Ôn tập toán 10 học kì 2

Để giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập môn Toán, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu ôn tập Toán 10 học kì 2 dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn những nội dung về phương trình, bất phương trình,hệ thức lượng giác,… Chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức, thông thạo các dạng bài tập nhằm đạt được một kết quả tốt trong các kì kiểm tra.

TẢI XUỐNG PDF ↓Chuyên đề ôn tập toán 10 học kì 2

Ôn tập đại số

1. Xét dấu nhị thức ,tam thức bậc hai; Giải phương trình, bất phương trình quy về bậc nhất; bậc hai; phương trình có chứa căn, trị tuyệt đố, tìm điều kiện phương trình, bất phương trình có nghiệm, vô nghiệm, có nghiệm thỏa mãn điều kiện.

Bạn đang đọc: Ôn tập toán 10 học kì 2

2. Giải hệ bất phương trình bậc hai .
3. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ; ứng dụng vào bài toán tối ưu .
4. Tính tần số ; tần suất những đặc trưng mẫu ; vẽ biểu đồ trình diễn tần số, tần suất ( hầu hết hình cột và đường gấp khúc ) .
5. Tính số trung bình, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn của số liệu thống kê .
6. Tính giá trị lượng giác một cung, một biểu thức lượng giác .
7. Vận dụng những công thức lượng giác vào bài toán rút gọn hay chứng tỏ những đẳng thức lượng giác .

Ôn tập đại số

Ôn tập hình học

1. Viết phương trình đường thẳng ( tham số, tổng quát, chính tắc )
2. Xét vị trí tương đối điểm và đường thẳng ; đường thẳng và đường thẳng
3. Tính góc giữa hai đường thẳng ; khoảng cách từ điểm đến đường thẳng .
4. Viết phương trình đường phân giác ( trong và ngoài ) .
5. Viết phương trình đường tròn ; Xác định những yếu tố hình học của đường tròn. viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn ; biết tiếp tuyến đi qua một điểm ( trên hay ngoài đường tròn ), song song, vuông góc một đường thẳng .
6. Viết phương trình chính tắc của elíp ; xác lập những yếu tố của elíp .
7. Viết phương trình chính tắc của hypebol ; xác lập những yếu tố của hypebol .
8. Viết phương trình chính tắc của parabol ; xác lập những yếu tố của parabol .
9. Ba đường cô níc : khái niệm đường chuẩn, đặc thù chung của ba đường coníc .

Ôn tập hình học

Ôn tập lý thuyết toán 12

Lý thuyết đại số

1. Bất phương trình và hệ bất phương trình :

Các phép biến đổi bất phương trình: phép cộng, phép nhân, phép bình phương

2. Dấu của nhị thức bậc nhất : f ( x ) = ax + b
3. Phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
4. Dấu của tam thức bậc hai
a. Định lý về dấu của tam thức bậc hai
b. Dấu của nghiệm số
5. Bất phương trình bậc hai
6. Thống kê

Lý thuyết quan trọng cần nhớ

i ) bảng phân bổ tần suất
ii ) biểu đồ
iii ) số trung bình cộng, số trung vị, mốt
iv ) phương sai độ lệch chuẩn
7. Lượng giác

Lý thuyết phần hình học

1. Các yếu tố về hệ thức lượng trong tam giác : Các hệ thức lượng trong tam giác, độ dài đường trung tuyến của tam giác, những công thức tính diện tích quy hoạnh tam giác
2. Phương trình đường thẳng
* Để viết được phương trình đường thẳng dạng tham số cần phải biết được tọa độ 1 điểm và 1 vectơ chỉ phương
* Để viết được phương trình đường thẳng dạng tổng quát cần biết được tọa độ 1 điểm và 1 vectơ phát tuyến
3. Đường tròn
* Phương trình đường tròn tâm I ( a ; b ) nửa đường kính R

* Phương trình tiếp tuyến với đường tròn

4. Phương trình Elip

Bài tập ôn tập toán 10 học kì 2

Bài tập ôn tập toán 10 học kì 2

Vừa rồi là bộ tài liệu ôn tập Toán 10 học kì 2 mà chúng tôi đem đến cho các bạn nhằm củng cố lại kiến thức đã học. Tài liệu được phân bố cụ thể các phần: Khái niệm, công thức cũng như bài tập. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp các em học sinh ôn tập lý thuyết và các dạng bài tập cơ bản về đại số và hình học trong chương trình Toán 10 một cách dễ dàng, từ đó sẵn sàng cho bài kiểm tra giữa học kì II, bài kiểm tra cuối năm sắp tới.