Bài 9: Phương pháp tổng trở tương đương (với nguồn DC)

Biến đổi mạch điện nhằm mục đích mục tiêu đưa mạch phức tạp về dạng đơn thuần hơn. Biến đổi tương tự là biến đổi mạch điện sao cho dòng điện, điện áp tại những bộ phận không bị biến đổi vẫn giữ nguyên .

1. Các công thức cơ bản :

Trong bài toán giải mạch bằng giải pháp tổng trở tương tự sẽ sử dụng một số ít công thức cơ bản sau :

– Với hệ nối tiếp: Giả thiết các tổng trở R1, R2, …, Rn mắc nối tiếp được biến đổi thành tổng trở tương đương Rtđ .Điện trợ tương đương trong sơ đồ mắc điện trở nối tiếp được tính theo công thức sau:

Bài 9: Phương pháp tổng trở tương đương (với nguồn DC) 10

Kết luận: Tổng trở tương đương của các phần tử mắc nối tiếp bằng tổng các tổng trở của các phần tử.

– Với hệ song song:

Giả thiết có n tổng trở mắc song song được biến đổi tương tự. Điện trở tương tự trong sơ đồ mắc điện trở song song được tính theo công thức sau :

Bài 9: Phương pháp tổng trở tương đương (với nguồn DC) 11

Kết luận: Tổng dẫn tương đương của các nhánh song song bằng tổng các tổng dẫn các phần tử.

– Biến đổi tương đương sao – tam giác:

Ba tổng trở gọi là nối hình sao nếu chúng có một đầu nối chung .
Ba tổng trở gọi là nối hình tam giác nếu chúng tạo nên mạch vòng kín mà chỗ nối là nút của mạch .
Ta thường cần biến đổi từ hình sao sang hình tam giác tương tự và ngược lại .
Để tìm những công thức biến đổi sao tam giác ta xuất phát từ những điều kiện kèm theo biến đổi tương tự .

Bài 9: Phương pháp tổng trở tương đương (với nguồn DC) 12

Kết luận:

– Tổng trở của nhánh hình sao tương tự bằng tích hai tổng trở tam giác kẹp nó chia cho tổng ba trở tam giác .

–  Tổng trở của nhánh tam giác tương đương bằng tổng hai tổng trở hình sao nối với nó cộng với tích của chúng chia cho tổng trở của nhánh kia.

– Hệ hỗn hợp:

Bài 9: Phương pháp tổng trở tương đương (với nguồn DC) 13

– Công thức bộ chia dòng điện:

Bài 9: Phương pháp tổng trở tương đương (với nguồn DC) 14

– Công thức bộ chia điện áp:

Bài 9: Phương pháp tổng trở tương đương (với nguồn DC) 15

– Công thức dòng toàn mạch:

Bài 9: Phương pháp tổng trở tương đương (với nguồn DC) 16

2. Một số ví dụ:

Ví dụ 1:

Bài 9: Phương pháp tổng trở tương đương (với nguồn DC) 17

Ví dụ 2:

Bài 9: Phương pháp tổng trở tương đương (với nguồn DC) 18

Trên đây là cách giải mạch bằng giải pháp tổng trở tương tự. Các bạn hoàn toàn có thể bàn luận, đặt câu hỏi hay góp phần quan điểm vui vẻ để lại phản hồi bên dưới bài viết. Chúc những bạn học tốt !

Xem thêm:
Bài 6: Hệ phương trình Kirchhoff của mạch (với nguồn DC)
Bài 7: Phương pháp dòng vòng (với nguồn DC)
Bài 8: Phương pháp điện thế nút (với nguồn DC)

Có thể bạn thích: Mô hình trạm biến áp ngầm, trạm biến áp trong nhà, trạm biến áp ngoài trời.