GDP Deflator là gì (Chỉ số điều chỉnh GDP)? Cách tính ra sao?

Trong kinh tế học, ngoài dựa vào 2 chỉ số là GDP danh nghĩa và thực tế để đánh giá mức phát triển của một quốc gia hay vùng lãnh thổ. Thì chỉ số GDP Deflator hết sức quan trong để cải thiện tính chính xác của GDP. Vậy GDP Deflator là gì? Công thức tính và ví dụ trong thực tế ra sao? Hãy cùng Top Kinh Doanh tìm hiểu chi tiết dưới đây:

GDP Deflator

GDP Deflator chỉ số kiểm soát và điều chỉnh GDP

GDP Deflator là gì?

GDP Deflator là chỉ số điều chỉnh GDP hay còn được gọi là chỉ số giảm phát GDP, chỉ số này đo lường mức giá trung bình của tất cả hàng hóa và dịch vụ được tính vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

GDP Deflator phản ánh mức giá hiện tại so với mức giá của năm gốc ( năm cơ cở ), từ đó giúp những nhà kinh tế tài chính biết được sự biến hóa sản lượng do biến hóa giá chứ không phải do ngày càng tăng của GDP trong thực tiễn .

GDP Deflator là gì

GDP Deflator là gì

Cách tính GDP Deflator

Công thức tính GDP Deflator như sau ”

DGDP = nGDP / rGDP x 100

Trong đó :

  • DGDP: là chỉ số điều chỉnh.

  • nGDP: GDP danh nghĩa.

  • rGDP: GDP thực tế.

Cách tính GDP Deflator

Cách tính GDP Deflator

Ví dụ về GDP Deflator trong kinh tế vĩ mô

Chỉ tiêu 

Giai đoạn hiện hành 

Năm cơ sở 

Hàng hóa
Số lượng
Giá ( KVNĐ )
Chi tiêu

Giá (KVNĐ)

Chi tiêu
Cam
4240
1,05
4452
1
4240
Máy tính
5
2100
10500
2000
10000
Bút
1060
1
1060
1
1060
Tổng
16012

15300

D ( GDP ) = ( 16012 / 15300 ) × 100 = 104,7
Theo bảng tính trên tất cả chúng ta xác lập GDP danh nghĩa và trong thực tiễn trước, sau đó tính được :
Ngoài ra tất cả chúng ta cung hoàn toàn có thể vận dụng cách tính trên để nghiên cứu và điều tra nền kinh tế tài chính chỉ sản xuất 2 mẫu sản phẩm sau cuối là lúa mì và nước tương .
Nước tương có đơn vị chức năng đo lượng là kg và giá tính theo đơn vị chức năng nghìn đồng / kg. Và nước tương có đơn vị chức năng giám sát bằng lít và giá được tính nghìn đồng / lít. Và chọn năm 2019 là năm cơ sở ta sẽ được bảng sau :
Năm

Lúa mì

Nước tương

Tính các chỉ tiêu 

Giá
Lượng
Giá
Lượng
GDPn
GDPr
D ( GDP )
2019
3
1000
7
180
4.26
4.26
100
2020
4
1200
7,5
190
6.225
4.93
126,3
2021
5
1350
8
210
8.43
5.52
152,7
Nhìn vào bảng trên, thuận tiện nhận thấy rGDP và nGDP trong thực tiễn bằng nhau ( 4260 ) trong năm cơ sở 2019. Vậy chỉ số kiểm soát và điều chỉnh DGDP = 100 .
Trong năm 2020, nGDP là 6225 trong khi đó rGDP là 4930, tất cả chúng ta sẽ có DGDP = 126,3. Từ đó hoàn toàn có thể rút ra mức giá chung của nền kinh tế tài chính trong năm 2020 đã tăng lên 26,3 % so với năm 2019 .

Ví dụ GDP Deflator

Ví dụ GDP Deflator trong kinh tế tài chính vĩ mô

Tóm lại GDP Deflator là gì?

GDP Deflator là chỉ số điều chỉnh GDP hay còn được gọi là chỉ số giảm phát GDP, chỉ số này đo lường mức giá trung bình của tất cả hàng hóa và dịch vụ được tính vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Trong kinh tế vĩ mô GDP Deflator hết sức quan trong để tính toán mức độ chính xác của tổng sản phẩm quốc nội GDP.

Bài viết tương quan :
GDP Deflator là gì (Chỉ số điều chỉnh GDP)? Cách tính ra sao? 2