Cách xác định doanh thu bán hàng hoạt động kinh doanh

Xác định doanh thu bán hàng là một việc làm quan trọng của tổ chức triển khai, doanh nghiệp hay cá thể kinh doanh thương mại, nhằm mục đích nhìn nhận hiệu suất cao của hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và tiền lãi thu được. Vậy cách xác lập doanh thu bán hàng thế nào và đó đã là lãi chưa ? Hãy cùng khám phá trong bài viết này bạn nhé .

Xác định tổng doanh thu, doanh thu bán hàng, tiền lãi … là việc làm quan trọng quyết định hành động hiệu suất cao kinh doanh thương mại của một cá thể hay tổ chức triển khai, doanh nghiệp nào. Bạn đã biết đúng mực cách xác lập doanh thu bán hàng chưa ?

Doanh thu và doanh thu bán hàng là gì ?

Doanh thu được định nghĩa là : “ Doanh thu là tổng những giá trị quyền lợi kinh tế tài chính của doanh nghiệp thu được trong một kỳ kế toán, phát sinh từ những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, sản xuất thường thì và góp thêm phần làm tăng vốn chủ chiếm hữu. ”
 Doanh thu thường được tính theo từng bộ phận rồi hợp nhất.
Doanh thu thường thì được tính theo từng doanh thu bộ phận rồi mới hợp nhất thành tổng doanh thu .

“Doanh thu bộ phận là doanh thu được tính trực tiếp hoặc phân bổ cho một bộ phận nào đó bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ ra bên ngoài hoặc cho một bộ phận khác trong doanh nghiệp. Doanh thu bộ phận được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”.

Doanh thu bộ phận không gồm :

  • Các thu nhập khác
  • Doanh thu từ cổ tức và tiền lãi, kể cả tiền lãi của các khoản ứng trước hoặc các khoản tiền cho vay (trừ trường hợp hoạt động chủ yếu của bộ phận là hoạt động tài chính).
  • Lãi từ các khoản đầu tư hoặc việc xoá nợ (trừ trường hợp hoạt động chủ yếu của bộ phận là hoạt động tài chính).

Nói chung, doanh thu bộ phận gồm có cả phần lỗ và lãi do những khoản góp vốn đầu tư kinh tế tài chính được hạch toán theo chiêu thức vốn chủ sở hữu khi những khoản doanh thu đó nằm trong doanh thu hợp nhất của tập đoàn lớn .
Doanh thu bộ phận thường chia theo khu vực địa lý hoặc nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại .

Doanh thu bộ phận theo nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại

“ Bộ phận nghành kinh doanh thương mại là bộ phận tham gia vào quy trình sản xuất hoặc phân phối dịch vụ, mẫu sản phẩm riêng không liên quan gì đến nhau hoặc nhóm những loại sản phẩm, dịch vụ có tương quan mà có rủi ro đáng tiếc và những quyền lợi kinh tế tài chính với bộ phận kinh doanh thương mại khác. ”
Để xác lập loại sản phẩm và dịch vụ có tương quan hay không cần xét những tác nhân cần gồm :
+ Tính chất của dịch vụ sản phẩm & hàng hóa .
+ Tính chất quá trình sản xuất .
+ Nhóm, kiểu người mua sử dụng dịch vụ và loại sản phẩm .
+ Phương pháp cung ứng dịch vụ hoặc phân phối loại sản phẩm được sử dụng .
+ Môi trường pháp lý như hoạt động giải trí bảo hiểm, ngân hàng nhà nước hay dịch vụ công cộng .

Doanh thu bộ phận theo khu vực địa lý

“ Bộ phận theo khu vực địa lý là bộ phận của một doanh nghiệp hoàn toàn có thể phân biệt được qua việc tham gia vào việc sản xuất hay cung ứng loại sản phẩm, dịch vụ trong khoanh vùng phạm vi thiên nhiên và môi trường kinh tế tài chính đơn cử nào đó. Bộ phận này có quyền lợi kinh tế tài chính và rủi ro đáng tiếc ở mỗi bộ phận địa lý khác nhau ” .
Doanh thu bộ phân có thể chia theo khu vực địa lý.
Để xét bộ phận theo khu vực địa lý cần xem xét những tác nhân gồm :
+ Tính tương đương về điều kiện kèm theo chính trị và kinh tế tài chính .
+ Tính tương đương trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .
+ Rủi ro có tương quan đặc biệt quan trọng đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong khu vực địa lý đơn cử .
+ Các rủi ro đáng tiếc về tiền tệ và pháp luật về trấn áp ngoại hối .
Doanh thu bán hàng nằm trong doanh thu nói chung. Doanh thu bán hàng phát sinh khi có thanh toán giao dịch giữa người mua ( cá thể hoặc công ty ) và người bán ( Công ty hoặc cá thể ) .
Một bên phân phối mẫu sản phẩm sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ còn một bên là nhận sản phẩm & hàng hóa dịch vụ với sự thống nhất trước, và bên bán được nhận tiền cho bên mua trả .

Doanh thu bán hàng thường được hiểu là doanh thu bán hàng thuần, nghĩa là tổng doanh thu sau khi đã khấu trừ các khoản chi phí. Cần phân biệt rõ hai khái niệm này để tính lãi và hiệu quả kinh doanh.

Cách tính doanh thu bán hàng

Hầu hết những doanh nghiệp kinh doanh thương mại đều sử dụng doanh thu bán hàng thuần để thống kê giám sát, nhìn nhận hiệu suất cao kinh doanh thương mại .
Để tính doanh thu bán hàng thuần thì bạn cần tính tổng doanh thu bán hàng được tính như sau :
“ Tổng doanh thu = Số loại sản phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ * Đơn giá bán. ”
Theo đó, Doanh thu bán hàng thuần được tính như sau :
“ Doanh thu bán hàng thuần = Tổng doanh thu – Các khoản giảm trừ ”
Vậy những khoản giảm trừ gồm những khoản nào ?
+ Chiết khấu thương mại : là khoản giảm giá so với giá cả niêm yết của doanh nghiệp với những người mua mua hàng số lượng lớn
+ Giảm giá hàng bán : là khoản giảm trừ so với giá cả niêm yết của doanh nghiệp cho người mua do cung ứng hàng hoá sai quy cách, kém chất lượng, lỗi thời …
+ Giá trị sản phẩm & hàng hóa bị trả lại : là giá trị lượng hàng bán đã được xác lập là tiêu thụ nhưng bị người mua khước từ thanh toán giao dịch và trả lại .
Doanh thu bán hàng chưa phải là lợi nhuận kinh doanh.
Vậy doanh thu bán hàng thuần đã là doanh thu của hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại chưa ? Chưa phải đâu bạn nhé .
Doanh thu bán hàng thuần hay còn gọi là doanh thu thực, từ doanh thu bán hàng thuần tính doanh thu như sau .
“ Lợi nhuận trước tính thuế = Doanh thu thuần – ngân sách doanh nghiệp, ngân sách bán hàng, những khoản giá vốn hàng bán. ”
“ Lợi nhuận sau tính thuế = Lợi nhuận trước tính thuế – Thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách nhà nước. ”
+ Nếu doanh thu sau thuế > 0 thì nghĩa là doanh nghiệp lãi .
+ Nếu doanh thu sau thuế < 0 thì nghĩa là doanh nghiệp lỗ . Như vậy, cách xác lập doanh thu bán hàng không đơn thuần chỉ là tiền thu về khi bán sản phẩm & hàng hóa, loại sản phẩm dịch vụ mà cần khấu trừ những khoản phí phát sinh . Cách xác lập doanh thu bán hàng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại

5

(100%) 1 vote ( 100 % ) vote