Công thức mới tính phụ cấp thâm niên giáo viên

( GDVN ) – Bộ Giáo dục và Đào tạo đang soạn thảo và lấy quan điểm cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thực thi chính sách phụ cấp thâm niên so với nhà giáo .

Đây là dự thảo Thông tư hướng dẫn từ một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Theo đó, nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên đủ 5 năm (60 tháng kể cả thời gian nghỉ hè, nghỉ theo Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Công thức mới tính phụ cấp thâm niên giáo viên 2
Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm ( đủ 12 tháng kể cả thời hạn nghỉ hè, nghỉ theo Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội ) được tính thêm 1 % .

Ví dụ 1: Nhà giáo A đã giảng dạy, giáo dục ở trường mầm non ngoài công lập có 07 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau đó được ký hợp đồng làm việc để giảng dạy, giáo dục tại trường mầm non công lập đến nay được 01 năm.

Như vậy, nhà giáo A có thời hạn được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 08 năm ( gồm 07 năm giảng dạy, giáo dục ở trường mần nin thiếu nhi ngoài công lập có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và 01 năm giảng dạy, giáo dục tại trường mần nin thiếu nhi công lập ), mức phụ cấp thâm niên tương ứng với thời hạn 08 năm là 8 % .
Ví dụ 2 : Nhà giáo B đã giảng dạy, giáo dục ở trường ĐH công lập, sau khi hết thời hạn tập sự có 08 năm giảng dạy, giáo dục đang hưởng mức phụ cấp thâm niên 8 % .
Sau đó, nhà giáo B được điều động làm công tác làm việc thanh tra và được xếp ở ngạch thanh tra viên là 03 năm, tiếp theo nhà giáo B được điều động về làm công tác làm việc giảng dạy, giáo dục ở trường ĐH công lập đến nay được 03 năm .
Như vậy, nhà giáo B có thời hạn được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 14 năm ( 11 năm giảng dạy, giáo dục + 03 năm được xếp ở ngạch thanh tra viên ), mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời hạn 14 năm là 14 % .
Ví dụ 3 : Nhà giáo C đã giảng dạy, giáo dục ở trường tiểu học công lập, sau khi hết thời hạn tập sự đã giảng dạy, giáo dục được 03 năm thì đi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược với thời hạn 02 năm ( 24 tháng ), sau đó được xuất ngũ về liên tục công tác làm việc giảng dạy, giáo dục tại trường tiểu học công lập 02 năm thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên của nhà giáo C là 07 năm ( 05 năm giảng dạy, giáo dục + 02 năm đi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược ), mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời hạn 07 năm là 07 % .

Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng như sau:

Mức phụ cấp thâm niên được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [Hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng.

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian (nếu có) sau:

– Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong những cơ sở giáo dục công lập ;
– Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong những cơ sở giáo dục ngoài công lập ( so với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong những cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở những cơ sở giáo dục ngoài công lập ) ;
– Thời gian thao tác được xếp lương theo một trong những ngạch hoặc chức vụ của những chuyên ngành hải quan, tòa án nhân dân, kiểm sát, truy thuế kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ vương quốc, kiểm tra Đảng ;
– Thời gian thao tác được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời hạn thao tác được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác ( nếu có ) ;
– Thời gian đi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược có thời hạn được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề .

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với các cơ sở giáo dục công lập được ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí chi thường xuyên do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Ngân sách này được giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước.

Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên, nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên trích từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và nguồn ngân sách Nhà nước cấp theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước

Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư, nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên trích từ nguồn thu tự đảm bảo kinh phí hoạt động của đơn vị…

Hướng dẫn này áp dụng cho các đối tượng sau:

Nhà giáo hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ mầm non tới đại học và các đơn vị viện, trường… thuộc cơ quan Nhà nước.

Nhà giáo hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục theo chương trình giáo dục thường xuyên trong các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Nhà giáo hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục theo nhóm ngành đào tạo giáo viên trong các trường trung cấp, cao đẳng có đào tạo sư phạm.

Nhà giáo hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập đang làm nhiệm vụ hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục. 

Thùy Linh

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Hãy cùng bình luận và nêu quan điểm cho vui nhé!x
()
x