhân dân

Đối với Người, đây là nội dung quan trọng, ảnh hưởng tác động trực tiếp đến nhận thức và thực hành thực tế “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ” của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo Bác, nhân dân nếu hiểu biết, họ sẽ có năng lực thực hành thực tế với tư cách của người làm chủ ; nếu họ nắm vững được pháp lý, nắm vững quyền làm chủ của mình, sẽ tạo ra thiên nhiên và môi trường để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối ống ; thực thi “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ”, gắn với quy trình công tác làm việc trên từng cương vị, chức trách nhiệm vụ .

Do vậy, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; tạo điều kiện thuận lợi; có cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng Đảng; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, công luận đối với việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Cần có cơ chế động lực, phương thức, điều kiện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trau dồi, thực hành tư cách người cách mạng, đồng thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân tích cực đấu tranh, phê phán những hành động sai trái.

Thứ tư: Nâng cao chất lượng công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát cán bộ, đảng viên của các cơ quan nhà nước, thực hiện kỷ luật nghiêm minh của các rổ chức Đảng

Theo quản trị Hồ Chí Minh, đây là giải pháp cần được thực thi liên tục trong công tác làm việc kiến thiết xây dựng Đảng, cũng như việc rèn luyện đạo đức “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ” so với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức triển khai Đảng cần phải tiếp tục làm tốt công tác làm việc kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm tay nghề gắn với thực thi trách nhiệm chính trị. Người cho rằng : “ kiểm tra có công dụng thôi thúc và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn trách nhiệm so với Đảng, so với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân .
Do đó, mà góp thêm phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức triển khai ”. Cấp ủy những cấp cần có chủ trương, giải pháp chỉ huy sát đúng và triển khai trang nghiêm công tác làm việc kiểm tra, giám sát. Thông qua kiểm tra, giám sát để quản trị ngặt nghèo từng cán bộ, đảng viên ; đồng thời phát hiện và giải quyết và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm như tư cách, thoái hóa biến chất về đạo đức, lối sống, những thành phần thời cơ, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng, vi phạm những nguyên tắc tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt Đảng .
Để liên tục triển khai cuộc hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư bản thân mỗi người phải luôn luôn nhắc nhở mình không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xong bản thân .
Làm theo “ cần ” là siêng năng dẻo dai, bền chắc cả năm, cả đời, thao tác có hiệu suất, có hiệu suất cao trong việc làm được giao .
Phải biết nuôi dưỡng niềm tin và nguồn lực để thao tác lâu bền hơn ; phải tích cực, phát minh sáng tạo trong việc làm, đặc biệt quan trọng là trong thời đại khoa học công nghệ tiên tiến đang tăng trưởng như vũ bảo, kinh tế tri thức đang ngày càng chiếm lợi thế, có cần thì việc gì dù khó khăn vất vả mấy cũng làm được. Là cán bộ, đảng viên cần phải tích cực, dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo với việc làm, thân mật với nhân dân. Trong quá trình lúc bấy giờ cần là yếu tố không hề thiếu được so với mọi người, đặc biệt quan trọng là so với người cán bộ quản trị. Đồng thời song song với cần, phải nhất quyết đấu tranh chống lại tư tưởng lười biếng, thụ động, trông chờ, ỉ lại trong bản thân mình, trong cơ quan, đơn vị chức năng và trong xã hội lúc bấy giờ .
Học tập và làm theo “ kiệm ” là mọi người không nên xa xỉ, tiêu tốn lãng phí, phô trương hình thức, biết tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn, tài lộc, sức lao động của cá thể, cơ quan, của nhân dân ; tiết kiệm ngân sách và chi phí từ cái nhỏ nhất tới những cái lớn lao ; tiết kiệm chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn học tập, nâng cao trình độ, nhiệm vụ trình độ, mỗi giây, mỗi phút so với những người cán bộ, công chức càng quý báu hơn bội phần, phong thái thao tác phải khoa học, đúng giờ, tôn trọng mọi người : không gây sự sách nhiễu, tiêu tốn lãng phí thời hạn người khác, sống đúng với hành cảnh của mình và của cơ quan, tấm gương của Bác luôn nhắc nhở tất cả chúng ta về điều đó .
Tuy nhiên, không hiểu chữ “ kiệm ” theo nghĩa “ thắt lưng buộc bụng ”, tại thời gian ta đang sống, không học Bác đi dép cao su đặc hay vóc gạo bỏ vào hũ tiết kiệm ngân sách và chi phí ; phải ghi nhận phân biệt giữa tiết kiệm ngân sách và chi phí và bủn xỉn ; biết chống lại những bộc lộ phô trương hình thức, sống đua đòi gây tiêu tốn lãng phí .
Học tập và làm theo về “ liêm ” là mọi người phải luôn giữ cho mình được trong sáng, giữ gìn của công và của dân, “ không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân ” ; “ không tham vị thế, không tham tiền tài, không tham khét tiếng ” ; không tham ô, tiêu tốn lãng phí, vun vén cho quyền lợi cá thể. Người cán bộ cách mạng phải liêm khiết, trong sáng, nhất là những người có chức vị, quyền hạn mà thiếu đức liêm, thì rất dễ sa vào chủ nghĩa cá thể, tham ô, hối lộ, tư lợi, bất minh, thiếu tuân thủ lao lý .
Học tập và làm theo Bác về “ chính ” là bản thân phải thẳng thắn trung thực, không tự cao, tự đại, không nịnh trên, khinh dưới, không gián trá lừa lọc ; luôn giữ thái độ chân thành, nhã nhặn đoàn kết, luôn cầu tân tiến ; việc được phân công thì phải làm cho tốt, làm đến nơi, đến chốn ; không sợ khó nhọc nguy khốn ; phải gần dân, thân dân, hiểu dân, tôn trọng nhân dân và lắng nghe tâm tự nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm, việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh : phải làm tốt tự phê bình và phê bình để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục chống lại mọi bộc lộ bất chính, mỗi ngày cố làm được một việc có lợi cho cơ quan, đơn vị chức năng, cho Tổ quốc, cho nhân dân .
Học tập và làm theo Người về “ chí công vô tư ” là bản thân luôn mẫu mực, công minh, công tâm, không có lòng riêng, thiên tư, thiên vị, đem lòng chí công vô tư với mọi người, với việc. Là người những bộ, đảng viên trong thời kỳ mới phải hiểu được rằng quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của con người khi nào cũng gắn liền với xã hội, không tách rời, trái chiều với quyền lợi cá thể, làm bất kỳ việc gì cũng vì tập thể, vì mọi người, “ lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ ” .

Muốn chí công vô tư phải chiến thắng được chủ nghĩa cá nhân, không vì lòng riêng mà chà đạp lên pháp luật, là người cán bộ nếu thiếu đi “chí công vô tư” thì dễ sa vào chủ nghĩa cá nhân, cụ bộ, bè phái, gian xảo, quan lưu, mặt “lạnh”, tham danh, trục lợi; thích địa vị, quyền hành; tự cao, tự đại, coi thường tập thể; chuyên quyền, độc đoán…

“ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ” là một giá trị đạo đức của người cán bộ. quản trị Hồ Chí Minh khẳng định chắc chắn, đạo đức cách mạng phải qua đấu tranh, rèn luyện bền chắc mới thành .
Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đơn giản và đức nhã nhặn khác thường. Suốt đời Người sống trong sáng, vì dân, vì nước, vì con người, không gợn chút riêng tư. Người đã đề ra tư cách người cách mạng cho cán bộ đảng viên phấn đấu và tự mình gương mẫu thực thi. Người là tấm gương đơn cử, thân thiện mà mọi người đều hoàn toàn có thể noi theo .
Trên đây là một số ít gợi ý bài thu hoạch cần kiệm liêm chính chí công vô tư .