TỔNG HỢP CÔNG THỨC CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

Học các thì trong tiếng Anh là mảng ngữ pháp cực kỳ quan trọng, là nền tảng cho tất cả mọi vấn đề khác. Thế nên ghi nhớ thuộc lòng bảng tổng hợp các thì trong tiếng Anh là một nhiệm vụ bắt buộc với tất cả người học dù ở trình độ nào. Đừng chủ quan vì có không ít người đã học đến rất cao mà vẫn không nhớ hết tất cả công thức các thì sau đây.

1. Bảng công thức 12 thì trong tiếng Anh

Các vấn đề chúng ta cần ghi nhớ khi học các thì trong tiếng Anh (theo thứ tự ưu tiên) là: công thức, cách dùng, dấu hiệu nhận biết. Tuy những công thức này tưởng chừng đơn giản, không hề khó khăn nhưng khi áp dụng lại chẳng dễ dàng, đặc biệt là với thì phức tạp. Trước tiên, bạn nên học từ các thì cơ bản trong tiếng Anh gồm hiện tại đơn, quá khứ đơn và tương lai đơn, sau khi nắm vững mới nên chuyển sang học nhóm thì tiếp diễn và hoàn thành. Nhận biết các thì trong tiếng Anh cũng là một trong những lưu ý cơ bản và quan trọng bậc nhất mà mỗi học viên đều cần phải ghi nhớ. Sau đây là bảng công thức đầy đủ của cả 12 thì trong tiếng Anh:

Các thì
Công thức
Cách dùng
Thì quá khứ đơn
( + ) S + V-ed + …

(-) S + did + not + V.      

( ? ) Did + S + V ?
“ To be ” : was / were
– Dùng để tả hành vi đã xảy ra và chấm hết trong quá khứ .
– Dấu hiệu phân biệt : Yesterday ; the day before ; 2 years ago ; 2 days ago ; last Friday ; last month ; in + mốc thời hạn trong quá khứ .
Thì quá khứ tiếp diễn
( + ) S + was / were + V-ing .
( – ) S + was / were not + Ving .
( ? ) Was / Were + S + Ving … ?
– Dùng để tả hành vi đã đang xảy ra tại thời gian nói trong quá khứ .
– Dùng để tả nhiều hành vi xảy ra đồng thời trong quá khứ ( dùng với while ) .
– Dấu hiệu : while ; when …
Thì quá khứ hoàn thành
( + ) S + had + PII .
( – ) S + had not + PII .
( ? ) Had + S + PII ?
– Dùng để tả hành vi xảy ra trước 1 hành vi khác trong quá khứ .
– Dùng để tả hành vi xảy ra trước 1 thời gian xác lập trong quá khứ .
– Dấu hiệu phân biệt : before ; after ; when ; while ; as soon as ; by ( trước ) …
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
( + ) S + had been + Ving .
( – ) S + hadn’t been + Ving .
( ? ) Had + S + been + Ving ?
– Dùng để tả hành vi đang diễn ra và hoàn tất trước 1 hành vi khác trong quá khứ ( nhấn mạnh vấn đề tính liên tục của hành vi )
Thì hiện tại đơn
( + ) S + V ( s / es ) .
( – ) S + do not / does not + V .
( ? ) Do / does / to be + S + V ?
“ To be ” : am / is / are
– Dùng để tả thói quen ở hiện tại .
– Dùng để tả sở trường thích nghi, năng lượng của bản thân .
– Dùng để tả thực sự, chân lý hiển nhiên .
– Dùng để tả lịch trình, kế hoạch đã định sẵn .
Thì hiện tại tiếp diễn
( + ) S + is / am / are + Ving .
( – ) S + is / am / are not + Ving .
( ? ) Is / Am / Are + S + Ving ?
– Dùng để tả hành vi đang xảy ra tại thời gian nói .
– Dùng để tả hành vi xảy ra liên tục làm người khác không dễ chịu .
– Dùng để tả kế hoạch trong tương lai, có dự tính từ trước và được chuẩn bị sẵn sàng, lên kế hoạch rõ ràng .
Dấu hiệu nhận ra : at the moment ; at this time ; right now ; now ; …
Thì hiện tại hoàn thành
( + ) S + have / has + PII
( – ) S + haven’t / hasn’t + PII
( ? ) Have / Has + S + PII … ?

 • Yes, S have / has
 • No, S haven’t / hasn’t

– Dùng để tả 1 vấn đề vừa mới xảy ra .
– Dùng để tả 1 vấn đề đã xảy ra trong quá khứ nhưng còn tín hiệu, tác dụng ở hiện tại .
– Dùng để nhấn mạnh vấn đề đến thưởng thức bản thân ( lần đầu và có tác dụng đáng nhớ )
– Dấu hiệu phân biệt : just ; recently ; lately ; never ; already ; yet ; ever : since ; for ; so far ; up to now ; …
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
( + ) S + have / has been + Ving .
( – ) S + have / has not been + Ving .
( ? ) Have / Has + S + been + Ving ?
– Dùng để vấn đề xảy ra trong quá khứ, lê dài đến hiện tại và sẽ liên tục trong tương lai .

– Dấu hiệu nhận biết: just; recently; lately: since; for; ever; never…

Thì tương lai đơn
( + ) S + will / shall + V.
( – ) S + will / shall not + V .
( ? ) Will / Shall + S + V ?
– Dùng để tả hành vi sắp xảy ra trong tương lai không có dự tính trước .
– Dấu hiệu : tomorrow ; the day after tomorrow ; next ; in + thời hạn ở tương lai …
Thì tương lai tiếp diễn
( + ) S + will / shall + be + Ving .
( – ) S + will / shall not be + Ving .
( ? ) Will / Shall + S + be + Ving ?
– Dùng để tả hành vi đang xảy ra tại thời gian xác lập trong tương lai .
Thì tương lai hoàn thành
( + ) S + will / shall + have + PII .
( – ) S will / shall not + have + PII .
( ? ) Will / Shall + S + have + PII ?
– Dùng để tả hành vi xảy ra trước 1 hành vi khác trong tương lai .
– Dùng để tả hành vi xảy ra trước 1 thời gian xác lập trong tương lai
– Dấu hiệu : by the time ; by + mốc thời hạn trong quá khứ .
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn
( + ) S + will have been + Ving .
( – ) S + won’t have been + Ving .
( ? ) Will / Shall + S + have been + Ving ?
– Dùng để tả hành vi sẽ đang xảy ra và hoàn tất trước 1 hành vi khác trong tương lai .
– Dấu hiệu : by the time ; by + thời hạn
Các thì trong tiếng Anh có 3 nhóm chính là quá khứ - hiện tại - tương lai (Nguồn: fluentu.com)

2. Bí kíp để nhớ và phân biệt các thì trong tiếng Anh

Nhìn bảng tổng hợp các thì trong tiếng Anh ở trên, những người mới học hoặc trình độ cơ bản sẽ thấy hơi … choáng vì quá dài. Với đa số mọi người, quy trình học các thì trong tiếng Anh phải lê dài hàng năm trời, trải qua nhiều khóa học Anh ngữ và phải đạt đến một trình độ nhất định mới vận dụng được đúng chuẩn cả 12 thì. Vậy nên bạn không cần nóng vội và mất kiên trì nếu chưa thể nắm lòng được mảng kỹ năng và kiến thức này. Hãy nhớ rằng :
– Phải làm nhiều bài tập : Không có cách nào giúp bạn ghi nhớ được cách sử dụng các thì một cách chắc như đinh như bài tập thực hành thực tế. Phải làm đi làm lại, làm thuần thục, gặp thật nhiều trường hợp sử dụng thì thì tất cả chúng ta mới hiểu thực chất của nó và phản ứng nhanh khi gặp mỗi dạng thì .
Làm bài tập thật nhiều mới nhớ được các thì cơ bản trong tiếng Anh (Nguồn: cambridgecoaching.com)
– Không học quá nhiều thì một lúc sẽ gây rối : Có tới 12 thì tiếng Anh khác nhau với độ phức tạp khác nhau. Học một lúc toàn bộ hoặc 4,5 thì trong một khoảng chừng thời hạn là quan điểm rất tồi. Khi đó, bạn chắc như đinh sẽ bị rối. Việc học cấp tốc, hấp tấp vội vàng này không thiết yếu và cũng trọn vẹn không hiệu suất cao. Đừng tham lam mà hãy có kế hoạch học thật hài hòa và hợp lý so cho kiến thức và kỹ năng được nạp vào đầu thực sự sâu. Khi học tiếng Anh, hoàn toàn có thể bạn sẽ có lúc quên đi từ vựng, kiến thức và kỹ năng này kia nhưng “ rơi rụng ” mất nền tảng là các thì trong tiếng Anh thì không hề .
– Học các thì tương quan song song, hỗ trợ : Không nên học quá nhiều một lúc, vậy tất cả chúng ta nên chia ra học như thế nào ? Bí kíp là hãy học những thì có tương quan với nhau, ví dụ như thì quá khứ đơn học song song với thì hiện tại triển khai xong, học thì hiện tại hoàn thành xong cùng lúc với hiện tại hoàn thành xong tiếp nối, … Lý do là các thì trong tiếng Anh này có cách dùng khá dễ nhầm lẫn, mảng vận dụng gần nhau. Chúng ta học đồng thời thì sẽ thuận tiện phân biệt chúng hơn ( nhầm lẫn giữa các thì là yếu tố lớn nhất khi học thì ) .

3. Bài tập chia thì tiếng Anh

Để nhanh chóng hiểu sâu, nắm vững và linh hoạt sử dụng mỗi học viên đều cần phải thường xuyên làm bài tập về các thì trong tiếng Anh và dấu hiệu nhận biết của chúng. Cùng English Town thử sức với một vài thử thách thú vị sau nhé!

 1. In all the world, there ( be ) __________ only 14 mountains that ( reach ) __________above 8,000 meters .
 2. She sometimes ( come ) __________ to see her parents .
 3. When I ( come ) __________, she ( leave ) __________for Saigon five minutes ago .
 4. My grandmother never ( fly ) __________ in an airplane, and she has no intention of ever doing so .
 5. We just ( decide ) __________ that we ( undertake ) ____________ the job .
 6. He told me that he ( take ) __________ a trip to California the following week .
 7. I knew that this road ( be ) __________ too narrow .
 8. Right now I ( attend ) __________ class. Yesterday at this time I ( attend ) __________class .
 9. Tomorrow I’m going to leave for home. When I ( arrive ) __________at the airport, Mary ( wait ) __________ for me .
 10. Margaret was born in 1950. By last year, she ( live ) __________on this earth for 55 years .
 11. The traffic was very heavy. By the time I ( get ) __________to Mary’s party, everyone already ( arrive ) __________
 12. I will graduate in June. I ( see ) __________ you in July. By the time I ( see ) __________ you, I ( graduate ) __________ .

ĐÁP ÁN :

 1. are – reach
 2. comes
 3. came – had left
 4. has never flown
 5. have just decided – would undertake
 6. would take
 7. was
 8. am attending – was attending
 9. arrive – will be waiting
 10. had lived

 11. got – had already arrived
 12. will see – see – will have graduated

Không gian học lý tưởng tại English Town
Bạn đang có nhu yếu học tiếng Anh nhưng không biết học ở đâu mới hợp với mình và hiệu suất cao ? Hãy thử tìm hiểu thêm English Town – thành phố tiếng Anh thu nhỏ giữa lòng Hồ Chí Minh. Với đội ngũ giáo viên quốc tế giàu trình độ, mạng lưới hệ thống lớp học ngoại khóa độc lạ, phương pháp học tập văn minh không nặng triết lý và đặc biệt quan trọng là thiên nhiên và môi trường sử dụng tiếng Anh 100 % thực tiễn … trình tiếng Anh của bạn sẽ thuận tiện tăng nhanh mà không phải học quá áp lực đè nén, căng thẳng mệt mỏi. Nhanh tay ĐK ngay nhé !