10 câu nói bất hủ của Tào Tháo trong phim và truyện hay nhất

Bạn đã biết đến nhân vật lịch sử Tào Tháo. Thế bạn đã biết đến 10 câu nói bất hủ hay nhất của Tào Tháo để lại cho hậu thế chưa?

Tào Tháo (155-220), tự là Mạnh Đức là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Trong lịch sử gần 2000 năm qua, hình tượng về Tào Tháo vẫn là một chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử Trung Quốc, hầu hết đều bị ảnh hưởng tiêu cực do tác phẩm “Tam Quốc diễn nghĩa”.

Tuy người đời thường lấy tên ông để diễn đạt cho sự gian dối, vô liêm sỉ, bất nhân, bất nghĩa nhưng không hề phủ nhận kĩ năng của con người này .

Hãy điểm lại 10 câu nói nổi tiếng nhất của Tào Tháo được lịch sử ghi chép lại dưới đây nhé:

10 câu nói bất hủ của Tào Tháo trong phim và truyện hay nhất 10Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tinCái hay của Tháo so với Thiệu là Tháo cũng dùng người thân thích nhưng đã dùng thì tin yêu. Nó tương thích với câu “ Đã dùng thì phải tin, nếu không tin thì đừng dùng ” của Tào Tháo. Ai nói Tào Tháo đa nghi thì đa nghi cái khác chứ trong cách dùng người, mua chuộc lòng người và tin yêu khi dùng vốn tuyệt đối .Nhờ đó mà Tào Tháo không những bình định Tập Đoàn Cafe Trung Nguyên mà còn lôi cuốn hàng loạt danh tướng cũng như mưu sĩ số 1 Cafe Trung Nguyên về dưới trướng như Từ Hoảng, Trương Liêu, Vu Cấm, Hứa Chử, Trình Dục, Quách Gia, Tuân Du, Tuân Úc, Lưu Hoa, Giả Hủ …10 câu nói bất hủ của Tào Tháo trong phim và truyện hay nhất 11Phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ nên về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao cứ làm ngược lại. Ắt sẽ thành công!10 câu nói bất hủ của Tào Tháo trong phim và truyện hay nhất 12Mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta, duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù làm ta thích thú!10 câu nói bất hủ của Tào Tháo trong phim và truyện hay nhất 13Biết sai sửa sai nhưng không bao giờ nhận mình sai10 câu nói bất hủ của Tào Tháo trong phim và truyện hay nhất 1410 câu nói bất hủ của Tào Tháo trong phim và truyện hay nhất 15Thà ta phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta10 câu nói bất hủ của Tào Tháo trong phim và truyện hay nhất 1610 câu nói bất hủ của Tào Tháo trong phim và truyện hay nhất 17Thắng bại là chuyện thường của binh giaSau trận chiến Xích Bích. Trong khi đang bị bệnh Tàn quân của tào tháo từ Ô Lâm kéo về. Mọi người gặp nhau không cười mà lại khóc, 9 người chết và 1 người sống. Mà người khóc to nhất, khóc rất thương tâm chính là Hứa Chử. Tào Tháo liền bật dậy ra xem ( trong khi mình đang bị bệnh )Tào Tháo : Được rồi thôi đừng khóc nữa .

Hứa Chử: 3000 thiết kỵ của ta,chỉ còn ta mã phu của ta sống sót trở về.3000 anh em của ta,3000 tráng sĩ,

Tào Tháo : Được rồi !… … … … … … … … … … … … … … … … … …Khóc cái gì, đường đường đàn ông là một hổ tướng, rơi máu chứ không rơi lệ, thắng bại là chuyện thông thường của nhà binh. Hứa Chử à ! Đi đánh trống thăng trướng …. Không nghe thấy ta nói sao ?Hứa Chử : Thừa tướng 3000 huynh đệ của tôi đều chết cảkhông không hề cứu họ được. không cứu được thừa tướng !Tào Tháo cầm 2 vai Hứa Chử và hét lớn nói rằng : Không phải ngươi còn sống sao ? Ngươi sống sót, ta nằm mơ cũng hoàn toàn có thể cười và tỉnh dậy được. Chết 3000 thì làm thế nào ? Ta cho ngươi 3 vạn người. Cười 1 tiếng .Sau đó Hứa Chử không khóc nữa và gượng cười .Tào Tháo vỗ vai và nói : Đi đánh trống đi. ! .. Để ta tự đi sao ?

10 câu nói bất hủ của Tào Tháo trong phim và truyện hay nhất 18

(Tổng hợp)