Cách tính thuế đất thổ cư mới nhất 2020

CafeLand – Theo pháp luật hiện hành, toàn bộ các loại đất đều phải thực thi đúng, đủ nghĩa vụ và trách nhiệm thuế so với nhà nước, gồm có đất thổ cư. Vậy cách tính thuế đất thổ cư như thế nào ?

Cách tính thuế đất thổ cư mới nhất 2020

Đất thổ cư được hiểu nôm na là đất ở bình thường. Theo Luật đất đai năm 2013, đất thổ cư thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, được nhà nước công nhận thông qua sổ đỏ (hay còn gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Cụ thể, chủ đất thổ cư sẽ có quyền xây nhà ở, các công trình phục vụ nhu cầu sống,… sau khi được cấp sổ đỏ (nếu tại phần “Mục đích sử dụng” trên sổ đỏ có ghi là “đất ở”) và xây dựng đúng phạm vi mảnh đất thuộc chủ quyền sở hữu sẽ được Pháp luật công nhận, bảo vệ.

Đối tượng chịu thuế đất thổ cư

Theo Khoản 1, Điều 1 Thông tư 153 / 2011 / TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, có lao lý về những đối tượng người dùng phải chịu thuế sử dụng đất gồm : – Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị lao lý tại Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. – Đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp ( gồm đất kiến thiết xây dựng khu công nghiệp ; đất làm mặt phẳng cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại ; đất khai thác tài nguyên, làm mặt phẳng chế biến tài nguyên ; đất sản xuất vật tư thiết kế xây dựng ; đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục tiêu kinh doanh thương mại ).

Cách tính thuế đất thổ cư

Hiện nay, toàn bộ các loại đất đều phải triển khai đúng, đủ nghĩa vụ và trách nhiệm thuế so với nhà nước ( gồm có đất thổ cư ), được cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động dựa theo mục tiêu sử dụng mảnh đất. Trong trường hợp muốn chuyển mục tiêu sử dụng, chủ mảnh đất sẽ phải thực thi thêm các nghĩa vụ và trách nhiệm về thuế hoặc lệ phí theo lao lý hiện hành. Theo Khoản 2 Điều 8 Thông tư 153 / 2011 / TT-BTC, cách tính thuế đất thổ cư được xác lập như sau :

Số thuế cần nộp = Số thuế phát sinh (STPS) – Số thuế miễn giảm (nếu có).

Trong đó, công thức tính số thuế phát sinh ( STPS ) như sau :

STPS = Diện tích đất cần tính thuế x Giá 1m2 đất sử dụng x Thuế suất (%)

Do đó, để tính được thuế đất thổ cư một cách đúng chuẩn, chủ sử dụng đất phải xác lập được 3 yếu tố cấu thành gồm diện tích quy hoạnh đất cần tính thuế ; giá 1 mét vuông đất sử dụng và % thuế suất.

1. Diện tích đất cần tính thuế

– Người nộp thuế chiếm hữu nhiều mảnh đất nằm trong khoanh vùng phạm vi của một tỉnh : diện tích quy hoạnh đất tính thuế là tổng diện tích quy hoạnh của toàn bộ các mảnh đất thuộc diện chịu thuế trong địa phận tỉnh đó. – Mảnh đất đã được cấp Sổ đỏ : diện tích quy hoạnh đất tính thuế được lao lý trong sổ đỏ chính chủ. Trường hợp diện tích quy hoạnh đất ở ghi trong sổ đỏ chính chủ nhỏ hơn so với thực tiễn, diện tích quy hoạnh đất tính thuế là diện tích quy hoạnh đất sử dụng thực tiễn khi sử dụng. – Các tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình và cá thể cùng sử dụng một thửa đất chưa được cấp Sổ đỏ : diện tích quy hoạnh đất cần tính thuế là diện tích quy hoạnh đất trong thực tiễn người sử dụng đất sử dụng. – Các tổ chức triển khai, cá thể và hộ mái ấm gia đình cùng sử dụng trên một mảnh đất đã có Sổ đỏ : diện tích quy hoạnh tính thuế chính là diện tích quy hoạnh được ghi ở bên trong Sổ đỏ.

2. Giá 1m2 đất ở: là giá đất theo từng mục đích sử dụng của thửa đất được tính thuế do các UBND cấp tỉnh đã quy định và được làm ổn định theo một chu kỳ 5 năm 1 lần từ ngày 1/1/2012.

Tuy nhiên, người sử dụng đất cần phải chú ý quan tâm những điều sau đây : – Nếu trong chu kỳ luân hồi 5 năm có sự đổi khác về người nộp thuế hay phát sinh thêm các yếu tố hoàn toàn có thể làm biến hóa về giá của 1 mét vuông đất tính thuế thì thời hạn còn lại của chu kỳ luân hồi không cần phải xác lập lại giá nữa ; – Trường hợp được nhà nước giao, cho thuê, quy đổi mục tiêu sử dụng đất, đất ở trong chu kỳ luân hồi không thay đổi thì giá của 1 mét vuông đất là giá đất do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh pháp luật tại thời gian được giao, cho thuê, quy đổi mục tiêu sử dụng đất ; – Đối với đất sử dụng không đúng mục tiêu, đất lấn chiếm thì giá của 1 mét vuông đất do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh pháp luật.

3. Thuế suất

Đối với đất ở ( gồm có sử dụng đất dùng để kinh doanh thương mại ) được vận dụng theo biểu thuế lũy tiến so với từng phần hoàn toàn có thể giám sát và vận dụng như sau :

– Diện tích nằm trong hạn mức: Thuế suất 0,03%

– Diện tích vượt nhỏ hơn 3 lần so với hạn mức : Thuế suất 0,07 % – Diện tích vượt lên trên 3 lần so với hạn mức : Thuế suất 0,15 %