Công thức tính lưu lượng nước chảy qua ống

Hệ thống cơ điện được xem như là “mạch máu” trong bất cứ công trình nào từ đường ống cấp thoát nước, đường ống dây điện, đường ống dẫn nước lạnh cho hệ thống VRV hay hệ thống Chiller. Để hệ thống hoạt động ổn định, cần phải tính toán kỹ kích thước đường ống cho từng hạng mục, để làm được điều này, nhà thầu thi công cơ điện cần phải tính lưu lượng nước chảy qua ống để lựa chọn sao cho phù hợp nhất.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Tính tiết diện ngang ống.

Tiết diện = R² x Π (m2).

Trong đó .
R : Bán kính của ống
Π : Số Pi – giá trị 3.14

Vận tốc nước chảy trong ống.

Vận tốc = √ ( 2 gh ) ( Căn bậc hai của 2 gh ) .
Trong đó :
√ : Căn bậc hai
g : giá trị 9.81
h : chiều cao của cột nước ( m ) .

Lưu lượng nước chảy qua ống.

Lưu lượng = tiết diện ống x tốc độ nước chảy qua ống = R² x Π x √ ( 2 gh )
Cách tính trên chỉ là để tính xơ bộ và xác lập được lưu lượng, còn một cách tính đúng chuẩn nhất đó là dựa theo thuỷ lực, cách này lại phụ thuộc vào vào độ co hẹp ngang, thông số lưu lượng, … .
Theo đó, công thức tính lưu lượng nước chảy trong ống được tính theo .
QTT = QVC + α x QDD ( l / s ) .
Trong đó :

QTT: lưu lượng nước chảy bên trong ống

α : Hệ số phân bổ lưu lượng dọc đường ống, thường thì thì α = 0.5 ( Q ở đoạn đầu ống max và cuối ống = 0 ) .
QDD : Lưu lượng dọc đường của phân đoạn ống đang xem xét ( đơn vị chức năng tính l / s ) .
Trong trường hợp mà đoạn ống đang tính chỉ có lưu lượng phân phối dọc đường mà không có lưu lượng luân chuyển trải qua đoạn ống đó tới những điểm ở phía sau và lưu lượng ấy lại đi ra tại những nút cuối thì QVC = 0 .
Lúc này, lưu lượng thống kê giám sát của đoạn ống sẽ là lưu lượng tại dọc đường từ đầu tới cuối đoạn ống => Lưu lượng sẽ luôn đổi khác từ QDD → 0 .
Trường hợp mà những điểm lấy nước từ 20-25 trên mỗi đoạn ống, lúc này để đơn giản hoá trong quy trình thống kê giám sát, người ta thường đưa lưu lượng dọc đường về 2 nút ( điểm đầu và điểm cuối ) và gọi là lưu lượng nút ( QN ) .
QN = 0.5 x ∑ QDD + QTTR ( l / s )
Vì thế, lưu lượng thống kê giám sát của mỗi phân đoạn ống là tổng của những thành phần : lưu lượng của những đoạn ống liền kề sau nó và lưu lượng nút của cuối phân đoạn ống giám sát .
Công thức .
QTT ( A ) = QVC + QN ( B ). Đơn vị tính ( l / s ) .

Cách tính thực tế.

– Biết áp lực đè nén tự do đầu ống : Có thể tra trong Tiêu chuẩn phòng cháy ( ví dụ điển hình 6 m nước với họng nước vách tường. ) .
– Biết tốc độ nước trong từng đoạn ống. Công thức : Vận tốc ( m / s ) = lưu lượng ( m3 / s ) / diện tích quy hoạnh ống ( mét vuông ). Chẳng hạn như : ống phòng cháy thì tốc độ < 10 m / s . – Bạn phải biết được đường đi của nước từ bể xuống đầu phun phải qua những ống có tiết diện nào, dài khoảng chừng bao nhiêu. Chọn đường đi bất lợi nhất, nếu không chắc như đinh thì bạn cần phải tính cho hàng loạt những đường đi của nước trong ống .

– Theo công thức trong TCVN 4513 thì bạn đã có đủ dữ liệu từ 3 phần trên để tính được độ giảm áp (do quá trình ma sát) trên dọc đường ống và tại vị trí đấu nối (Tê cút) cho từng vị trí cụ thể.

Tải về TCVN 4513

– Tiêp đó, ta tính tổng những độ giảm áp ở trên lại với nhau, bạn sẽ ra được áp lực đè nén ( tính theo mét nước ) của hàng loạt. Sau đó ta triển khai so sánh với chênh cao bể và họng nước là bạn sẽ biết có bảo vệ hay không .

Xem thêm: Xử lý đọng sương trên đường ống lạnh tại trần giả