Quỹ tín dụng nhân dân là gì? Điều kiện vay và lãi suất thế nào?

Trong các tổ chức triển khai tín dụng được Nhà nước công nhận và được cho phép hoạt động giải trí, quỹ tín dụng nhân dân là một tổ chức triển khai đặc biệt quan trọng được xây dựng nhằm mục đích mục tiêu cải tổ đời sống của các thành viên tham gia .

Quỹ tín dụng nhân dân là gì?

Quỹ tín dụng nhân dân được định nghĩa tại khoản 6 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 như sau:

Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức triển khai tín dụng do các pháp nhân, cá thể và hộ mái ấm gia đình tự nguyện xây dựng dưới hình thức hợp tác xã để thực thi một số ít hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước theo pháp luật của Luật này và Luật hợp tác xã nhằm mục đích tiềm năng hầu hết là tương hỗ nhau tăng trưởng sản xuất, kinh doanh thương mại và đời sống .

Bên cạnh đó, việc gia nhập thành viên quỹ tín dụng nhân dân là tự nguyện và không hạn chế .
Ngoài ra, địa thế căn cứ Điều 76 Luật Các tổ chức triển khai tín dụng, vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân là tổng số vốn do các thành viên góp và được ghi vào điều lệ. Vì vậy, quỹ tín dụng nhân dân được trấn áp bởi đoàn thể, gồm có những thành viên vay vốn và gửi tiết kiệm chi phí đồng thời là người chiếm hữu chiếm hữu tổ chức triển khai đó .
dieu kien vay quy tin dung nhan danĐiều kiện vay quỹ tín dụng nhân dân (Ảnh minh họa)

Lãi suất và điều kiện vay quỹ tín dụng nhân dân

Về điều kiện vay
Hiện nay, hoạt động giải trí cho vay của quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức triển khai tín dụng được Ngân hàng nhà nước pháp luật tại Thông tư số 39/2016 / TT-NHNN. Theo đó, địa thế căn cứ Điều 7 Thông tư 39, người mua hoàn toàn có thể được vay tiền tại quỹ tín dụng nhân dân khi có đủ các điều kiện kèm theo sau đây :
– Khách hàng là pháp nhân có năng lượng pháp luật dân sự theo pháp luật của pháp lý. Khách hàng là cá thể từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lượng hành vi dân sự vừa đủ theo lao lý của pháp lý hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lượng hành vi dân sự theo lao lý của pháp lý .
– Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục tiêu hợp pháp .
– Có giải pháp sử dụng vốn khả thi .
– Có năng lực kinh tế tài chính để trả nợ .
– Khách hàng được quỹ tín dụng nhìn nhận là có tình hình kinh tế tài chính minh bạch, lành mạnh

Về lãi suất cho vay

Theo khoản 2 Điều 13 Thông tư 39 và khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1730/QĐ-NHNN năm 2020, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa là 5,5%/năm nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn:

– Phục vụ nghành tăng trưởng nông nghiệp, nông thôn theo pháp luật của nhà nước về chủ trương tín dụng Giao hàng tăng trưởng nông nghiệp, nông thôn ;
– Thực hiện giải pháp kinh doanh thương mại hàng xuất khẩu theo lao lý tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại ;
– Phục vụ kinh doanh thương mại của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo pháp luật của nhà nước về trợ giúp tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa ;
– Phát triển ngành công nghiệp tương hỗ theo pháp luật của nhà nước về tăng trưởng công nghiệp tương hỗ ;
– Phục vụ kinh doanh thương mại của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo pháp luật tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao .
Trong nội dung thỏa thuận hợp tác về lãi suất cho vay sẽ gồm có mức lãi suất cho vay và giải pháp tính lãi so với khoản vay .
Trường hợp mức lãi suất cho vay không quy đổi theo tỷ suất % / năm và / hoặc không vận dụng giải pháp tính lãi theo số dư nợ cho vay trong thực tiễn, thời hạn duy trì số dư nợ gốc trong thực tiễn đó, thì trong thỏa thuận hợp tác cho vay phải có nội dung về mức lãi suất quy đổi theo tỷ suất % / năm ( 365 ngày ) tính theo số dư nợ cho vay trong thực tiễn và thời hạn duy trì số dư nợ cho vay thực tiễn đó .

Về lãi suất quá hạn

Tại khoản 4, 5 Điều 13 Thông tư 39 lao lý, khi đến hạn giao dịch thanh toán mà người mua không trả hoặc trả không khá đầy đủ nợ gốc và / hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận hợp tác, thì người mua phải trả lãi tiền vay như sau :
– Lãi trên nợ gốc theo lãi suất cho vay đã thỏa thuận hợp tác tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả ;

– Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi như trên thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả;

– Trường hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn, thì người mua phải trả lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời hạn chậm trả, lãi suất vận dụng không vượt quá 150 % lãi suất cho vay trong hạn tại thời gian chuyển nợ quá hạn .
Ngoài ra, trường hợp vận dụng lãi suất cho vay kiểm soát và điều chỉnh, tổ chức triển khai tín dụng và người mua phải thỏa thuận hợp tác nguyên tắc và các yếu tố để xác lập lãi suất kiểm soát và điều chỉnh, thời gian kiểm soát và điều chỉnh lãi suất cho vay. Nếu có địa thế căn cứ các yếu tố để xác lập lãi suất kiểm soát và điều chỉnh dẫn đến có nhiều mức lãi suất cho vay khác, thì tổ chức triển khai tín dụng vận dụng mức lãi suất cho vay thấp nhất .

Trên đây là một số quy định về quỹ tín dụng nhân dân là gì và điều kiện vay quỹ tín dụng nhân dân. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.