Cách tính tổng tài sản

Lượng hóa các thông tin của doanh nghiệp bạn với hơn 30 chỉ số trong bài tổng hợp các chỉ số đánh giá doanh nghiệp từ CRIF D&B ViệtNam để có cơ sở hơn trong việc ra quyết định kinh doanh, tài chính ngắn hạn và dài hạn nhằm mang lại lợi ích và sự phát triển vượt trội cho doanh nghiệp.

Bạn đang xem : Cách tính tổng tài sản

Bạn đang xem: Cách tính tổng tài sản của doanh nghiệp

Bạn đang đọc: Cách tính tổng tài sản

*
Các chỉ số nhìn nhận doanh nghiệp là cơ sở để nhà quản trị ra quyết định hành động kinh doanh thương mại, kinh tế tài chính tương thích

1. Các chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh

Hiệu quả kinh doanh thương mại là một trong những tiêu chuẩn nhìn nhận doanh nghiệp không hề bỏ lỡ. Bộ chỉ số nhìn nhận doanh nghiệp về hiệu suất cao kinh doanh thương mại gồm có hiệu suất cao kinh doanh thương mại tổng hợp hiệu suất cao ở từng nghành nghề dịch vụ .

1.1. Các chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh tổng hợp

Các chỉ số nhìn nhận doanh nghiệp về hiệu suất cao kinh doanh thương mại tổng hợp gồm có :
Doanh lợi hàng loạt vốn kinh doanhDoanh lợi của vốn tự cóDoanh lợi của lệch giá bán hàngHiệu quả kinh doanh thương mại tiềm năngSức sản xuất của một đồng vốn kinh doanhSức sản xuất của một đồng ngân sách kinh doanh thương mại
*
Có 6 chỉ số nhìn nhận doanh nghiệp về hiệu suất cao kinh doanh thương mại tổng hợp

Doanh lợi toàn bộ vốn kinh doanh

Đây là chỉ sốđánh giá đúng mực nhất tính hiệu suất cao, được cho phép so sánh khác ngành. Doan lợi hàng loạt vốn kinh doanhcàng cao, càng chứng tỏ doanh nghiệp tận dụng tốt những nguồn lực .
Công thức tính :

*

Doanh lợi của vốn tự có

Doanh lợi của vốn tự có nhìn nhận tính hiệu suất cao ở khoanh vùng phạm vi hẹp hơn chỉ số doanh lợi hàng loạt vốn kinh doanh thương mại. Chỉ số nàycũng hoàn toàn có thể dùng so sánh được giữa những doanh nghiệp thuộc những ngành khác nhau. Chỉ sốnày càng cao, càng chứng tỏ doanh nghiệp tận dụng tốt nguồn vốn tự có .
Công thức tính :

*

Doanh lợi của doanh thu bán hàng

Doanh lợi của lệch giá bán hàng chỉ sosánh tính hiệu suất cao của những doanh nghiệp cùng ngành. Chỉ số nàycàng caocàng tốt, tuy nhiên, cần quan tâm đến tính không đúng mực khi tính mức doanh thu ròng trong thời gian ngắn .
Công thức tính :

*

Hiệu quả kinh doanh tiềm năng

Hiệu quả kinh doanh thương mại tiềm năng tính Phần Trăm Chi tiêu kinh doanh thương mại trong thực tiễn phát sinh trong kỳ so với Chi tiêu kinh doanh thương mại kế hoạch. Chỉ số này được cho phép so sánh tính hiệu suất cao giữa những doanh nghiệp ở mọi ngành vàcàng gần 100 % càng tốt .
Công thức tính :

Sức sản xuất của một đồng vốn kinh doanh

Sức sản xuất của một đồng vốn kinh doanh thương mại đo lường và thống kê phần trămDoanh thu bán hàng của thời kỳ đo lường và thống kê đó so vớiVốn kinh doanh thương mại trung bình của kỳ đo lường và thống kê. Đây là chỉ sốkhông trực tiếp nhìn nhận hiệu suất cao mà chỉdùng để so sánh trong ngành. Chỉ số này có giá trị càng cao càng tốt .
Công thức tính :

Sức sản xuất của một đồng chi phí kinh doanh

Sức sản xuất của một đồng ngân sách kinh doanh thương mại thống kê giám sát phần trămDoanh thu bán hàng của thời kỳ đo lường và thống kê đó so vớiChi phí kinh doanhcủa kỳ giám sát. Đây là chỉ sốkhông trực tiếp nhìn nhận hiệu suất cao kinh doanhmà chỉdùng để so sánh trong ngành. Chỉ số này có giá trị càng cao càng tốt và chỉđánh giá với giả định về giá dự kiến .
Công thức tính :

1.2. Các chỉ số đánh giá hiệu quả ở từng lĩnh vực

Các chỉ số nhìn nhận doanh nghiệp trong hiệu suất cao ở từng nghành gồm có :
Hiệu quả sử dụng lao độngHiệu quả sử dụng vốn cố định và thắt chặt và tài sản cố địnhHiệu quả sử dụng vốn lưu động và tài sản lưu độngHiệu quả góp vốn
Mỗi nghành hoạt động giải trí của doanh nghiệp lại có những chỉ số nhìn nhận hiệu suất cao riêng
1.2.1. Chỉ số nhìn nhận hiệu suất cao sử dụng lao động
Gồm 3 chỉ số nhìn nhận là sức sinh lời trung bình của một lao động, hiệu suất lao động và hiệu suất tiền lương .

Sức sinh lời bình quân của một lao động

Sức sinh lời trung bình của một lao động là tỷ số giữa Lợi nhuận trung bình do một lao động tạo ra trong kỳ so với Số lao động trung bình của kỳ tính theo chiêu thức bình quân gia quyền. Chỉ số này được cho phép so sánh giữa những doanh nghiệp cùng ngành. Chỉ sốnày càng cao, càng chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng hiệu suất cao quỹ tiền lương .
Công thức tính :

Năng suất lao động

Năng suất lao động là tỷ số giữaKết quả của kỳ đo lường và thống kê tính bằng đơn vị chức năng hiện vật hay giá trị so vớiSố lao động trung bình của kỳ tính theo chiêu thức bình quân gia quyền. Chỉ số nàycho phép so sánh hiệu suất lao động cùng ngành. Chỉ sốnày càng cao, càng chứng tỏ sử dụng có hiệu suất cao nguồn nhân lực .
Công thức tính :

Hiệu suất tiền lương

Chỉ số hiệu suất tiền lương được cho phép so sánh giữa những doanh nghiệp cùng ngành. Chỉ tiêu này càng cao, càng chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng có hiệu suất cao quỹ tiền lương .
Công thức tính :
1.2.2. Chỉ số hiệu suất cao sử dụng vốn cố định và thắt chặt và tài sản cố định và thắt chặt
Bộ chỉ số nhìn nhận doanh nghiệp về hiệu quảsử dụng vốn cố định và thắt chặt và tài sản cố định và thắt chặt gồm 3 chỉ số làSức sinh lời của 1 đồng vốn cố định và thắt chặt, Sức sản xuất của một đồng vốn cố định và thắt chặt vàHệ số tận dụng hiệu suất máy móc, thiết bị .

Sức sinh lời của 1 đồng vốn cố định

Chỉ sốnày bộc lộ trình độ sử dụng vốn cố định và thắt chặt hoặc tài sản cố định và thắt chặt trong kỳ đo lường và thống kê. Nó được cho phép so sánh tính hiệu suất cao sử dụng vốn dài hạn giữa những doanh nghiệp ở mọi ngành. Chỉ sốnày càng cao, càng chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng có hiệu suất cao nguồn vốn dài hạn .
Công thức tính :

Sức sản xuất của một đồng vốn cố định

Sức sản xuất của một đồng vốn cố định và thắt chặt là tỷ số giữa Doanh thu bán hàng của thời kỳ đo lường và thống kê đó và Vốn cố định và thắt chặt trung bình của kỳ. Chỉ số này càng lớn càng tốt vàcó thể dùng để so sánh giữa những doanh nghiệp cùng ngành .
Công thức tính :

Hệ số tận dụng công suất máy móc, thiết bị

Hệ số tận dụng hiệu suất máy móc, thiết bị thường nhỏ hơn 1 và càng tiến đến sát 1 càng tốt .
Công thức tính :
1.2.3. Chỉ số hiệu suất cao sử dụng vốn lưu động và tài sản lưu động
Các chỉ số nhìn nhận doanh nghiệp về hiệuquả sử dụng vốn lưu động và tài sản lưu động bao gồmsức sinh lời của 1 đồng vốn lưu động, số vòng luân chuyển vốn lưu động trong năm, số vòng luân chuyển nguyên vật liệu, vòng luân chuyển nguyên vật liệu trong mẫu sản phẩm dở dang .

Sức sinh lời của 1 đồng vốn lưu động

Sức sinh lời của 1 đồng vốn lưu động cho biết một đồng vốn lưu động tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu. Chỉ số này giá trị càng lớn càng tốt .
Công thức tính :

Số vòng luân chuyển vốn lưu động trong năm

Số vòng luân chuyển vốn lưu động trong năm cho biết vốn lưu động luân chuyển được mấy vòng trong năm. Chỉ sốnày càng lớn càng tốt .
Công thức tính :

Số vòng luân chuyển nguyên vật liệu

Số vòng luân chuyển nguyên vật liệu phản ánh số vòng luân chuyển nguyên vật liệu trong năm và có giá trị càng lớn càng tốt .
Công thức tính :

Vòng luân chuyển nguyên vật liệu trong sản phẩm dở dang

Vòng luân chuyển nguyên vật liệu trong loại sản phẩm dở dang cho biết năng lực khai thác những nguồn nguyên vật liệu của doanh nghiệp .
Xem thêm : Tìm Kiếm Với Từ Khóa ” Bán Nhà Cấp 4 Mới Nhất 8/2021, Bán Nhà Cấp 4 Giá Rẻ Tphcm
Công thức tính :
1.2.4. Chỉ số nhìn nhận hiệu suất cao góp vốn
Công thức tính :
Vớivốn CP trung bình trong kỳ đo lường và thống kê được xác lập theo công thức :

2. Các chỉ số đánh giá tài chính doanh nghiệp

Bên cạnh những chỉ số nhìn nhận doanh nghiệp về hiệu suất cao kinh doanh thương mại thì bộ chỉ số nhìn nhận kinh tế tài chính doanh nghiệp cũng quan trọng không kém .

2.1. Chỉ số phản ánh hệ số thanh toán

Chỉ số phản ánh những thông số giao dịch thanh toán giúp nhìn nhận năng lực giao dịch thanh toán của doanh nghiệp. Bộ chỉ số này gồm 6 thông số :
2.1.1. Hệ số năng lực thanh toán giao dịch hiện hành ( tổng quát )
Công thức tính :

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành =Tổng tài sản / Nợ phải trả

Hệ số năng lực thanh toán giao dịch hiện hành giám sát năng lực thanh toán giao dịch một cách tổng quát những khoản nợ nần của doanh nghiệp .
2.1.2. Hệ số năng lực giao dịch thanh toán hiện thời ( thời gian ngắn )
Công thức tính :

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

Hệ số năng lực thanh toán giao dịch hiện thời đo lường và thống kê năng lực giao dịch thanh toán trong thời điểm tạm thời nợ thời gian ngắn ( những khoản nợ có thời hạn dưới 1 năm ) bằng những tài sản hoàn toàn có thể quy đổi trong thời hạn ngắn ( thường dưới 1 năm ) .
2.1.3. Hệ số năng lực thanh toán giao dịch nhanh
Công thức tính :

Hệ số khả năngthanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn

Hệ số năng lực giao dịch thanh toán nhanh thống kê giám sát năng lực giao dịch thanh toán nợ thời gian ngắn bằng tài sản thời gian ngắn trừ đi hàng tồn dư ( vì hàng tồn dư có tính thanh khoản rất thấp ) .
2.1.4. Hệ số năng lực giao dịch thanh toán tức thời
Công thức tính :

Hệ sốkhả năng thanh toán tức thời = (Tiền + Các khoản tương đương tiền) / Nợ ngắn hạn

Hệ số năng lực giao dịch thanh toán tức thời bộc lộ năng lực thanh toán giao dịch những khoản nợ thời gian ngắn bằng số tiền hiện có và tài sản hoàn toàn có thể quy đổi nhanh thành tiền trong doanh nghiệp .
2.1.5. Hệ số năng lực giao dịch thanh toán lãi vay
Công thức tính :

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = Lợi nhuận trước lãi vay và thuế / Lãi vay phải trả trong kỳ

Hệ số năng lực thanh toán giao dịch lãi vay phản ánh năng lực chi trả lãi vay của doanh nghiệptrong kỳ bằng doanh thu kế toán trước thuế và lãi vay .
2.1.6. Hệ số năng lực chi trả thời gian ngắn
Hệ số năng lực chi trả ngắnhạn phản ánh năng lực giao dịch thanh toán của doanh nghiệp ở trạng thái động, do dòng tiền lưu chuyển thuần từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại được tạo ra trong kỳ mà không phải số dư tại một thời gian .
Công thức tính :

Hệ số khả năng chi trả bằng tiền = Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh / Nợ ngắn hạn bình quân

Tham khảo chi tiết hơn ý nghĩa của các hệ số này tại bài viết6 hệsố đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Ngoài ra, 3 hệ số về thanh toán hiện thời, thanh toán nhanh và thanh toán tức thời cũng thuộc nhóm chỉ số đánh giá tình hình thanh khoản của doanh nghiệp.

Có 6 thông số nhìn nhận năng lực thanh toán giao dịch của doanh nghiệp

2.2. Chỉ số phản ánh khả năng hoạt động

Có 3 chỉ số phản ánh năng lực hoạt động giải trí của doanh nghiệp :
2.2.1. Vòng quay hàng tồn dư
Công thức tính :

Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân

Hệ số này cho ta biết trong kỳ hàng tồn dư quay được mấy vòng, từ đó thống kê giám sát hiệu suất cao quản trị hàng tồn dư. Hệ số quay vòng quay hàng tồn dư càng lớn thì chứng tỏ thời hạn hàng tồn dư ngắn, rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính càng thấp .
2.2.2. Vòng quay khoản phải thu
Công thức tính :

Vòng quay khoản phải thu = Doanh thu thuần / Các khoản phải thu bình quân

Vòng quay khoản phải thu phản ánh vận tốc luân chuyển những khoản phải thu, cho biết năng lực tịch thu nợ của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ vận tốc tịch thu những khoản phải thu nhanh và ngược lại .
2.2.3. Vòng quay vốn lưu động
Công thức tính :

Vòng quay vốn lưu động = Doanh thu thuần / Vốn lưu động bình quân

Vòng quay vốn lưu động đo lường và thống kê hiệu suất cao sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Chỉ tiêu này có ý nghĩa cứ trung bình 1 đồng vốn lưu động trong kỳ sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lệch giá thuần. Số vòng lưu chuyển vốn lưu động càng lớn chứng tỏ vận tốc luân chuyển vốn lưu động càng nhanh .
Có 3 chỉ số phản ánh năng lực hoạt động giải trí của doanh nghiệp

2.3. Chỉ số phản ánh khả năng sinh lời

Bộ chỉ số nhìn nhận doanh nghiệp về năng lực sinh lời gồm có 4 chỉ số :
2.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ( ROE )
Công thức tính :

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ( ROE ) cho biết mỗi đồng góp vốn đầu tư của vốn chủ sở hữu thì tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu sau thuế thu nhập. Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất về năng lực sinh lợi. Mức tối thiểu là 0.15. ROE > 0,2 được coi là hài hòa và hợp lý .
2.3.2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên lệch giá ( ROS )
Công thức tính :

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS) = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên lệch giá ( ROS ) cho biết một đồng lệch giá thuần mà doanh nghiệp triển khai trong kỳ thì thu được bao nhiêu đồng doanh thu sau thuế. Hệ số này càng lớn chứng tỏ tỷ suất sinh lời càng cao
2.3.3. Tỷ suất sinh lời của tài sản ( ROA )
Công thức tính :

Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân

Tỷ suất sinh lời của tài sản ( ROA ) cho biết mỗi đồng góp vốn đầu tư vào tài sản thì tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu trước lãi vay và thuế. Đây là một chỉ tiêu quan trọng so với người cho vay : nếu chỉ tiêu này lớn hơn lãi suất vay cho vay chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu suất cao, có năng lực giao dịch thanh toán được lãi vay .
2.3.4. Tỷ suất sinh lời trên tổng vốn góp vốn đầu tư ( ROI )
Công thức tính :

Tỷ suất sinh lời trên tổng vốn đầu tư (ROI) = Lợi nhuận sau thuế / Vốn kinh doanh bình quân

Tỷ suất sinh lời trên tổng vốn góp vốn đầu tư ( ROI ) nhìn nhận năng lực sinh lời của đồng vốn góp vốn đầu tư, biểu lộ một đồng vốn góp vốn đầu tư sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu sau thuế. Chỉ sốnày càng lớn càng chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động giải trí càng có hiệu suất cao .
4 chỉ số phản ánh năng lực sinh lời là ROE, ROS, ROA và ROI

2.4. Chỉ số phản ánh cơ cấu tài chính và cơ cấu tài sản

Nhóm chỉ số nhìn nhận doanh nghiệp vềcơ cấu kinh tế tài chính và cơ cấu tổ chức tài sản gồm 4 chỉ số :
2.4.1. Hệ số nợ
Công thức tính :

Hệ số nợ = Tổng nợ phải trả / Tổng tài sản

Hệ số nợ cho biết một đồng tài sản thì có bao nhiêu đồng vay nợ. Nếu thông số này quá cao sẽ dẫn đến rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính lớn, doanh nghiệp dễ lâm vào thực trạng mất năng lực thanh toán giao dịch. Hệ số này thuộc khoảng chừng ( 0.25 2.4.2. Hệ số vốn chủ sở hữuCông thức tính :

Hệ số vốn chủ sở hữu = Tổng vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn

Hệ số vốn chủ sở hữu phản ánh sự phụ thuộc vào kinh tế tài chính vào tài sản đi vay và năng lực tự góp vốn đầu tư của chủ chiếm hữu. Hệ số càng cao bảo vệ doanh nghiệp càng độc lập về kinh tế tài chính, rủi ro đáng tiếc càng thấp .
2.4.3. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu
Công thức tính :

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu = Tổng nợ phải trả / Tổng vốn chủ sở hữu

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu đo lường và thống kê quy mô của một doanh nghiệp, trong một đồng vốn chủ sở hữu có bao nhiêu đồng vay nợ. Hệ số này trong khoảng chừng ( 0.33 2.4.4. Cơ cấu tài sảnCông thức tính :

Cơ cấu tài sản = Tổng tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản dài hạn

Cơ cấu tài sản phản ánh tỷ suất tài sản thời gian ngắn trên tài sản dài hạn của doanh nghiệp .
Có 4 chỉ sốphản ánh cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính và cơ cấu tổ chức tài sản

3. Đánh giá doanh nghiệp với BIR của CRIF D&B Việt Nam

Nếu bạn thuận tiện có được số liệu trong mạng lưới hệ thống báo cáo giải trình kinh tế tài chính của doanh nghiệpđể đo lường và thống kê những chỉ số nhìn nhận doanh nghiệp cho doanh nghiệp mình thì việc có được những thông tin này của một doanh nghiệp khác là điều không thuận tiện .
Trong toàn cảnh thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương mại của doanh nghiệp luôn dịch chuyển, để tránh rủi ro đáng tiếc trong hợp tác doanh nghiệpcũng như hoạt động giải trí cạnh tranh đối đầu, bạn nên dữ thế chủ động tiếp cận với những giải pháp báo cáo giải trình quản trị rủi ro đáng tiếc từ đơn vị chức năng chuyên nghiệp .
Chủ động vớicác rủi ro đáng tiếc trong kinh doanh thương mại bằngviệc mua những báo cáo giải trình rủi ro đáng tiếc từ đơn vị chức năng chuyên nghiệp
CRIF D&B Nước Ta là đơn vịchuyên cung ứng thông tin kinh tế tài chính, chấm điểm tín dụng thanh toán và giải pháp quyết định hành động kinh doanh thương mại. Chúng tôi phân phối những báo cáo giải trình về một doanh nghiệp với những số liệu hữu dụng mà trải qua đó, doanh nghiệp bạn sẽ có cơ sở hơn trong việc nhìn nhận đối tác chiến lược, nhà sản xuất, đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu .
Một trong những báo cáo giải trình tiêu biểu vượt trội của chúng tôi là BIR. Đâylà báo cáo giải trình thông tin doanh nghiệp trên cơ sở tài liệu thương mại được update đúng chuẩn, giúp cho doanh nghiệp bạnhiểu rõ về tính linh động, sự không thay đổi về kinh tế tài chính và vị thế của doanh nghiệp đối tác chiến lược, đối thủ cạnh tranh, nhà cung ứng. Qua đó, doanh nghiệp bạn hoàn toàn có thể dữ thế chủ động hơn vàtránh những rủi ro đáng tiếc kinh doanh thương mại không đáng có .
Xem thêm : Kimochi Yamate Nghĩa Là Gì ? Câu Cảm Thán Huyền Bí Trong Tiếng Nhật
Báo cáo thông tin doanh nghiệp BIR với những tài liệu giá trị tương hỗ ra quyết định hành động kinh doanh thương mại
BIR phân phối một số ít chỉ số giúp bạn nhìn nhận tình hình của doanh nghiệp :
tin tức tổng quan về doanh nghiệp : lịch sử vẻ vang, nhân sự, Trụ sở … Chỉ số rủi roD và B ratingChỉ số giao dịch thanh toán hiện hànhChỉ số giao dịch thanh toán nhanhBiên doanh thu thuần / doanh thu bán hàngMột số thông tin kinh tế tài chính khác : lệch giá, giá trị ròng, tổng tài sản, tổng nợ phải trả, doanh thu sau thuế, hoàn trả tài sản, tổng nợ đến giá trị ròng

Văn phòng làm việc của CRIF D&B Việt Nam tại TP.HCM

Có thể thấy, bộchỉ số nhìn nhận doanh nghiệp là cơ sở để cácnhà quản trị khi thực thi nhìn nhận doanh nghiệp mình cũng như đối tác chiến lược, nhà sản xuất, đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu. Vàtừ đó những nhà quản trị sẽcó những phán đoán chuẩn xác hơn với mỗi quyết định hành động kinh doanh thương mại của doanh nghiệp mình .

Hy vọng những tổng hợp về các chỉ số đánh giá doanh nghiệp trên đây của CRIF D&B Việt Nam sẽ là nguồn tham khảo hữu ích với các bạn!Liên hệ với chúng tôiđể được tư vấn về các giải pháp hỗ trợ quyết định kinh doanh:

Chuyên mục : Tin Tức