Category: Học tập

“Cơm trắng mấy giò” là cơm gì?

Camnangbep.com cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây: Muốn ăn cơm trắng với giò Lại đây mà đẩy xe bò với anh Muốn ăn bánh đúc mấy giò lại đây mà đẩy xe bò với anh Điêu, …