Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Dân trí

Công tác chấm thi THPT quốc gia 2018 đang được triển khai, dự kiến 11/7 tới sẽ hoàn thiện để công bố điểm tới thí sinh. Dưới đây là cách tính điểm tốt nghiệp mà Bộ GD&ĐT quy định, thí sinh cần lưu ý.


Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp (ảnh: Hà Cường)

Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp (ảnh: Hà Cường)

Bộ GD&ĐT pháp luật, để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh học chương trình Giáo dục đào tạo trung học phổ thông phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổng hợp ; thí sinh học chương trình GDTX cấp trung học phổ thông phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổng hợp .
Thí sinh được ĐK chọn dự thi cả 2 bài thi tổng hợp, điểm bài thi tổng hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông .
Thí sinh đã ĐK dự thi cả 2 bài thi tổng hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này ; nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông .
Thí sinh GDTX hoàn toàn có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC ; không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông .
Điểm xét tốt nghiệp ( ĐXTN ) : gồm điểm những bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo lao lý, điểm ưu tiên, khuyến khích ( nếu có ) và điểm trung bình cả năm lớp 12 ; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính ĐXTN .
Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do ứng dụng máy tính tự động hóa triển khai. Cụ thể như sau :
Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 - 2

Công nhận tốt nghiệp THPT

Những thí sinh đủ điều kiện kèm theo dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, tổng thể những bài thi và những môn thi thành phần của bài thi tổng hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông .

Bảo lưu điểm thi

Thí sinh dự thi đủ những môn lao lý trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông và không bị kỷ luật huỷ tác dụng thi thì được bảo lưu điểm thi của những bài thi hoặc những môn thành phần của bài thi KHTN, KHXH đạt từ 5,0 điểm trở lên trong kỳ thi tổ chức triển khai năm tiếp ngay sau đó để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông .
Thí sinh không sử dụng điểm bảo lưu thì phải thi tổng thể những bài thi đã ĐK để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông như thí sinh không có điểm bảo lưu .

Hiệu trưởng trường ĐH, CĐ quyết định việc có sử dụng hay không sử dụng điểm bảo lưu trong kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh.

Nhật Hồng