Giáo trình hóa học đại cương PDF

Giáo trình hóa học đại cương PDF

Download tài liệu hoá đại cương ĐH, hoá học đại cương dành cho sinh viên cao đẳng. pdf ✓ Hoá học đại cương vô cơ, hoá học đại cương 1 cấu trúc chất ✓ Giáo trình hoá học đại cương sử dụng giảng dạy và học tập ✓ Dễ dàng tải trực tuyến không mất phí

Giáo trình hoá học đại cương - ViecLamVui

➤➤➤ Xem thêm: Bài tập hoá đại cương đại học có lời giải

Danh mục bài viết
(Table of content)

 • 1 Tải giáo trình hóa đại cương đại học PDF
 • 2 Tải giáo trình hoá học đại cương 1 – Lê Mậu Quyền dành cho sinh viên cao đẳng

Tải giáo trình hóa đại cương đại học PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL 78 TRANG GIÁO TRÌNH PDF

Bấm tải ngay ➽➽➽

Giáo trình hóa học đại cương PDF 2  Bấm để tải: Giáo trình hóa học đại cương PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ
GIÁO TRÌNH HOÁ ĐẠI CƯƠNG A1

Tác giả

 • Trần Hớn Quốc
 • Nguyễn Quốc Chính

Năm xuất bản
2014

Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia TP.HCM

Tóm tắt
Giáo trình hoá đại cương cho sinh viên đại học được biên soạn chi tiết với hệ thống kiến thức dễ nắm bắt và tiếp thu. Tài liệu được biên soạn bởi trường Đại học Khoa học Tự nhiên trực thuộc Đại học Quốc gia TPHCM

Mục lục

 • Chương I: Cấu tạo nguyên tử
 • Chương II: Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học
 • Chương III: Liên kết hoá học
 • Chương IV: Trạng thái tập hợp của các chất và các kiểu mạng tinh thể

Tải giáo trình hoá học đại cương 1 – Lê Mậu Quyền dành cho sinh viên cao đẳng

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL 116 TRANG GIÁO TRÌNH PDF

Bấm tải ngay ➽➽➽ Hoá học đại cương 1 dùng cho sinh viên các trường cao đẳng

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ
HOÁ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Tác giả
Lê Mậu Quyền

Năm xuất bản
2007

Nhà xuất bản
NXB Giáo dục

Tóm tắt
Giáo trình giảng dạy môn Hóa đại cương cho sinh viên các trường cao đẳng có học về môn Hóa đại cương này. Phần hoá học đại cương 1 giáo trình gồm nội dung 6 chương đầu tài liệu. Mỗi chương trình bày lý thuyết chi tiết và có phần câu hỏi bài tập để ôn tập

Mục lục

 • Chương 1: Cấu tạo nguyên tử
 • Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
 • Chương 3: Liên kết hoá học và cấu tạo phân tử
 • Chương 4: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học vào hoá học. Nhiệt hoá học
 • Chương 5: Áp dụng nguyên lý thứ hai của nhiệt động học vào hoá học. Chiều và giới hạn tự diễn biến của các quá trình
 • Chương 6: Cân bằng hoá học

Trên đây là giáo trình hoá học đại cương định dạng PDF, ViecLamVui – chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí – gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

# GiaoTrinhHoaHocDaiCuong # HoaHocDaiCuong # HoaDaiCuongDaiHoc # HoaHocDaiCuong1 # ViecLamVui