Công thức tính thể tích hình trụ, cách tính thể tích hình trụ chính nhanh và chính xác

Hình trụ là hình mà ai cũng hoàn toàn có thể thấy trong đời sống, nhưng để tính thể tích hình trụ thì không phải ai cũng biết công thức tính thể tích hình trụ. Nếu những bạn muốn biết công thức tính thể tích hình trụ hay cách tính thể tích hình trụ nhanh và đúng mực nhất thì những bạn hãy cùng tìm hiểu thêm bài viết dưới đây .

Cách tính thể tích hình trụ chính nhanh và chính xác

Dưới đây thuthuatphanmem.vn san sẻ đến những bạn công thức tính thể tích hình trụ và ví dụ cụ thể cách tính thể tích hình trụ nhanh và đúng mực nhất, mời những bạn cùng theo dõi .

Khái niệm hình trụ

Hình trụ là hình có hai đáy là hai đường tròn song song và bằng nhau.

Hình trụ

Công thức tính thể tích hình trụ

Thể tích hình trụ được tính bằng diện tích quy hoạnh đáy nhân với chiều cao .
\ [ V = { S_ { đáy } } \ cdot h = \ pi { r ^ 2 } h \ ] Đơn vị đo thể tích chuẩn là mét khối ( \ ( { m ^ 3 } \ ) ) .
Trong đó :

  • V là thể tích hình trụ.
  • \({S_{đáy}}\) là diện tích đáy của hình trụ
  • r là bán kính hình tròn đáy.
  • h là chiều cao hình trụ (khoảng cách giữa hai đáy O và O’).
  • \(\pi \) là hằng số toán học (\( \sim 3,14\)).

Công thức tính thể tích hình trụ

Ví dụ cách tính thể tích hình trụ

Ví dụ 1 : Tính thể tích hình trụ biết nửa đường kính dưới mặt đáy r = 6 cm ; chiều cao hình trụ h = 8 cm .

Tính thể tích hình trụ

Giải :

Các bạn chỉ cần áp dụng công thức tính thể tích:

\ [ V = \ pi { r ^ 2 } h \ ] Ta có :
\ [ V = \ pi { 6 ^ 2 } 8 = 288 \ pi \ ] Vậy thể tích hình trụ là \ ( 288 \ pi \ left ( { c { m ^ 3 } } \ right ) \ )
Ví dụ 2 : Tính thể tích hình trụ biết đường kính đáy bằng độ cao của hình trụ d = h = 8 cm .

Ví dụ 2 Tính thể tích hình trụ biết d = h = 8 cm

Vì đề bài cho đường kính ( ký hiệu là d ) của dưới mặt đáy nên những bạn chỉ cần chia giá trị này cho 2 để được nửa đường kính r vì d = 2 r .
➩ r = 8 : 2 = 4 cm .

Áp dụng công thức tính thể tích ta có:

\ [ V = \ pi { r ^ 2 } 8 = \ pi { 4 ^ 2 } 8 = 128 \ pi \ ] Vậy thể tích hình trụ là \ ( 128 \ pi \ left ( { c { m ^ 3 } } \ right ) \ ) hay \ ( { \ sim 402 c { m ^ 3 } } \ )
Trên đây thuthuatphanmem.vn đã san sẻ đến những bạn công thức tính thể tích hình trụ và ví dụ đơn cử giúp những bạn hiểu rõ hơn cách tính thể tích hình trụ. Hi vọng qua bài viết này những bạn hoàn toàn có thể nhớ công thức và biết cách tính thể tích hình trụ để vận dụng trong học tập cũng như trong việc làm, đời sống hàng ngày. Chúc những bạn thành công xuất sắc !