F2L – 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik

F2L là bước thứ 2 của phương pháp CFOP (hay còn gọi là Fridrich) và nó giúp giảm thời gian cực kỳ đáng kể. Mục đích của bước này là giải quyết đồng thời hai tầng đầu tiên của khối Rubik thay vì riêng lẻ như phương pháp cơ bản.

Sau khi tạo Cross xong, trách nhiệm tiếp theo là đưa từng cặp góc-cạnh ( pair ) tương thích vào đúng khe của nó. Để làm được điều này, tất cả chúng ta sẽ vận dụng 41 công thức F2L. Nếu bạn đã đọc bài Hướng dẫn cách giải Rubik bằng CFOP của tôi, bạn sẽ thấy tôi luôn khuyên rằng nên học F2L bằng cách tự nghiệm chứ không nên học hết đống công thức làm gì .
Và để thuận tiện cho việc học, tôi đã chia bài viết ra làm hai mục lớn, gồm có hướng dẫn cách tự nghiệm F2L và 41 công thức F2L rất đầy đủ .

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 51

Phần I : Hướng dẫn tự nghiệm F2L Rubik

a) F2L là gì ?

Như đã nói ở phần trước, bước này sẽ giúp bạn đưa từng cặp góc-cạnh ( pair ) tương thích vào đúng khe để triển khai xong hai tầng tiên phong. F2L thực ra gồm có 2 bước nhỏ :

Bước 1: Tìm và đưa một cặp góc-cạnh (pair) phù hợp lên trên mặt U.

Bước 2: Chèn cặp góc-cạnh trên vào đúng khe của nó.

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 52

Để tôi lấy một ví dụ về 2 trường hợp bạn thường làm mà không hề hay biết nó chính là F2L .

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 53

Thuật toán trái

U ‘ L ‘ U L U F U ‘ F ‘

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 54

Thuật toán phải

U R U ‘ R ‘ U ‘ F ‘ U F
Bạn còn nhớ chúng phải không ? 😀 Đương nhiên rồi, đây là bước 3 trong chiêu thức giải 7 bước cho người mới mà. Nếu bạn xoay hai thuật toán này từ từ và chậm rãi, bạn sẽ thấy đúng là nó gồm có 2 bước như tôi đã nói ở trên .

b ) Hướng dẫn F2L tự nghiệm

Mọi chuyện mở màn thuận tiện hơn rồi phải không ? Okay, vậy tất cả chúng ta sẽ khởi đầu với hai trường hợp tiếp theo :

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 55

Case 1

U ( R U ‘ R ‘ )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 56

Case 2

R U R ‘

  • Với case 1, bạn sẽ giấu cặp F2L sang bên trái để đưa mặt R lên. 

  • Với case 2, bạn chỉ cần xoay R là chúng sẽ tạo thành 1 cặp F2L.

Xin chúc mừng, bạn vừa học được thêm 4/42 trường hợp F2L. Tôi sẽ cho bạn biết hai trường hợp khác bạn vừa học .

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 57

Ngược lại với case 1

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 58

Ngược lại với case 2

#Mẹo: Tương tự như ví dụ trên, có rất nhiều trường hợp gương (mirror – hiểu nôm na là nó chỉ ngược lại) và giải theo cách tương tự. Vì vậy, bạn chỉ cần hiểu một vài cái là sẽ học được F2L. Đơn giản vậy thôi !

Phần II : 42 công thức F2L Rubik 3×3 vừa đủ

Bây giờ, bạn sẽ nhìn qua tất cả truờng hợp và cố gắng tìm cách giải quyết cho từng cái. Bất cứ trường hợp nào mà bạn xoay quá 10 move, hãy kiểm tra lại công thức. Trong mục dưới đây, tôi đã chia thành 10 nhóm, các trường hợp F2L trong cùng một nhóm đều có cách giải tương tự nhau. Cho nên, mỗi nhóm bạn chỉ cần học công thức đầu tiên là có thể tự nghiệm những trường hợp còn lại.

# Mẹo : công thức được để trong dấu ngoặc ( ) là ký hiệu giúp bạn nhận ra được đâu là lúc hoàn toàn có thể vận dụng Finger Trick. Nếu bạn không biết Finger Trick là gì, hãy đọc ngay bài viết dưới. Ngoài ra, H2 chú ý có rất nhiều bạn comment hỏi những kí hiệu nâng cao như d, x, y, … Tôi cũng đã update link ngay dưới rồi nhé .

>> Tham khảo:

Nhóm 1 – F2L cơ bản

Nhóm 1 và nhóm 2 gồm có những trường hợp F2L cơ bản nhất và dễ nhất .

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 55

U ( R U ‘ R ‘ )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 57

y ‘ U ‘ ( R ‘ U R )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 61

U ‘ R ‘ F R F ‘ R U ‘ R ‘

Nhóm 2 – F2L cơ bản

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 56

R U R ‘

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 58

y ‘ ( R ‘ U ‘ R )

Nhóm 3

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 64

U ( R U2 R ‘ ) U ( R U ‘ R ‘ )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 65

y ‘ U ‘ ( R ‘ U2 R ) U ‘ ( R ‘ U R )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 66

U2 ( R U R ‘ U ) ( R U ‘ R ‘ )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 67

y ‘ U2 ( R ‘ U ‘ R U ‘ ) ( R ‘ U R )
 

Nhóm 4

Thuật toán trái và thuật toán phải của bạn đây .

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 68

U ( R U ‘ R ‘ ) ( F R ‘ F ‘ R )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 69

U’ (R F R’ F’) (R U R’)

Nhóm 5

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 70

(R U’ R’ U) (R U’ R’)

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 71

( R U R ‘ U ‘ ) F R ‘ F ‘ R

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 72

( R U R ‘ U ‘ ) ( R U R ‘ )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 73

y ‘ ( R ‘ U ‘ R U ) ( R ‘ U ‘ R )
 

Nhóm 6

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 74

U ‘ ( R U R ‘ ) U2 ( R U ‘ R ‘ )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 75

d ( R ‘ U ‘ R ) U2 ‘ ( R ‘ U R )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 76

U ‘ ( R U2 ‘ R ‘ ) U2 ( R U ‘ R ‘ )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 77

d ( R ‘ U2 R ) U2 ‘ ( R ‘ U R )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 78

( R U ‘ R ‘ ) d ( R ‘ U2 R ) U2 ‘ ( R ‘ U R )

Nhóm 7

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 79

U ‘ ( R U R ‘ ) U ( R U R ‘ )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 80

d ( R ‘ U ‘ R U ‘ ) ( R ‘ U ‘ R )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 81

U ( R U R ‘ ) U2 ( R U R ‘ )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 82

( U ‘ R U ‘ R ‘ ) U2 ( R U ‘ R ‘ )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 83

d ( R ‘ U2 R ) d ‘ ( R U R ‘ )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 84

U ‘ ( R U2 ‘ R ‘ ) d ( R ‘ U ‘ R )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 85

d ( R ‘ U R U ‘ ) ( R ‘ U ‘ R )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 86

U ‘ ( R U ‘ R ‘ U ) ( R U R ‘ )
 

Nhóm 8

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 87

R U2 R ‘ U ‘ ( R U R ‘ )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 88

y ‘ ( R ‘ U2 R ) U ( R ‘ U ‘ R )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 89

U ( R ‘ F R F ‘ ) U ( R U R ‘ )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 90

( R U ‘ R ‘ U ) d ( R ‘ U ‘ R )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 91

U ( R ‘ F R F ‘ ) ( R U R ‘ ) U2 ( R U ‘ R ‘ )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 92

U ‘ ( F R ‘ F ‘ R ) y ‘ ( R ‘ U ‘ R ) U2 ( R ‘ U ‘ R )
 

Nhóm 9

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 93

U ‘ ( R U ‘ R ‘ ) U2 ( R U ‘ R ‘ )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 94

U ( R U R ‘ ) U2 ( R U R ‘ )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 95

( U ‘ R U R ‘ ) d ( R ‘ U ‘ R )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 96

U F ‘ U ‘ F U ‘ ( R U R ‘ )
 

Nhóm 10

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 97

( R U ‘ R ‘ ) d ( R ‘ U ‘ R ) ( U ‘ R ‘ U ‘ R )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 98

( R U R ‘ ) U2 ( R U ‘ R ‘ U ) ( R U R ‘ )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 99

( R U ‘ R ‘ ) d ( R ‘ U ‘ R U ‘ ) ( R ‘ U ‘ R )

F2L - 41 công thức đầy đủ tầng 2 rubik 100

(R U’ R’ U) d (R’ U’ R U’) (R’ U R)
 

 

Kết luận

Bây giờ, hãy dành thời hạn của bạn để tập luyện và khám phá toàn bộ những trường hợp của F2L. Tập trung vào việc hiểu cách làm luôn tốt hơn là học vẹt thuật toán. Và như tôi đã nói ở trên, bất kể trường hợp nào mà bạn tốt hơn 10 move để giải, hãy kiểm tra lại công thức. Bạn hoàn toàn có thể quay trở lại trang chính tại đây :
>> > Hướng dẫn giải Rubik bằng CFOP .