Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất phi nông nghiệp hoàn toàn có thể phải nộp thuế. Dưới đây là đối tượng người dùng phải nộp thuế và hướng dẫn cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp .

Đất phi nông nghiệp đều phải chịu thuế?

Theo Điều 1 Thông tư 153 / 2011 / TT-BTC những loại đất phi nông nghiệp sau phải chịu thuế sử dụng đất, gồm :
– Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị ;

– Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, gồm:

+ Đất làm mặt phẳng thiết kế xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại gồm có đất để thiết kế xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ; thiết kế xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các khu công trình khác Giao hàng cho sản xuất, kinh doanh thương mại ;
+ Đất để khai thác tài nguyên, đất làm mặt phẳng chế biến tài nguyên, trừ trường hợp khai thác tài nguyên mà không ảnh hưởng tác động đến lớp đất mặt hoặc mặt đất ;
+ Đất sản xuất vật tư kiến thiết xây dựng, làm đồ gốm gồm có đất để khai thác nguyên vật liệu và đất làm mặt phẳng chế biến, sản xuất vật tư thiết kế xây dựng, làm đồ gốm …
Như vậy, không phải tổng thể các loại đất phi nông nghiệp đều phải nộp thuế. Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể phải nộp thuế khi sử dụng đất ở, đất phi nông nghiệp nhằm mục đích mục tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại .

Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2

Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Ảnh minh họa)

Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Công thức tính thuế:

Tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp so với diện tích quy hoạnh đất ở, đất sản xuất kinh doanh thương mại, đất phi nông nghiệp khác sử dụng vào mục tiêu kinh doanh thương mại được xác lập như sau :
Số thuế phải nộp ( đồng )
=
Số thuế phát sinh ( đồng )

Số thuế được miễn, giảm ( nếu có )
Trong đó ,
Số thuế phát sinh
=
Diện tích đất tính thuế
x
Giá của 1 mét vuông đất ( đồng / mét vuông )
x
Thuế suất %
Theo đó, để tính được số thuế phát sinh cần biết diện tích quy hoạnh, giá của 1 mét vuông đất và thuế suất. Cụ thể :

Diện tích đất tính thuế:

Theo Điều 5 Thông tư 153 / 2011 / TT-BTC diện tích quy hoạnh đất tính thuế là diện tích quy hoạnh đất phi nông nghiệp thực tiễn sử dụng .

Giá của 1 m2 đất tính thuế:

– Là giá đất theo mục tiêu sử dụng của thửa đất tính thuế do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý và được không thay đổi theo chu kỳ luân hồi 5 năm, kể từ ngày 01/01/2012 .
Lưu ý :
+ Trong chu kỳ luân hồi không thay đổi có sự biến hóa về người nộp thuế hoặc phát sinh các yếu tố làm biến hóa giá của 1 mét vuông đất tính thuế thì không phải xác lập lại giá của 1 mét vuông đất cho thời hạn còn lại của chu kỳ luân hồi .

+ Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hoặc từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở trong chu kỳ ổn định thì giá của 1m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và được ổn định trong thời gian còn lại của chu kỳ.

+ Trường hợp đất sử dụng không đúng mục đích hoặc lấn, chiếm thì giá của 1m2 tính thuế là giá đất theo mục đích đang sử dụng do UBND cấp tỉnh quy định áp dụng tại địa phương.

Thuế suất:

Với đất ở ( gồm có cả trường hợp sử dụng để kinh doanh thương mại vận dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần ) như sau :

Bậc thuế

Diện tích tính thuế (m2)

Thuế suất (%)

1
Diện tích trong hạn mức
0,03
2
Phần diện tích quy hoạnh vượt không quá 3 lần hạn mức
0,07
3
Phần diện tích quy hoạnh vượt trên 3 lần hạn mức
0,15
Các loại đất khác ,

STT

Loại đất

Thuế suất (%)

1
Đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp khác sử dụng vào mục tiêu kinh doanh thương mại
0,03 %
2
Đất sử dụng không đúng mục tiêu, đất chưa sử dụng theo đúng pháp luật
0,15 %
3
Đất lấn, đất chiếm
0,2 %

Xem thêm:

Chuyển mục đích sử dụng đất – Những thông tin mới cần biết

Mức tiền sử dụng đất phải nộp khi làm sổ đỏ chính chủ
Hướng dẫn tính tiền sử dụng đất

Khắc Niệm