Al2O3 là oxit gì? Chất gì? Công thức hóa học của Nhôm Oxit.

Bạn muốn biết Al2O3 là công thức hóa học của chất gì? Hay Al2O3 là Oxit gì? Để biết chi tiết về chất hóa học này mời các bạn theo dõi tính chất hóa học của nhôm oxit (Al2O3) tại bài viết này nhé!

al2o3-la-oxit-gi

Al2O3 là gì?

Al2O3 là công thức hóa học của Nhôm Oxit. Al2O3 là một hợp chất hóa học của nhôm với oxi. Trong tự nhiên sống sót ở cả dạng ngậm nước như Al2O3. 2H2 O và dạng khan như emeri, corinđon có độ cứng cao .
Al2O3 là hợp chất hóa học ở dạng rắn và có màu trắng. Tính chất cứng, không tan trong nước và có năng lực chịu nhiệt khá tốt .

Liên kết Ion Al3 và ion O2 rất bền vững. Nhiệt độ nóng chảy rất cao (2050 độ C) và khó bị khử thành kim loại Al.

Al2O3 là oxit gì?

Alumina có công thức hóa học là AL2O3, còn được gọi là nhôm oxit .
Nhôm oxit là lớp bảo vệ cho nhôm sắt kẽm kim loại khỏi sự ăn mòn của không khí. Vì nhôm là sắt kẽm kim loại hoạt động giải trí mạnh, tạo phản ứng ngay khi tiếp xúc với không khí. Nhưng chính nhôm oxit lại là thành phần bảo vệ, ngăn cản những phản ứng tiếp theo của thanh sắt kẽm kim loại .

Alumina là một oxit lưỡng tính. Do đó vừa phản ứng với axit, vừa phản ứng với bazo.

Al2O3 + 6HC l → 2A lCl3 + 3H2 O
Al2O3 + 2N aOH → 2N aAlO2 + H2O .

Tính chất hóa học của Al2O3

Al2O3 là oxit lưỡng tính .
+ Tác dụng với axit :
Al2O3 + 6HC l → 2A lCl3 + 3H2 O
+ Tác dụng với dung dịch bazơ mạnh
Al2O3 + 2N aOH → NaAlO2 + H2O
hay
Al2O3 + 2N aOH + 3H2 O → 2N a [ Al ( OH ) 4 ] Al2O3 + 2OH – → 2A lO2 – + H2O

+ Al2O3 tác dụng với C

Al2O3 + 9C Tính chất của Nhôm Oxit Al2O3 Al4C3 + 6CO (>2000ºC)

+ Tính bền : Ion Al3 + có điện tích lớn ( 3 + ) và nửa đường kính nhỏ ( 0.048 nm ), bằng ½ nửa đường kính ion Na + nên lực hút giữa ion Al3 + và ion O2 – rất mạnh, tạo ra link rất bền vững và kiên cố. Vì thế Al2O3 có nhiệt độ nóng chảy rất cao ( 2050 ºC ) và rất khó bị khử thành sắt kẽm kim loại Al .
+ Al2O3 không tính năng với H2, CO ở bất kỳ nhiệt độ nào .
+ Khi khử Al2O3 bằng C, chỉ thu được AL4C3 mà khó thu được Al .