Tổng hợp lý thuyết các công thức hóa học lớp 11 cơ bản từ A đến Z

Lý thuyết công thức hóa 11 cơ bản cùng các dạng bài tập là phần kiến thức quan trọng mà học sinh cần nắm vững để đạt điểm cao trong kì thi THPT Quốc gia. Bên cạnh đó, việc nắm chắc các công thức Hóa 11 sẽ giúp bạn tiếp thu được kiến thức mới một cách dễ dàng hơn trong chương trình lớp 12. Nội dung bài viết dưới đây của DINHNGHIA.COM.VN sẽ giúp bạn tổng hợp các công thức hóa 11 cơ bản và nâng cao học kì 1 và học kì 2, cũng như một số dạng bài tập thường gặp, cùng tìm hiểu nhé!. 

Tổng hợp lý thuyết các công thức hóa học lớp 11 học kì 1

Kì I lớp 11, nội dung kiến thức và kỹ năng những bạn cần nắm vững chính là sự điện li, nito-photpho cũng như cacbon-silic. Do đó, công thức hóa 11 kì I gồm có những nội dung tương quan đến những phần kiến thức và kỹ năng trên .

Phần 1: Công thức hóa 11 về sự điện li

Khái niệm sự điện li là gì ?

Quá trình phân li thành các ion khi chất điện li tan trong nước hoặc nóng chảy được biết đến chính là sự điện li. Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li. Trong phương trình điện li thì tổng điện tích các cation = tổng điện tích các anion. 

Tổng quát :

lý thuyết công thức hóa 11 Tổng hợp lý thuyết các công thức hóa học lớp 11 cơ bản từ A đến Z

Tìm hiểu độ điện li là gì ?

Độ điện li ( anpha ) của chất điện li được định nghĩa chính là tỉ số giữa số phân tử phân li thành ion với tổng số phân tử bắt đầu .

 • Ta có : 0 ≤ α ≤ 1 Hay 0 % ≤ α ≤ 100 %
 • Ta thấy chất không điện li tức là không bị phân li : α = 0
 • Chất điện li mạnh thì sự phân li sẽ trọn vẹn, đơn cử : α = 1 hay 100 %
 • Chất điện li yếu thì sự phân li là không trọn vẹn, đơn cử : 0 < α < 1

=> Như vậy, trong cùng một nhiệt độ và có cùng nồng độ mol / lít chất điện li càng mạnh thì độ điện li α sẽ càng lớn .

công thức hóa 11 về độ điện li Tổng hợp lý thuyết các công thức hóa học lớp 11 cơ bản từ A đến Z

Phân loại chất điện li : Từ độ điện li, ta có 2 loại chất điện li như sau :

 • Chất điện li mạnh.
 • Chất điện li yếu .

Hằng số điện li – Cân bằng điện li

Đối với những chất điện li yếu sẽ Open cân đối hoá học. Người ta gọi đó là cân đối động. Nhìn chung, hằng số điện li thường được vận dụng cho sự phân li yếu .Nếu chất điện li yếu có công thức ( A_ { a } B_ { b } ) thì công thức phân li trong dung dịch sẽ như sau 🙁 A_ { a } B_ { b }, aA ^ { n + } bB ^ { m – } )Khi đó công thức tính hằng số điện li sẽ được tính như sau 🙁 K = [ A ^ { n + } ] ^ { a }. [ B ^ { m + } ] ^ { b } / [ A_ { a } B_ { b } ] )Trong đó : a. n = b. m

Hằng số phân li của axit và bazơ yếu:

 • Đối với những axit hay bazơ yếu thì sự điện li là không trọn vẹn, phương trình điện li thuận nghịch như sau :
 • Hằng số cân đối của dung dịch axit yếu :

kiến thức công thức hóa 11 với hằng số điện li Tổng hợp lý thuyết các công thức hóa học lớp 11 cơ bản từ A đến Z

 • Vì Ka< < 1, được viết dưới dạng hàm số mũ âm cơ số 10 rất phiền phức nên người ta chuyển hàm mũ âm thành hàm logarit cơ số 10 với mệnh đề định nghĩa : pKa= – logKa
 • Hằng số cân đối của dung dịch bazơ yếu :

tổng hợp công thức hóa 11 Tổng hợp lý thuyết các công thức hóa học lớp 11 cơ bản từ A đến Z

 • Vì Kb< < 1 và được viết dưới dạng hàm mũ âm cơ số 10 nên ta hoàn toàn có thể chuyển hàm mũ âm cơ số 10 qua hàm logarit cơ số 10 với định nghĩa pKb= - logKb

Một số dạng của sự điện li

Dạng 1: Dung dịch axit yếu HA

( pH = – frac { 1 } { 2 } ( log, K_ { a } + log, C_ { a } ) ) hoặc ( pH = – log, alpha C_ { a } )Trong đó :

 • ( alpha ) là độ điện ly
 • ( K_ { a } ) là hằng số phân ly của axit
 • ( C_ { a } ) là nồng độ mol / l của axit ( ( C_ { a } geq 0,01 M ) )

Dạng 2: Dung dịch đệm (hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA)

( pH = – ( log, K_ { a } + log, frac { C_ { a } } { C_ { m } } ) )

Dạng 3: Dung dịch bazơ yếu BOH

( pH = 14 + frac { 1 } { 2 } ( log, K_ { b } + log, C_ { b } ) )

Phần 2: Công thức hóa 11 Nitơ – Photpho

Với kim chỉ nan công thức hóa 11, bạn cần nắm vững những công thức phần Nitơ – Photpho như sau :

Công thức hóa 11 về điều chế Nitơ

( NH_ { 4 } NO_ { 2 } overset { t ^ { circ } } { rightarrow } N_ { 2 } + 2H _ { 2 } O )( NH_ { 4 } Cl + NaNO_ { 2 } overset { t ^ { circ } } { rightarrow } N_ { 2 } + NaCl + 2H _ { 2 } O )

Công thức hóa 11 về điều chế ( NH_ { 3 } )

( NH_ { 4 } ^ { + } + OH ^ { – } rightarrow NH_ { 3 } + H_ { 2 } O )

Công thức hóa 11 về Axit Nitric : ( HNO_ { 3 } )

( HNO_ { 3 } ) được biết đến là không bền, đơn cử như khi có ánh sách sẽ phân hủy một phần tạo thành ( NO_ { 2 } ). Lúc này thì công thức phân hủy sẽ như sau 🙁 4HNO _ { 3 } rightarrow 4NO _ { 2 } + O_ { 2 } + 2H _ { 2 } O )Tính chất của ( HNO_ { 3 } ) khi công dụng với sắt kẽm kim loại cũng là kỹ năng và kiến thức quan trọng trong công thức hóa 11 mà những bạn cần lưu tâm. Ta có hợp chất của Nitơ này hoàn toàn có thể oxi hóa hầu hết những sắt kẽm kim loại ngoại trừ Au và Pt .( M + HNO_ { 3 } rightarrow M ( NO_ { 3 } ) _ { n } + left { begin { matrix } NH_ { 4 } NO_ { 3 } \ N_ { 2 } \ N_ { 2 } O \ NO \ NO_ { 2 } end { matrix } right. + H_ { 2 } O )

Dạng 1: Kim loại tác dụng với (HNO_{3}) dư

a ) Tính lượng sắt kẽm kim loại công dụng với ( HNO_ { 3 } ) dư( sum n_ { KL }. i_ { KL } = sum n_ { spk }. i_ { spk } )Trong đó :

 • ( i_ { KL } ) là hóa trị của sắt kẽm kim loại trong muối nitrat
 • ( i_ { spk } ) là số e mà ( N ^ { + 5 } ) nhận vào

Nếu có Fe công dụng với ( HNO_ { 3 } ) thì sẽ tạo muối ( Fe ^ { 2 + } ), không tạo muối ( Fe ^ { 3 + } ) .b ) Tính khối lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp sắt kẽm kim loại công dụng với ( HNO_ { 3 } ) dư ( loại sản phẩm không có ( NH_ { 4 } NO_ { 3 } ) )Công thức 🙁 m_ { m } = m_ { KL } + 62 sum n_ { spk }. i_ { spk } = m_ { KL } + 62 ( 3 n_ { NO } + n_ { NO_ { 2 } } + 8 n_ { N_ { 2 } O } + 10 n_ { N_ { 2 } } ) )c ) Tính khối lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp sắt và oxit sắt công dụng với ( HNO_ { 3 } ) dư ( loại sản phẩm không có ( NH_ { 4 } NO_ { 3 } ) )Công thức 🙁 m_ { m } = frac { 242 } { 80 } ( m_ { hh } + 8 sum n_ { spk }. i_ { spk } ) = frac { 242 } { 80 } [ m_ { hh } + 8 ( 3 n_ { NO } + n_ { NO_ { 2 } } + 8 n_ { N_ { 2 } O } + 10 n_ { N_ { 2 } } ) ] )

 • Công thức tính khối lượng muối thu được khi cho hỗn hợp sắt và những oxit sắt tính năng với ( HNO_ { 3 } ) loãng dư giải phóng khí NO

( m_ { m } = frac { 242 } { 80 } ( m_ { hh } + 24 n_ { NO } ) )

 • Công thức tính khối lượng muối thu được khi hòa tan hỗn hợp sắt và những oxit sắt tính năng với ( HNO_ { 3 } ) loãng dư giải phóng khí ( NO_ { 2 } )

( m_ { m } = frac { 242 } { 80 } ( m_ { hh } + 8 n_ { NO_ { 2 } } ) )d ) Tính số mol ( HNO_ { 3 } ) tham gia( n_ { HNO_ { 3 } } = sum n_ { spk }. ( i_ { spk } + so, N_ { trong, spk } ) = 4 n_ { NO } + 2 n_ { NO_ { 2 } } + 12 n_ { N_ { 2 } } + 10 n_ { N_ { 2 } O } + 10 n_ { NH_ { 4 } NO_ { 3 } } )

Dạng 2: Tính khối lượng kim loại ban đầu trong bài toán oxi hóa 2 lần

( R + O_ { 2 } rightarrow ) hỗn hợp A ( R dư và oxit của R ) ( rightarrow R ( NO_ { 3 } ) _ { n } + H_ { 2 } O ) + mẫu sản phẩm khửCông thức 🙁 m_ { R } = frac { M_ { R } } { 80 } ( m_ { hh } + 8.sum n_ { spk }. i_ { spk } ) = frac { M_ { R } } { 80 } [ 3 n_ { NO } + n_ { NO_ { 2 } } + 8 n_ { N_ { 2 } O } + 10 n_ { N_ { 2 } } ) ] )Công thức tính khối lượng sắt đã dùng khởi đầu, biết oxi hóa lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X với ( HNO_ { 3 } ) đặc, nóng giải phóng khí ( NO_ { 2 } )( m_ { Fe } = frac { 56 } { 80 } ( m_ { hh } + 8 n_ { NO_ { 2 } } ) )

Muối amoni ( NH_ { 4 } ^ { + } ) và ( NO_ { 3 } ^ { – } )

Một số công thức hóa học quan trọng của muối ( NH_ { 4 } ^ { + } ) và ( NO_ { 3 } ^ { – } )

công thức hóa 11 của muối amoni Tổng hợp lý thuyết các công thức hóa học lớp 11 cơ bản từ A đến Z

Tổng hợp những công thức Hóa học lớp 11 phần photpho

Các kiến thức và kỹ năng về photpho cũng thường nằm trong đề thi THPT Quốc Gia. Chính do đó, khi ôn tập công thức hóa 11 bạn không nên bỏ lỡ phần kiến thức và kỹ năng này .

Tính oxi hóa

( P + KL overset { t ^ { circ } } { rightarrow } ) Photphua sắt kẽm kim loại

Ví dụ: 

( 2P + 3C a overset { t ^ { circ } } { rightarrow } Ca_ { 3 } P_ { 2 } )( 3N a + Poverset { t ^ { circ } } { rightarrow } Na_ { 3 } P. )

Tính khử

 • ( 3O _ { 2 } + 4P rightarrow 2P _ { 2 } O_ { 3 } )

Ví dụ: 

( 3O _ { 2 } + 4P rightarrow 2P _ { 2 } O_ { 3 } )

Ví dụ:

( 5HNO _ { 3 } + P. rightarrow H_ { 2 } O + 5NO _ { 2 } + H_ { 3 } PO_ { 4 } )( 5H _ { 2 } SO_ { 4 } + 2P rightarrow 2H _ { 2 } O + 5SO _ { 2 } + 2H _ { 3 } PO_ { 4 } )

Tổng hợp những công thức Hóa học lớp 11 : Axit phophoric

( H_ { 3 } PO_ { 4 } overset { OH ^ { – } } { rightarrow } H_ { 2 } PO_ { 4 } ^ { – } overset { OH ^ { – } } { rightarrow } HPO_ { 4 } ^ { 2 – } overset { OH ^ { – } } { rightarrow } PO_ { 4 } ^ { 3 – } )

Một số trường hợp phản ứng

 • ( H_ { 3 } PO_ { 4 } + NaOH rightarrow NaH_ { 2 } PO_ { 4 } + H_ { 2 } O )
 • ( H_ { 3 } PO_ { 4 } + 2N aOH rightarrow Na_ { 2 } HPO_ { 4 } + 2H _ { 2 } O )
 • ( H_ { 3 } PO_ { 4 } + 3N aOH rightarrow Na_ { 3 } PO_ { 4 } + 3H _ { 2 } O )

Đặt ( frac { n_ { OH ^ { – } } } { n_ { H_ { 3 } PO_ { 4 } } } = x )Nếu :

 • ( x leq 1 rightarrow H_ { 2 } PO_ { 4 } ^ { – } )
 • ( x = 2 rightarrow HPO_ { 4 } ^ { 2 – } )
 • ( 1 < x < 2 rightarrow H_ { 2 } PO_ { 4 } ^ { - }, HPO_ { 4 } ^ { 2 - } )
 • ( 2 < x < 3 rightarrow HPO_ { 4 } ^ { 2 - }, PO_ { 4 } ^ { 3 - } )
 • ( x geq 3 rightarrow PO_ { 4 } ^ { 3 – } )

Phản ứng thủy phân của muối Photphat

( PO_ { 4 } ^ { 3 – } + H_ { 2 } O leftrightarrow HPO_ { 4 } ^ { 2 – } + OH ^ { – } )( H_ { 2 } PO_ { 4 } ^ { – } + H_ { 2 } O leftrightarrow H_ { 3 } O ^ { + } + HPO_ { 4 } ^ { 2 – } )

Phần 3: Công thức hóa 11 về Cacbon – Silic

Ôn luyện công thức hóa 11 bạn cần nắm chắc kiến thức và kỹ năng về phần cacbon – silic dưới đây :

Tổng hợp những công thức Hóa học lớp 11 : Cacbon

Tính oxi hóa của Cacbon khi tính năng với :

 • Hidro :

( C + 2H _ { 2 } overset { t ^ { circ }, xt } { rightarrow } CH_ { 4 } )

 • Kim loại :

( Al + C overset { t ^ { circ } } { rightarrow } Al_ { 4 } C_ { 3 } )

Hợp chất của cacbon và những công thức hóa học

Cacbonđioxit ((CO_{2}))

Phản ứng với dung dịch kiềm 🙁 CO_ { 2 } + OH ^ { – } rightarrow HCO_ { 3 } ^ { – } )( CO_ { 2 } + 2OH ^ { – } rightarrow CO_ { 3 } ^ { 2 – } + H_ { 2 } O )

Muối cacbonat

( CO_ { 2 } ) phản ứng với dung dịch kiềm tạo ra 2 muối ( HCO_ { 3 } ^ { – } ) và ( CO_ { 3 } ^ { 2 – } ) .Một số đặc thù của muối ( HCO_ { 3 } ^ { – } ) và ( CO_ { 3 } ^ { 2 – } )

các dạng bài tập công thức hóa 11 Tổng hợp lý thuyết các công thức hóa học lớp 11 cơ bản từ A đến Z

 • Dạng 1: Muối cacbonat + dd HCl ( rightarrow ) Muối clorua + ( CO_ { 2 } + H_ { 2 } O )

( m_ { m, clorua } = m_ { m, cacbonat } + ( 71-60 ) n_ { CO_ { 2 } } )

 • Dạng 2:Muối cacbonat + ( H_ { 2 } SO_ { 4 } ) loãng ( rightarrow ) Muối sunfat + ( CO_ { 2 } + H_ { 2 } O )

( m_ { m, sunfat } = m_ { m, cacbonat } + ( 96-60 ) n_ { CO_ { 2 } } )

Các công thức Silic và những hợp chất của silic

Công thức hóa học về tính khử và tính oxi hóa của silic

Tính khử

( Si + 2F _ { 2 } rightarrow SiF_ { 4 } )( Si + O_ { 2 } rightarrow SiO_ { 2 } )( Si + 2N aOH + H_ { 2 } O rightarrow Na_ { 2 } SiO_ { 3 } + 2H _ { 2 } )

Tính oxi hóa

( 2M g + Si overset { t ^ { circ } } { rightarrow } Mg_ { 2 } Si )

Bài tập trắc nghiệm với công thức tính nhanh hóa 11

Bài tập đốt cháy hiđrocacbon

Số C = ( frac { n_ { CO_ { 2 } } } { n_ { A } } )Số H = ( frac { 2 n_ { H_ { 2 } O } } { n_ { A } } )( n_ { ankan, ( ancol ) } = n_ { H_ { 2 } O } – n_ { CO_ { 2 } } )( n_ { ankin } = n_ { CO_ { 2 } } – n_ { H_ { 2 } O } )

Lưu ý: A là (C_{x}H_{y}) hoặc (C_{x}H_{y}O_{z}) mạch hở, khi cháy cho: (n_{CO_{2}} – n_{H_{2}O} = k.n_{A}) thì A có số (pi = (k+1)).

Bài tập tính số đồng phân Hiđrocacbon

Tính số đồng phân của ankan

Số đồng phân của ( C_ { n } H_ { 2 n + 2 } = 2 n – 4 + 1, ( 3 < n < 7 ) )

Tính số đồng phân của RH thơm, đồng đẳng benzen

Số đồng phân của ( C_ { n } H_ { 2 n – 6 } = ( n – 6 ). 2, ( 6 < n < 10 ) )

Bài tập về phản ứng thế halogen với công thức hóa 11

Các công thức hóa 11 về phản ứng thế monohalogen của ankan

( C_ { n } H_ { 2 n + 2 } + X_ { 2 } rightarrow C_ { n } H_ { 2 n + 1 } X + HX )

Các công thức hóa học lớp 11 về phản ứng tách của ankan

Ankan X ( rightarrow ) Hỗn hợp Y ( Hiđrocacbon ; ( H_ { 2 } ) )

 • Theo định luật bảo toàn khối lượng :

Khối lượng ankan khởi đầu = khối lượng hỗn hợp sau phản ứng .( Leftrightarrow m_ { x } = m_ { y } )( n_ { H_ { 2 } } = n_ { x } = n_ { y } )

 • Công thức tính nhanh hiệu suất của phản ứng tách .

H % = ( Mx / My – 1 ). 100 %

Các công thức hóa học lớp 11 giải bài tập phản ứng cộng

 • Phương trình tổng quát :

( C_ { n } H_ { 2 n + 2 } + kH_ { 2 } rightarrow C_ { n } H_ { 2 n + 2 } )( C_ { n } H_ { 2 n + 2-2 k } + kBr_ { 2 } rightarrow C_ { n } H_ { 2 n + 2-2 k } Br_ { 2 k } )

 • Số mol ( H_ { 2 } ) và số mol ( Br_ { 2 } ) phản ứng bằng số mol link ( pi ) ( Anken / ankin / ankađien )

( n_ { pi } = n_ { Br_ { 2 }, pu } = n_ { H_ { 2 }, pu } )

 • Theo định luật bảo toàn khối lượng

Khối lượng trước phản ứng = khối lượng sau phản ứng

 • Số mol hỗn hợp giảm bằng số mol ( H_ { 2 } ) tham gia phản ứng

( n_ { hh, truoc } – n_ { hh, sau } = n_ { H_ { 2 }, pu } )Khối lượng bình brom tăng = khối lượng anken / ankin / ankađien

Bài tập về phản ứng của ankin có liên kết ba đầu mạch 

Bài tập về phản ứng của ankin có link ba đầu mạch với dung dịch ( AgNO_ { 3 } / NH_ { 3 } )( R-Cequiv CH + AgNO_ { 3 } + NH_ { 3 } rightarrow R-Cequiv CAg ^ { + } NH_ { 4 } NO_ { 3 } ( Rneq H ) )Số mol ankin = số mol kết tủaKhối lượng kết tủa = ( m_ { ankin } + 107 n_ { Ag ^ { + } } )Hay : ( n_ { Ag ^ { + } } = frac { m_ { ket, tua } – m_ { ankin } } { 107 } )

công thức hóa 11 và hình ảnh minh họa Tổng hợp lý thuyết các công thức hóa học lớp 11 cơ bản từ A đến Z

Lý thuyết các công thức hóa học lớp 11 học kì 2

Trong học kỳ 2, những kiến thức và kỹ năng về hóa hữu cơ cũng vô cùng quan trọng, nhu yếu học viên nắm chắc phần kiến thức và kỹ năng này. Chính công thức hóa 11 học kì 2 sẽ là nền tảng cơ bản giúp những em tiếp thu chương trình lớp 12. Sẽ có bản update mới nhất giúp bạn nắm vững những công thức hóa 11 học kì 2 .

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây DINHNGHIA.COM.VN đã cung cấp cho bạn thông tin hữu ích trong quá tình tìm hiểu cũng như nghiên cứu về chủ đề công thức hóa 11 học kì 1 và học kì 2. Chúc bạn luôn học tốt!. 

Xem thêm :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Hãy cùng bình luận và nêu quan điểm cho vui nhé!x
()
x