✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đánh giá bài viết post

Tổng hợp các công thức vật lý lớp 10 đầy đủ, ngắn gọn, dễ nhớ

1. Chuyển động cơ – Chất điểm

a) Chuyển động cơ

Chuyển động cơ của một vật ( gọi tắt là hoạt động ) là sự biến hóa vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời hạn .

b) Chất điểm

Một vật được coi là một chất điểm nếu size của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi ( hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập đến ) .

c) Quỹ đạo

Quỹ đạo của hoạt động là đường mà chất điểm hoạt động vạch ra trong khoảng trống .

2. Cách xác định vị trí của vật trong không gian

a) Vật làm mốc và thước đo

Để xác lập đúng chuẩn vị trí của vật ta chọn một vật làm mốc và một chiều dương trên quỹ đạo rồi dùng thước đo chiều dài đoạn đường từ vật làm mốc đến vật .

b) Hệ tọa độ

+ Hệ tọa độ 1 trục ( sử dụng khi vật hoạt động trên một đường thẳng ) .
Tọa độ của vật ở vị trí M : x = OM −
✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 25
+ Hệ tọa độ 2 trục ( sử dụng khi vật hoạt động trên một đường cong trong một mặt phẳng ) .
Tọa độ của vật ở vị trí M :
x = OMx −
y = OMy −
✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 26

3. Cách xác định thời gian trong chuyển động

a) Mốc thời gian và đồng hồ

Mốc thời hạn là thời gian chọn trước để khởi đầu tính thời hạn .
Để xác lập từng thời gian ứng với từng vị trí của vật hoạt động ta phải chọn mốc thời hạn và đo thời hạn trôi đi kể từ mốc thời hạn bằng một chiếc đồng hồ đeo tay .

b) Thời điểm và thời gian

– Thời điểm là giá trị mà đồng hồ đeo tay hiện đang chỉ đến theo một mốc cho trước mà ta xét .
– Thời gian là khoảng chừng thời hạn trôi đi trong thực tiễn giữa hai thời gian mà ta xét .

4. Hệ quy chiếu

Một hệ quy chiếu gồm có :
+ Một vật làm mốc, một hệ tọa độ gắn với vật làm mốc .
+ Một mốc thời hạn và một đồng hồ đeo tay .

PHẦN 1 – CƠ HỌC

Chương I: Động học chất điểm

Bài 2: Chuyển động thẳng đều

✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 27

Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 28

Bài 4: Sự rơi tự do

Với tần suất : a = g = 9,8 m / s2 ( ≈ 10 m / s2 )
Công thức :
✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 29

Bài 5: Chuyển động tròn đều

 • Vận tốc trong chuyển động tròn đều

✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 30
Vận tốc góc :
✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 31

 • Chu kỳ (ký hiệu là T) là khoảng thời gian (giây) vật đi được một vòng
 • Tần số (ký hiệu f): là số vòng vật đi được trong 1 giây

(1)   \begin{equation*} f=\frac{1}{T}(H z) \end{equation*}

Độ lớn của tần suất hướng tâm :

(2)   \begin{equation*} a_{h t}=\frac{v^{2}}{r}=\omega^{2} \cdot r\left(m / s^{2}\right) \end{equation*}

Chương II: Động lực học chất điểm

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

 • Tổng hợp và phân tích lực

1. Hai lực bằng nhau tạo với nhau 1 góc α :

(3)   \begin{equation*} F=2. F_{1} \cdot \cos \frac{\alpha}{2} \end{equation*}

2. Hai lực không bằng nhau tạo với nhau 1 góc α

(4)   \begin{equation*} F=F_{1}^{2}+F_{2}^{2}+2 F_{1} \cdot F_{2} \cdot \cos \alpha \end{equation*}

Điều kiện cân đối của chất điểm

(5)   \begin{equation*} \overrightarrow{F_{1}}+\overrightarrow{F_{2}}+\cdots+\overrightarrow{F_{n}}=0 \end{equation*}

Bài 10: Ba định luật Niu-tơn:

Định luật 2 :

(6)   \begin{equation*} \vec{F}=m \vec{a} \end{equation*}

Định luật 3 :

(7)   \begin{equation*} \vec{F}_{B \rightarrow A}=-\overrightarrow{F_{A \rightarrow B}} \text { hay } \overrightarrow{F_{B A}}=-\overrightarrow{F_{A B}} \end{equation*}

Bài 11: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

 • Biểu thức:

✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 32

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 33

Bài 13: Lực ma sát

 • Biểu thức: Fms = μ. N

Trong đó : μ – thông số ma sát
N – áp lực đè nén ( lực nén của vật này lên vật kia )

 • Vật đặt trên mặt phẳng nằm ngang:

Fms = μ. P = μ. m. g

Vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang chịu tác dụng của 4 lực

✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 34
Về độ lớn : F = Fkéo – Fms
Fkéo = m. a
Fms = μ. m. g
=> Khi vật hoạt động theo quán tính : Fkéo = 0
< => a = μ. g

 • Vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang với lực kéo hợp với mặt phẳng 1 góc α

✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 35
Vật hoạt động trên mặt phẳng nghiêng
✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 36
Vật chịu công dụng của 3 lực

(8)   \begin{equation*} \begin{gathered} \overrightarrow{F_{h l}}=\vec{N}+\vec{P}+\overline{F_{m s}} \\ =>F_{h l}=F-F_{m s} \end{gathered} \end{equation*}” class=”ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format” height=”51″ src=”https://giasutamtaiduc.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-a0ab3c948e5a9c3239e6c0ebd2667f6b_l3.png” title=”Rendered by QuickLaTeX.com” width=”152″/></p>
<p><img decoding=

Bài 14: Lực hướng tâm

✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 38

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Chuyển động ném ngang là một hoạt động phức tạp, nó được nghiên cứu và phân tích thành 2 thành phần .
✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 39

Chương III – Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Bài 17: Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của 2 lực và của 3 lực không song song

 • Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của 2 lực không song song

(9)   \begin{equation*} \overrightarrow{F_{1}}+\overrightarrow{F_{2}}=0=>\overrightarrow{F_{1}}=-\overrightarrow{F_{2}} \end{equation*}” class=”ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format” height=”23″ src=”https://giasutamtaiduc.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-394397f3a65f6e6bf117aeade098c063_l3.png” title=”Rendered by QuickLaTeX.com” width=”205″/></p>
<p>Điều kiện :</p>
<ol>
<li>Cùng giá</li>
<li>Cùng độ lớn</li>
<li>Cùng tác dụng vào 1 vật</li>
<li>Ngược chiều</li>
</ol>
<ul>
<li>Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của 3 lực không song song</li>
</ul>
<p class= (10)   \begin{equation*} \overrightarrow{F_{1}}+\overrightarrow{F_{2}}+\overrightarrow{F_{3}}=0=>\overrightarrow{F_{12}}+\overrightarrow{F_{3}}=0=>\overrightarrow{F_{12}}=-\overrightarrow{F_{3}} \end{equation*}” class=”ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format” height=”23″ src=”https://giasutamtaiduc.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-8ee8c49ae082c833b7136dd3372204db_l3.png” title=”Rendered by QuickLaTeX.com” width=”389″/></p>
<p>Điều kiện :</p>
<ol>
<li>
<ol>
<li>Ba lực đồng phẳng</li>
<li>Ba lực đồng quy</li>
<li>Hợp lực của 2 lực phải cân bằng với lực thứ 3</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p><strong>Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen Lực</strong></p>
<ul>
<li>Vật cân bằng phụ thuộc vào 2 yếu tố:</li>
</ul>
<ol>
<li>Lực tác dụng lên vật</li>
<li>Khoảng cách từ lực tác dụng đến trục quay</li>
</ol>
<p><img decoding=

Biểu thức:       M = F.d (Momen lực)

Trong đó:    – Lực làm vật quay

d – cánh tay đòn (khoảng cách từ vật tới trục quay)

 • Quy tắc tổng hợp lực song song cùng chiều

✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 41

Chương IV – Các định luật bảo toàn

Bài 23. Động lượng, định luật bảo toàn động lượng

✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 42

Bài 24: Công và công suất

 • Công:      A = F.s.cos α

Trong đó : F – Lực công dụng lên vật
α – góc tạo bởi lực F và phương chuyển dời ( nằm ngang )
s – chiều dài quãng đường hoạt động ( m ) α
✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 43

Bài 25, 26, 27: Động năng – Thế năng – Cơ năng

 • Động năng: Là năng lượng của vật có được do chuyển động

✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 44

 • Thế năng:

1. Thế năng trọng trường :
Wt = m. g. h
Trong đó : M – khối lượng của vật
h – độ cao của vật so với gốc thế năng
g – 9,8 m / s2 ( hoặc 10 m / s2 )
Định lý thế năng ( công sinh ra ) :
A = ∆ W = m. g. h2 – m. g. h1
2. Thế năng đàn hồi :
✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 45

PHẦN 2 – NHIỆT HỌC

Chương V – Chất khí

✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 46

Chương VI – Cơ sở của nhiệt động lực học

Bài 32: Nội năng và sự biến thiên của nội năng

 • Nhiệt lượng: Sự biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt được gọi là nhiệt năng.

ΔU = Q

Biểu thức :

(11)   \begin{equation*} Q=m \cdot c. \Delta t=>\sum Q_{t \text { to } a}=\sum Q_{\text {thu }} \end{equation*}” class=”ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format” height=”25″ src=”https://giasutamtaiduc.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-9d54791374009b87168aca1f0071e275_l3.png” title=”Rendered by QuickLaTeX.com” width=”301″/></p>
<p>Trong đó : Q – Nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra ( J )<br />
m – khối lượng ( kg )<br />
c – nhiệt dung riêng của chất ( J / ( kg. K ) )<br />
Δt – độ biến thiên nhiệt độ ( oC hoặc oK )</p>
<ul>
<li>Thực hiện công:             ΔU = A</li>
</ul>
<p>Biểu thức : A = p. ΔV = ΔU<br />
Trong đó : p – áp suất của khí ( N / mét vuông )<br />
ΔV – độ biến thiên thể tích ( m3 )</p>
<ul>
<li>Quy đổi đơn vị áp suất:
<ul>
<li>1 N/m2 = 1 pa (paxcan)</li>
<li>1 atm = 1,013.105 pa</li>
<li>1 at = 0,981.105 pa</li>
<li>1 mmHg = 133 pa = 1 tor</li>
<li>1 HP = 746W</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>Bài 33. Các nguyên lý của nhiệt động lực học</strong></p>
<ul>
<li>Nguyên lý 1: Nhiệt động lực học</li>
</ul>
<p>Biểu thức : ΔU = A + Q.<br />
Các quy ước về dấu :</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li>Q > 0 : Hệ nhận nhiệt lượng</li>
<li>Q < 0 : Hệ truyền nhiệt lượng</li>
<li>A > 0 : Hệ nhận công</li>
<li>A < 0 : Hệ thực hiện công</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3 id=Chương VII – Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Bài 35. Biến dạng cơ của chất rắn

Biến dạng đàn hồi

✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 47

Bài 36. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Gọi lo, Vo, So, Do lần lượt là chiều dài, thể tích, diện tích quy hoạnh, khối lượng riêng của vật bắt đầu .
l, V, S, D lần lượt là chiều dài, thể tích, diện tích quy hoạnh, khối lượng riêng của vật ở nhiệt độ toC
Δl, ΔV, ΔS, ΔD lần lượt là độ biến thiên ( phần nở thêm ) chiều dài, thể tích, diện tích quy hoạnh, khối lượng riêng của vật sau khi co và giãn
✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 48

Bài 37: Các hiện tượng của chất

 • Lực căng bề mặt:

f = σ. l ( N )
Trong đó : σ – thông số căng mặt phẳng ( N / m )
l = π. d – chu vi đường tròn số lượng giới hạn mặt thoáng chất lỏng ( m )

 • Khi nhúng một chiếc vòng vào chất lỏng, sẽ có 2 lực căng bề mặt của chất lỏng lên chiếc vòng
 1. Tổng lực căng bề mặt của chất lỏng lên chiếc vòng

Trong đó : Fkéo – lực tính năng để nhấc chiếc vòng ra khỏi chất lỏng ( N )
P – Trọng lực của chiếc vòng

 1. Tổng chu vi ngoài và chu vi trong của chiếc vòng

l = π. ( D + d )

Với:    D – đường kính ngoài

D – đường kính trong

 1. Giá trị hệ số căng bề mặt chất lỏng

(12)   \begin{equation*} \sigma=\frac{F_{c}}{\pi(D+d)} \end{equation*}

Chú ý: Một vật khi nhúng vào xà phòng luôn chịu tác dụng của 2 lực căng bề mặt.