Công thức tính gia tốc, tức thời, trung bình, pháp tuyến, toàn phần, trọng trường

Công thức tính gia tốc: gia tốc là gì, công thức tính gia tốc trọng trường, công thức tính gia tốc hướng tâm, công thức tính gia tốc rơi tự do…
Công thức tính gia tốc

Gia tốc là gì?

Gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự biến hóa của tốc độ theo thời hạn. Nó là một trong những đại lượng cơ bản dùng để diễn đạt hoạt động. Cũng như tốc độ, gia tốc là đại lượng hữu hướng ( vector ). Thứ nguyên của gia tốc là độ dài trên bình phương thời hạn. Trong hệ đơn vị quốc tế SI, gia tốc có đơn vị chức năng là m / s² ( mét trên giây bình phương ) .

Chuyển động tăng tốc khi vectơ gia tốc cùng chiều với chiều chuyển động; giảm tốc khi vectơ gia tốc ngược chiều với chiều chuyển động; đổi hướng khi véc tơ gia tốc có phương khác với phương chuyển động.

Công thức tính gia tốc

ông thức tính gia tốc :

\vec{a}= \frac{v-v_{0}}{t-t_{0}}= \frac{\Delta v}{\Delta t}

Trong đó :

\vec{v} là vận tốc tức thời tại điểm t

\vec{v_{0}} là vận tốc tức thời tại thời điểm t_{0}

\Delta t=t-t_{0} là thời gian vận tốc thay đổi từ sang

a = \frac{v-v_{0}\left ( \frac{m}{s^{2}} \right )}{\Delta t (s)}

Đơn vị của gia tốc: \frac{m}{s^{2}}

Gia tốc tức thời

Gia tốc tức thời là gia tốc của một vật tại một thời gian màn biểu diễn sự đổi khác về tốc độ trong một khoảng chừng thời hạn vô cùng nhỏ quanh thời gian đó chia cho khoảng chừng thời hạn vô cùng nhỏ này .

Công thức gia tốc tức thời: \vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}

Trong đó :a là gia tốcv là tốc độ đơn vị chức năng m / st là thời hạn đơn vị chức năng s .

Gia tốc trung bình

Gia tốc trung bình là gia tốc trong một khoảng chừng thời hạn đơn cử là tỉ số giữa sự biến hóa tốc độ ( trong khoảng chừng thời hạn đang xét ) và khoảng chừng thời hạn đó. Nói cách khác, gia tốc trung bình là biến thiên của tốc độ chia cho biến thiên của thời hạn, là đạo hàm của tốc độ theo thời hạn, và là đạo hàm bậc hai của vị trí chất điểm theo thời hạn .Công thức tính gia tốc trung bình :

\vec{a_{tb}}=\frac{v-v_{0}}{t-t_{0}}=\frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}

Trong đó :a là gia tốcv là tốc độ đơn vị chức năng m / st là thời hạn đơn vị chức năng s .

Gia tốc pháp tuyến

Gia tốc pháp tuyến là đại lượng đặc trưng cho sự biến hóa về phương của vecto tốc độ. Gia tốc tiếp tuyến có :Phương vuông góc với tiếp tuyến quỹ đạoChiều hướng về phía lõm của quỹ đạo

Công thức gia tốc pháp tuyến: a_{n}=\frac{v^{2}}{R}

Trong đó :v là vận tốc tức thời ( m / s )R là độ dài nửa đường kính cong ( m )Nếu xét trường hợp đơn thuần là hoạt động tròn đều ( vận tốc không đổi ) trên quỹ đạo là đường tròn thì cả v và R là không đổi và gia tốc hướng tâm là không đổi .

Gia tốc tiếp tuyến

Gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho sự đổi khác độ lớn của vecto tốc độ. Gia tốc tiếp tuyến có :

Phương trùng với phương của tiếp tuyến

Cùng chiều với hoạt động nhanh dần và ngược chiều với hoạt động chậm dần

Công thức gia tốc tiếp tuyến: a_{t}=\frac{dv}{dt}

Trong đó :v là vận tốc tức thời ( m / s )t là thời hạn tức thời ( s )Mối quan hệ giữa gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến

Một vật chuyển động trên quỹ đạo hình cong gia tốc bao gồm 2 thành phần: Gia tốc tiếp tuyến a_{t} và gia tốc pháp tuyến a_{n}.

Gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho sự đổi khác về độ lớn của tốc độ theo thời hạn còn gia tốc pháp tuyến đặc trưng cho sự biến hóa về phương của tốc độ theo thời hạn .

Gia tốc toàn phần

Gia tốc toàn phần là tổng của gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến.

Công thức gia tốc toàn phần: \vec{a_{tp}}=\vec{a_{t}}+\vec{a_{n}}

Trong đó :

\vec{a_{tp}}: gia tốc toàn phần

\vec{a_{t}}: gia tốc tiếp tuyến

\vec{a_{n}}: gia tốc pháp tuyến

Gia tốc trọng trường

Gia tốc trọng trường là gia tốc do lực mê hoặc công dụng lên một vật. Bỏ qua ma sát do sức cản không khí, theo nguyên tắc tương tự mọi vật nhỏ chịu gia tốc trong một trường mê hoặc là như nhau so với tâm của khối lượng. Điều này là đúng bất kể những vật có khối lượng khác nhau và thành phần của chúng như thế nào .Tại những điểm khác nhau trên Trái Đất, những vật rơi với một gia tốc nằm trong khoảng chừng 9,78 và 9,83 m / s2 nhờ vào vào độ cao ( và còn do Trái Đất không là khối cầu tuyệt đối cũng như vật chất phân bổ không đều bên trong ), với giá trị tiêu chuẩn đúng chuẩn bằng 9,80665 m / s2. Các vật có tỷ lệ nhỏ không chịu cùng gia tốc như những vật nặng hơn do lực đẩy nổi và sức cản không khí tác động ảnh hưởng vào .Công thức tính gia tốc rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất :

    \[{g_h} = \frac{{GM}}{{{{(R + h)}^2}}}\]

Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!

5

/

5 ( 4 bầu chọn )