CÔNG THỨC TOÁN 12

Hình chóp có những đỉnh nhìn một cạnh dưới một góc vuông, hình chóp đều

Toàn bộ công thức Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia

Công thức toán học lớp 12 giúp ôn thi THPT Quốc gia hiệu suất cao nhất gồm có 3 phần : Đại số, Lượng giác, Đạo hàm – tích phân – hình học – nhị thức Newton

PHẦN I: ĐẠI SỐ

Tam thức bậc 2

Tam thức bậc 2

Bất đẳng thức Cauchy, Cấp số cộng, Cấp số nhân

Bất đẳng thức Cauchy,Cấp số cộng, Cấp số nhân

Phương trình, bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối, Phương trình, bất phương trình chứa căn, Phương trình, bất phương trình logarit

Phương trình, bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối

Phương trình, bất phương trình mũ, Lũy thừa, Logarit

Phương trình, bất phương trình mũ

Phần II. LƯỢNG GIÁC

Bao gồm 3 chuyên đề lớn
1. Công thức lượng giác
2. Phương trình lượng giác
3. Hệ thức lượng trong tam giác

Bạn đang đọc: CÔNG THỨC TOÁN 12

Công thức lượng giác
Công thức lượng giác 1
Công thức lượng giác 2

Phương trình lượng giác
Hệ thức lượng trong tam giác

Phần III. ĐẠO HÀM – TÍCH PHÂN – HÌNH HỌC – NHỊ THỨC NEWTON

1. Đạo hàm
2. Bảng các nguyên hàm
3. Diện tích hình phẳng – Thể tích vật thể tròn xoay
4. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
5. Phương pháp tọa độ trong không gian
6. Nhị thức Newton

Bạn đang xem : CÔNG THỨC TOÁN 12
Đạo hàm
Diện tích hình phẳng Thể tích vật thể tròn xoay
Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Phương pháp tọa độ trong không gian
Phương pháp tọa độ trong không gian
Nhị thức Newton

BẢNG TÓM TẮT CÔNG THỨC TOÁN 12

Công thức lũy thừa

Công thức lũy thừa

Hàm số lũy thừa, mũ, Logarit

Hàm số lũy thừa, mũ, Logarit

Đồ thị hàm mũ và hàm Logarit

Đồ thị hàm mũ và hàm Logarit

Phương trình mũ và Logarit

Phương trình mũ và Logarit
Công thức đạo hàm

Công thức nguyên hàm

Công thức nguyên hàm
Công thức nguyên hàm 1

Diện tích và thể tích

Diện tích và thể tích
Công thức lượng giác 4
Cung liên kết

Công thức công, nhân đôi, nhân ba, hạ bậc

Công thức công, nhân đôi, nhân ba, hạ bậc
Công thức công biến đổi tổng thành tích, tích thành tổng

Phương trình lượng giác

Phương trình lượng giác 1

Tổ hợp, xác suất

Tổ hợp, xác suất

Khai triển nhị thức Newtơn

Khai triển nhị thức Newtơn

Cấp số cộng, cấp số nhân

Cấp số cộng, cấp số nhân
Khảo sát hàm số và bài toán liên quan

Tìm max, min trên đoạn, trên khoảng

Tìm max, min  trên đoạn, trên khoảng

Tiệm cận đứng, tiệm cận ngang

Tiệm cận đứng, tiệm cận ngang

Tìm tọa độ giao điểm hoặc số giao điểm của hai đồ thị

Tìm tọa độ giao điểm hoặc số giao điểm của hai đồ thị

Công thức toán 12 đại số – Số phức

Số phức và các yếu tố liên quan

Khối lượng kiến thức trong chương số phức có phần nhẹ nhàng hơn so với những chương khác trong môn Đại số. Tuy nhiên, để “ẳm trọn” điểm của các câu hỏi liên quan đến chương số phức này; các em đừng quên học thuộc các công thức sau để vận dụng vào các dạng bài tập:

Số phức và các yếu tố liên quan
Số phức

Lý thuyết và công thức chương số phức

Lý thuyết và công thức chương số phức

Lý thuyết và công thức số phức

Lý thuyết và công thức số phức

Khối đa diện và thể tích của chúng

Khối đa diện và thể tích của chúng

Hình vuông

Hình vuông

Hình chữ nhật, hình thoi

Hình chữ nhật, hình thoi

Thể tích khối chóp

Thể tích khối chóp

Tứ diện đều, hình chóp tứ giác đều

Tứ diện đều, hình chóp tứ giác đều

Hình chóp có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, đáy làm tam giác, đáy là tứ giác đặt biệt

Hình chóp có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, đáy làm tam giác, đáy là tứ giác đặt biệt

Hình chóp có mặt bên (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy, đáy làm tam giác, đáy là tứ giác đặt biệt

Hình chóp có mặt bên (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy, đáy làm tam giác, đáy là tứ giác đặt biệt

Thể tích khối lăng trụ

Thể tích khối lăng trụ

Hình hộp, hình chữ nhật, hình lập phương

Hình hộp, hình chữ nhật, hình lập phương

Mặt trụ, mặt nón, mặt cầu

Mặt trụ, mặt nón, mặt cầu

Mặt trụ

Mặt trụ

Mặt cầu

Mặt cầu

Cách tìm bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp thường gặp

Hình chóp có các đỉnh nhìn một cạnh dưới một góc vuông, hình chóp đều

Hình chó có các đỉnh nhìn một cạnh dưới một góc vuông, hình chóp đều

Hình chóp có cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy, Hình chóp có mặt bên vuông góc với mặt phẳng đáy

Hình chóp có cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy, Hình chóp có mặt bên vuông góc với mặt phẳng đáy

Hình học giải tích trong không gian

Hình học giải tích trong không gian
Tọa độ điểm, tích có hướng của hai vectơ

Phương trình mặt cầu, phương trình mặt phẳng

Phương trình mặt cầu, phương trình mặt phẳng

Viết phương trình mặt phẳng

Viết phương trình mặt phẳng
Viết phương trình mặt phẳng trang 1
Khoảng cách, góc, vị trí

Vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu

Vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu

Phương trình đường thẳng

Phương trình đường thẳng

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng
Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Hình chiếu và điểm đối xứng

Hình chiếu và điểm đối xứng
Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Giáo dục đào tạo