Công thức tính nhanh số đồng phân

Công thức tính nhanh số đồng phân tổng hợp những công thức tính nhanh số đồng phân este, công thức tính nhanh số đồng phân ankan, công thức tính số đồng phân amin, công thức tính số đồng phân ancol … Đây là tài liệu hữu dụng giúp những bạn học tốt môn Hóa, giải nhanh những bài tập tìm số đồng phân. Mời những bạn tìm hiểu thêm.

Công thức tính nhanh Hóa học – Công thức tính nhanh số đồng phân

 • 1) Cách tính số đồng phân Ankan CnH2n+2 (n ≥ 1).
 • 2) Cách tính số đồng phân AnKen CnH2n (n ≥ 2).
 • 3) Cách tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)
 • 4) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:
 • 5) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:
 • 6) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:
 • 7) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2:
 • 8) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:
 • 9) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo:
 • 10) Số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O:
 • 11) Số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO:
 • 12) Đồng phân RH thơm và đồng đẳng benzen CnH2n-6 (n ≥ 6).
 • 13) Đồng phân phenol đơn chức:
 • 14) Công thức tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau:

Tìm Đáp Án xin gửi tới bạn đọc bài viết Công thức tính nhanh số đồng phân để bạn đọc cùng tìm hiểu thêm. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những công thức tính nhanh về số đồng phân gồm có số đồng phân ancol, số đồng phân andehit, số đồng phân axit cacboxylict, số đồng phân este, số đồng phân amin, số đồng phân trieste, số đồng phân ete, số đồng phân xeton … Mời những bạn cùng tham chi tiết cụ thể và tải về tại đây.

1) Cách tính số đồng phân Ankan CnH2n+2 (n ≥ 1).

 • Khái niệm: Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm các liên kết đơn C-C và C-H.
 • CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).
 • Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon và từ C4 trở đi mới xuất hiện đồng phân.
 • Công thức tính nhanh 

2n – 4 + 1 (3 < n < 7)

Ví dụ: 

Tính số đồng phần của ankan C4H10 Số đồng phân ankan sẽ là : 24-1 + 1 = 3 đồng phân

2) Cách tính số đồng phân AnKen CnH2n (n ≥ 2).

 • Anken là những hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một liên kết đôi.
 • CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).
 • Anken có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối đôi và đồng phân hình học.
 • Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

Xét 2C mang nối đôi, mỗi C sẽ link với 2 nhóm thế ( giống hoặc khác nhau ). Ví dụ với C4H8 : Trừ đi 2C mang nối đôi sẽ còn 2C và H nhóm thế.

Tính số đồng phân của anken

Nếu đề bài nhu yếu tính đồng phân cấu trúc sẽ là : 1 + 1 + 1 = 3 đồng phân. Nếu nhu yếu tính đồng phân ( gồm có đồng phân hình học ) sẽ là 1 + 1 + 2 = 4 đồng phân. Ví dụ : với C5H10 : Trừ đi 2C mang nối đôi sẽ còn 3C và H nhóm thế.

Tính số đồng phân của C5H10

3) Cách tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

 • Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một liên kết ba.
 • CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).
 • Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối ba và không có đồng phân hình học.
 • Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C mang nối ba, mỗi C sẽ link với 1 nhóm thế ( giống hoặc khác nhau ). Ví dụ với C4H6 : Trừ đi 2C mang nối ba sẽ còn 2C và H là nhóm thế. C1 C2 1C 1C 1 đồng phân 2C H 1 đồng phân Ta có 2 đồng phân ankin.

4) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:

Công thức :

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n < 6)

Ví dụ : Tính số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở từ C3 → C5 C3H7OH : 23-2 = 2 đồng phân.

5) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:

Công thức :

Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n < 7)

Áp dụng : Tính số đồng phân anđehit sau : C3H6O, C4H8O. C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, đơn chức, mạch hở. Với C3H6O : 23-3 = 1 đồng phân : CH3CH2CHO Với C4H8O : 24-3 = 2 đồng phân : CH3CH2CH2CHO ; ( CH3 ) 2CHCHO

6) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:

Công thức :

Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n < 7)

7) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2:

Công thức :

Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n < 5)

8) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:

Công thức :

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n < 5)

9) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo:

Công thức: Công thức tính nhanh số đồng phân

10) Số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O:

Công thức: Công thức tính nhanh số đồng phân

Áp dụng : Với n = 3 ta có công thức ete là C3H8O, thay vào công thức ta được :

\frac{\left(3-1\right)\left(3-2\right)}{2} đồng phân là CH3-O-C2H5

11) Số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO:

Công thức: Công thức tính nhanh số đồng phân

Áp dụng : Tính số đồng phân xeton C5H10O

Từ công thức ta tính được: \frac{\left(5-2\right)\left(5-3\right)}{2}=3đồng phân.

Lưu ý : Anđehit và xeton có cùng công thức phân tử với nhau, nên khi đề bài chỉ cho CTPT mà không đề cập đến loại hợp chất nào thì phải tính cả hai.

12) Đồng phân RH thơm và đồng đẳng benzen CnH2n-6 (n ≥ 6).

CnH2n-6 = (n – 6)2 (7 ≤ n ≤10)

Tính số đồng phân của những hiđrocacbon thơm C7H8 Ta có n = 7, thay vào công thức ta được ( 7-6 ) 2 = 1

13) Đồng phân phenol đơn chức:

CnH2n-6O = 3n-6 (6 < n < 9)

Áp dụng : C7H8O : 37-6 = 3 đồng phân.

14) Công thức tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau:

Số n peptit max = xn

Ví dụ : Có tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp gồm 2 amino axit là glyxin và alanin ? Số đipeptit = 22 = 4

Số tripeptit = 23 = 8

………………………….

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan: 

 • Bộ đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa học (Có đáp án)
 • Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học
 • Cách nhận biết các chất Hóa học

Để hoàn toàn có thể nâng cao tác dụng trong học tập mời những bạn tìm hiểu thêm một số ít tài liệu : Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà TimDapAntổng hợp và đăng tải.