Công thức, quy tắc tìm x lớp 2, 3, 4, 5 – 6 quy tắc tìm x.

Những dạng toán tìm x từ lớp 2 đến lớp 5Công thức trong những phép tính cộng trừ, nhân chia

Trong các bài toán tìm X có thể nói trong trương trình tiểu học từ lớp 2 đến lớp 5 các em gặp thường xuyên. Để giải được tốt bài tập dạng này các em cần lắm rõ công thức tìm x quy tắc tìm x để áp dụng vài bài tập sao cho ra các phép tính nhanh và chuẩn xác nhất.

  • Xem thêm : Quy tắc dấu ngoặc

6-quy-tac-tim-x

Công thức tìm x

Để giải các bài toán tìm x này thì các bạn cần nắm rõ kiến thức về số trừ, số bị trừ, các quy tắc về dấu ngoặc, quy tắc cộng trừ số khác dấu đã học để cùng áp dụng vào bài tập toán dạng này.

6 công thức tìm x

Số chia = Số bị chia : Thương
Số bị chia = Số chia x Thương
Thừa số = Tích số : Thừa số đã biết
Số trừ = Số bị trừ – Hiệu số
Số hạng = Tổng số – Số hạng đã biết
Số bị trừ = Hiệu số + Số trừ

Công thức trong các phép tính cộng trừ, nhân chia

Phép cộng : số hạng + số hạng = tổng
Phép trừ : số bị trừ – số trừ = hiệu
Phép chia : số bị chia : số chia = thương
Phép nhân : thừa số x thừa số = tích

Quy tắc tìm x thực hiện phép tính

  • Nhớ quy tắc nhân chia trước, phép cộng trừ sau.
  • Đối với biểu thức chỉ có phép nhân và phép chia thì thực hiện thao thứ tự từ trái qua phải.

Xem thêm : Nhân chia trước cộng trừu sau

Những dạng toán tìm x từ lớp 2 đến lớp 5

Dạng 1 : Tìm x Cơ bản
Dạng 2 : Vế trái là 1 biểu thức, có 2 phép tính. Vế phải là một số ít .
Dạng 3 : Vế trái là 1 biểu thức, có 2 phép tính. Vế phải là biểu thức
Dạng 4 : Vế trái là 1 biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là 1 số
Dạng 5 : Vế trái là một biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là tổng, hiệu, tích, thương của hai số

Bài tập ví dụ tìm x

Ví dụ 1:

a) 1264 + X = 9825
X = 9825 – 1264

X = 8561

b) X + 3907 = 4015
X = 4015 – 3907

X = 108

c) 1521 + X = 2024
X = 2024 – 1521

X = 503

d) 7134 – X = 1314
X = 7134 – 1314

X = 5820

e) X – 2006 = 1957
X = 1957 + 2006

X = 3963

Ví dụ 2 :Tìm X, biết:

a, X + 1234 + 3012 = 4724
b, X – 285 + 85 = 2495

c, 2748 + X – 8593 = 10495

d, 8349 + X – 5993 = 95902
e, X : 7 x 34 = 8704
f, X x 8 : 9 = 8440
g, 38934 : X x 4 = 84
h, 85 x X : 19 = 4505
Lời giải
Áp dụng công thức trên ta có đáp án
a, X = 478, b, X = 2695, c, X = 16340, d, X = 93546, e, X = 1792, f, X = 9495, g, X = 1854, h, X = 1007 .

Ví dụ 3: Tìm X khi biết

( 3586 – X ) : 7 = 168
( 3586 – X ) = 168 x 7
3586 – X = 1176
X = 3586 – 1176
X = 2410

Ví dụ 4 : Tìm X khi biết

( X – 10 ) x 5 = 100 – 80
( X – 10 ) x 5 = 20
( X – 10 ) = 20 : 5
X – 10 = 4
X = 4 + 10
X = 14