✅ Công thức tính quãng đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

4/5 – ( 1 bầu chọn )

Hướng dẫn viết công thức tính quãng đường

Chúng ta có công tính tính quãng đường như sau : s = v * t

Ý nghĩa các ký hiệu trong đó 

s được hiểu là quãng đường
v là tốc độ
t là thời hạn
✅ Công thức tính quãng đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 13

Biến đổi công thức từ cách tính quãng đường như sau:

Cách tính vận tốc:

v = s : t
Cách Tính thời hạn :
t = s : v

Mẹo để dễ nhớ công thức tính quãng đường

Để dễ nhớ công thức này, tất cả chúng ta chỉ cần nhớ 1 công thức tính quãng đường đó chính là ( s = v * t ) .

Bài tập ví dụ về tính quãng đường

Tính quãng đường đã chạy được với tốc độ 50, thời hạn 2. Như vậy tất cả chúng ta sẽ có S = 5 * 2 = 10

Công thức tính quãng đường CHÍNH XÁC NHẤT

✅ Công thức tính quãng đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 14

Quãng đường là gì

Quãng đường là độ dài chuyển dời của vật hoặc hoàn toàn có thể là con người, phương tiện đi lại. Xác định độ dài quãng đường khi có tốc độ và thời hạn là bài tập tiếp tục Open trong những bài tập vật lý .

Công thức tính quãng đường

Để xác lập độ dài của quãng đường sẽ có công thức sau :

Công thức: s = v x t

s = (v1 – V2) x t

Trong đó với :
– v là tốc độ vận động và di chuyển, đơn vị chức năng m / phút
– s là quãng đường chuyển dời, đơn vị chức năng là m
– t là thời hạn chuyển dời, đơn vị chức năng là phút
* Chú ý : V1 > V2 .
Từ công thức tính quãng đường suy ra những công thức tính thời hạn và tốc độ .

Công thức tính vận tốc:

Công thức: v = s : t

Trong đó :
– v là tốc độ chuyển dời, đơn vị chức năng là : km / h
– s là quãng đường vận động và di chuyển, đơn vị chức năng là km
– t là thời hạn vận động và di chuyển, đơn vị chức năng là giờ
* Lưu ý : điều kiện kèm theo V1 > V2 .

Công thức tính thời gian

Công thức: t = s : v

t = s : (v1 – V2)

Trong đó :
– v là tốc độ chuyển dời, đơn vị chức năng là m / giây
– s là quãng đường vận động và di chuyển, đơn vị chức năng là m
– t là thời hạn chuyển dời, đơn vị chức năng là giây .

Bài tập tính quãng đường

Bài 1:. Chiếc ca nô đang di chuyển với vận tốc 15 km/h. Tính quãng đường ca nô di chuyển trong thời gian 3 giờ.

Lời Giải : Dựa vào công thức tính quãng đường suy ra ca nô chuyển dời trong thời hạn 3 giờ là : s = 15 × 3 = 45 ( km ) .
Đáp số : Trong 3 giờ ca nô đi được 45 km .

Bài 2: Xe máy di chuyển từ vị trí A lúc 8 giờ 20 phút, vận tốc 42 km/h, xe đi đến B vào 11h. Xác độ dài quãng đường AB mà xe máy đi được?

Lời Giải :
Thời gian xe máy chuyển dời hết đoạn AB : 11-8 h20 ’ = 2 h40 ’ = 8/3 ( 8 phần 3 )
Quãng đường AB sẽ là : 42 x 8/3 = 112 km .
Đáp số bài này là 42 km .

Bài 3: Một ô tô di chuyển từ vị trí A đến B với vận tốc 30 km/h.Tiếp tục di chuyển ngược lại từ B về A với vận tốc 45 km/h. Xác định quãng đường AB khi biết rằng thời gian từ B về A ít hơn thời gian đi từ A đến B 40 phút.

Lời Giải : Ô tô đi từ A đến B rồi lại vận động và di chuyển từ B về A => quãng đường đi và về bằng nhau. Quãng đường bằng nhau hoàn toàn có thể suy ra tốc độ và thời hạn tỉ lệ nghịch .
Tỉ số giữa tốc độ đi và tốc độ về đoạn đường AB :
30 : 45 = 2/3 .
Quãng đường bằng nhau nên hoàn toàn có thể suy ra tốc độ và thời hạn tỉ lệ nghịch. Tỉ số thời hạn đi và thời hạn về bằng 3/2 .
Thời gian đi từ A đến B là :
40 x 3 = 120 ( phút )
Quy đổi từ 120 phút = 2 giờ
Quãng đường AB :
30 x 2 = 60 ( km )

Bài 4: Một chiếc ô tô di chuyển trên đường với vận tốc = 60 km/h, xe lên dốc 3 phút với vận tốc = 40 km/h. Cho rằng ôtô chuyển động thẳng đều. Hãy tính quãng đường ô tô dã đi được.

Lời Giải :
Quãng đường 1 : S1 = v1. t1 = 5 km
Quãng đường 2 : S2 = v2. t2 = 2 km
Tổng : S = S1 + S2 = 7 km
Suy ra quãng đường xe hơi đi được trong 2 đoạn đường là 7 km .

Bài tập tự làm:

Bài 1 : Trong cùng một thời hạn xe hơi đi từ A đến B và xe máy đi vận động và di chuyển ngược lại từ B đến A. Sau thời hạn 2 giờ xe hơi và xe máy gặp nhau tại điểm C. Cho biết tốc độ xe hơi đạt được 60 km / h, tốc độ xe máy đạt được 40 km / h. Hãy xác lập quãng đường AB .
( Đáp án : 200 km )
Bài 2 : Ô tô vận động và di chuyển trên quãng đường từ TP.HN đến TP. Hải Phòng, cho biết tốc độ xe hơi đạt 54 km / h. Ô tô sau khi đi được 40 phút thì xe máy mới khởi hành từ Hải Phòng Đất Cảng đến TP. Hà Nội cho biết tốc độ 36 km / h. Sau thời hạn 1 giờ 10 phút xe máy mới gặp xe hơi. Hãy xác lập quãng đường AB .
( Đáp án : 141 km )
Bài 3 : Xe đạp chuyển dời quãng đườn từ A đến B tốc độ 15 km / h. Xe máy chuyển dời từ B về A với tốc độ 30 km / h. Khi xe đạp điện đi quãng đường 10 km thì xe máy mới mở màn vận động và di chuyển. Xe máy và xe đạp điện gặp nhau ở điểm cách B 45 km. Hãy xác lập quãng đường AB .
( Đáp án : 77.5 km )

I. Lý thuyết và các công thức lý 10 phần CHUYỂN ĐỘNG CƠ

1. Chuyển động cơ – Chất điểm

a) Chuyển động cơ

Chuyển động cơ của một vật ( gọi tắt là hoạt động ) là sự biến hóa vị trí của vật đó so với những vật khác theo thời hạn .

b) Chất điểm

Một vật được coi là một chất điểm nếu size của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi ( hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập đến ) .

c) Quỹ đạo

Quỹ đạo của hoạt động là đường mà chất điểm hoạt động vạch ra trong khoảng trống .

2. Cách xác định vị trí của vật trong không gian

a) Vật làm mốc và thước đo

Để xác lập đúng mực vị trí của vật ta chọn một vật làm mốc và một chiều dương trên quỹ đạo rồi dùng thước đo chiều dài đoạn đường từ vật làm mốc đến vật .

b) Hệ tọa độ

+ Hệ tọa độ 1 trục ( sử dụng khi vật hoạt động trên một đường thẳng ) .
Tọa độ của vật ở vị trí M : x = OM −
✅ Công thức tính quãng đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 15

3. Cách xác định thời gian trong chuyển động

a) Mốc thời gian và đồng hồ

Mốc thời hạn là thời gian chọn trước để mở màn tính thời hạn .
Để xác lập từng thời gian ứng với từng vị trí của vật hoạt động ta phải chọn mốc thời hạn và đo thời hạn trôi đi kể từ mốc thời hạn bằng một chiếc đồng hồ đeo tay .

b) Thời điểm và thời gian

– Thời điểm là giá trị mà đồng hồ đeo tay hiện đang chỉ đến theo một mốc cho trước mà ta xét .
– Thời gian là khoảng chừng thời hạn trôi đi trong thực tiễn giữa hai thời gian mà ta xét .

4. Hệ quy chiếu

Một hệ quy chiếu gồm có :
+ Một vật làm mốc, một hệ tọa độ gắn với vật làm mốc .
+ Một mốc thời hạn và một đồng hồ đeo tay .

II. Tóm tắt công thức vật lý 10 phần : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

1. Chuyển động thẳng đều

a) Tốc độ trung bình

Tốc độ trung bình là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được đo bằng thương số giữa quãng đường đi được và khoảng thời gian để đi hết quãng đường đó.

✅ Công thức tính quãng đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 16
Với s = x2 – x1 ; t = t2 – t1
Trong đó : x1, x2 lần lượt là tọa độ của vật ở thời gian t1, t2
Trong hệ SI, đơn vị chức năng của vận tốc trung bình là m / s. Ngoài ra còn dùng đơn vị chức năng km / h, cm / s …

b) Chuyển động thẳng đều

Chuyển động thẳng đều là hoạt động có quỹ đạo là đường thẳng và có vận tốc trung bình như nhau trên mọi quãng đường .

c) Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều

Trong hoạt động thẳng đều, quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời hạn hoạt động t .
s = vtb. t = v. t

2. Phương trình chuyển động và đồ thị tọa độ – thời gian của chuyển động thẳng đều

a) Phương trình chuyển động thẳng đều

Xét một chất điểm hoạt động thẳng đều
Giả sử ở thời gian bắt đầu t0 chất điểm ở vị trí M0 ( x0 ), đến thời gian t chất điểm ở vị trí M ( x ) .
✅ Công thức tính quãng đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 17
Quãng đường đi được sau quảng thời hạn t – t0 là s = x – x0 = v ( t – t0 )
hay x = x0 + v ( t – t0 )

b) Đồ thị tọa độ – thời gian của chuyển động thẳng đều

Đồ thị tọa độ – thời hạn là đồ thị trình diễn sự nhờ vào tọa độ của vật hoạt động theo thời hạn .
✅ Công thức tính quãng đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 18
= thông số góc của đường biểu diễn ( x, t )
+ Nếu v > 0 ⇒ > 0, đường trình diễn thẳng đi lên .
Đồ thị tọa độ – thời hạn là đồ thị màn biểu diễn sự nhờ vào tọa độ của vật hoạt động theo thời hạn .
✅ Công thức tính quãng đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 19

c) Đồ thị vận tốc – thời gian

Đồ thị tốc độ – thời hạn của hoạt động thẳng đều .
✅ Công thức tính quãng đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 20
Trong hoạt động thẳng đều tốc độ không đổi, đồ thị tốc độ là một đoạn thẳng song song với trục thời hạn .

III. Lý thuyết và các công thức lý 10 phần : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

1. Vận tốc tức thời. Chuyển động thẳng biến đổi đều.

a) Độ lớn của vận tốc tức thời

Độ lớn tốc độ tức thời v của một vật hoạt động tại một điểm là đại lượng đo bằng thương số giữa đoạn đường rất nhỏ Δs đi qua điểm đó và khoảng chừng thời hạn rất ngắn Δt để vật đi hết đoạn đường đó .
Độ lớn tốc độ tức thời tại một điểm cho ta biết sự nhanh chậm của hoạt động tại điểm đó .
✅ Công thức tính quãng đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 21

b) Vectơ vận tốc tức thời

Vectơ tốc độ tức thời là một đại lượng vectơ có :
+ Gốc đặt ở vật hoạt động .
+ Phương và chiều là phương và chiều của hoạt động .
+ Độ dài màn biểu diễn độ lớn của tốc độ theo một tỉ xích nào đó .

    Chú ý: Khi nhiều vật chuyển động trên một đường thẳng theo hai chiều ngược nhau, ta phải chọn một chiều dương trên đường thẳng đó và quy ước như sau:

Vật hoạt động theo chiều dương có v > 0 .
Vật hoạt động ngược chiều dương có v < 0 .

c) Chuyển động thẳng biến đổi đều

Chuyển động thẳng đổi khác đều là hoạt động có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn của tốc độ tức thời tăng đều hoặc giảm đều theo thời hạn .
+ Chuyển động thẳng nhanh dần đều là hoạt động thẳng có độ lớn của tốc độ tức thời tăng đều theo thời hạn .
+ Chuyển động thẳng chậm dần đều là hoạt động thẳng có độ lớn của tốc độ tức thời giảm đều theo thời hạn .

2. Chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều

    * Khái niệm gia tốc

Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của tốc độ và được đo bằng thương số giữa độ biến thiên tốc độ Δv và khoảng chừng thời hạn tốc độ biến thiên Δt .
Biểu thức :
✅ Công thức tính quãng đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 22
– Chiều của vectơ gia tốc a → trong hoạt động thẳng nhanh dần đều luôn cùng chiều với những vectơ tốc độ .
– Chiều của vectơ gia tốc a → trong hoạt động thẳng chậm dần đều luôn ngược chiều với những vectơ tốc độ .
* Vận tốc, quãng đường đi, phương trình hoạt động của hoạt động thẳng nhanh dần đều và hoạt động thẳng chậm dần đều
– Công thức tính tốc độ : v = v0 + at
– Công thức tính quãng đường :
✅ Công thức tính quãng đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 23
Trong đó : v0 là tốc độ khởi đầu
v là tốc độ ở thời gian t
a là gia tốc của hoạt động
t là thời hạn hoạt động
x0 là tọa độ bắt đầu
x là tọa độ ở thời gian t
Nếu chọn chiều dương là chiều hoạt động thì :
v0 > 0 và a > 0 với hoạt động thẳng nhanh dần đều
v0 > 0 và a < 0 với hoạt động thẳng chậm dần đều ✅ Công thức tính quãng đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ 24

Ví dụ 1: Một người đi xe đạp trong 3 giờ với vận tốc 15 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đi xe đạp.

Phương pháp : Muốn tính quãng đường ta lấy tốc độ nhân với thời hạn ..

Cách giải:

Quãng đường đi được của người đi xe đạp điện là :
15 × 3 = 45 ( km )

Đáp số: 45km.

Ví dụ 2: Một ca nô đi với vận tốc 16 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 2 giờ 15 phút.

Cách giải: Vận tốc có đơn vị km/giờ nên thời gian cũng phải có thời gian tương ứng là giờ. Do đó ta đổi thời gian sang đơn vị là giờ, sau đó để tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Đổi 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ
Quãng đường ca nô đó đã đi được là :
16 x 2,25 = 36 ( km )

Đáp số: 36km.

Bài tập ứng dụng công thức tính quãng đường

Câu 1: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

Cách giải:

Quãng đường xe hơi đi được trong 4 giờ :
42,5 × 4 = 170 ( km )

Đáp số: 170 km

Để tính quãng đường xe hơi đi được ta lấy quãng đường xe hơi đi được trong 1 giờ hay tốc độ của xe hơi nhân với thời hạn đi .

Câu 2: Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/ giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Cách giải:

Quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ là :
15,2 × 3 = 45,6 km

Đáp số: 45,6 km

Câu 3: Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/ giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.

Cách giải:

Ta hoàn toàn có thể đổi số đo thời hạn sang đơn vị chức năng giờ và tính quãng đường ta lấy tốc độ nhân với thời hạn .
Ta có 15 phút = 0,25 giờ
Quãng đường đi được của xe đạp điện là :
12,6 × 0,25 = 3,15 ( km )

Đáp số: 3,15 (km)

Câu 4: Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42 km/ giờ đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài của quãng đường AB.

Cách giải:

Tính thời hạn xe máy đi từ A đến B = thời hạn lúc đến B – thời hạn đi từ A. Tính quãng đường ta lấy tốc độ nhân với thời hạn .
Thời gian đi của xe máy là :
11 giờ – 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút
2 giờ 40 phút = 8/3 giờ
Độ dài quãng đường AB là : 42 x 8/3 = 112 ( km )

Đáp số: 112 km

Ví dụ: Một xe đạp đi với vận tốc 40m/phút, trong thời gian 25 phút thì xe đạp đi được quãng đường bao nhiêu?

Quãng đường xe đạp điện đi được là : 40 x 25 = 1000 ( km )

Thời gian

Muốn tính thời hạn đi được thì ta lấy quãng đường chia cho tốc độ .

Ví dụ: Một xe ôtô đi quãng đường 120km với vận tốc 60km/h thì thời gian ô tô đi được là bao nhiêu?

Thời gian ô tô đi là: 120 : 60 = 2(giờ)

Ví dụ 1. Một ô tô đi từ Hà Nội đến Quảng Ninh trong 5 giờ được 300km. Hỏi vận tốc ô tô đi được là bao nhiêu?

Ví dụ 2. Xe máy đi với vận tốc 40km/h, hỏi trong 4 giờ xe máy đi được bao nhiêu km?

Ví dụ 3. Một người đi được 50km với vận tốc 30km/h. Hỏi người đó đi mất bao nhiêu thời gian?