Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2021

KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU Xem Ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ Xem Ngay
 

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2021 hướng dẫn cách tính thuế TNDN tạm tính quý và cả năm áp dụng theo thông tư 96 và thông tư 78 của bộ tài chính

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 được áp dụng theo 2 thông tư sau:

– Thông tư 78/2014 / TT-BTC
– Thông tư 96/2015 / TT-BTC

Công thức để tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 như sau:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2021

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập tính thuế   = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển)   

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác   

Trong đó:

1 / Thu nhập tính thuế :

Được xác định theo công thức sau

Thu nhập tính thuế   = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển)   

1.1/ Thu nhập chịu thuế:

Thu nhập chịu thuế là gì?

Là tổng thu nhập của tổng thể những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại như : Hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác .
Thu nhập chịu thuế trong kỳ được xác lập như sau :

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác 

Xem thêm bài: Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

1.1.1/ Doanh Thu:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo giải pháp khấu trừ thuế là lệch giá chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng .
– Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo chiêu thức trực tiếp trên giá trị ngày càng tăng là lệch giá gồm có cả thuế giá trị ngày càng tăng

– Ví dụ:

Sản phẩm A có giá là 10 triệu – với Thuế suất là 10 % => Tiền thuế GTGT là một triệu .
+ Nếu công ty bạn là công ty kê khai tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo chiêu thức khấu trừ thì lệch giá là 10 triệu ( không gồm có thuế GTGT ) .
+ Nếu công ty bạn kê khai tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo chiêu thức trực tiếp thì lệch giá là 10 tr + một triệu = 11 tr ( đã gồm có thuế GTGT ) .
– Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dịch vụ mà người mua trả tiền trước cho nhiều năm thì lệch giá để tính thu nhập chịu thuế được phân chia cho số năm trả tiền trước hoặc được xác lập theo lệch giá trả tiền một lần. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời hạn hưởng khuyễn mãi thêm thuế việc xác lập số thuế được khuyến mại phải địa thế căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia ( 🙂 cho số năm thu tiền trước
– Thời điểm xác lập lệch giá để tính thuế thu nhập doanh nghiệp giống với thời gian xuất hóa đơn .
– Kế toán địa thế căn cứ vào hóa đơn đầu ra khi bán hàng, đáp ứng dịch vụ để xác lập lệch giá .
– Tài khoản sử dụng để hạch toán ghi nhận lệch giá trên sổ sách kế toán là TK 511 .

Để chi tiết hơn về các xác định doanh thu các bạn tham khảo tại: Cách xác định doanh thu để tính thuế TNDN

1.1.2/ Chi Phí được trừ:

Về cơ bản thì doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi thực tiễn phát sinh tương quan đến hoạt động giải trí SXKD của Doanh Nghiệp, khi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và được giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt so với những hóa đơn có tổng thanh toán giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên .

Chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Khoản chi thực tiễn phát sinh tương quan đến hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp ;

– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Khoản chi nếu có hóa đơn mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ( giá đã gồm có thuế GTGT ) khi thanh toán giao dịch phải có chứng từ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt .

Để hiểu rõ hơn thì xem thêm bài: Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

1.1.3/ Các khoản thu nhập khác:

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

– Trên sổ sách kế toán chúng ta sử dụng 2 tài khoản 515 và 711. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

+ Tài khoản 515 : Lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, chênh lệch tỷ giá, chiết khấu giao dịch thanh toán …
+ Tài khoản 711 : Nhượng bán, thanh lý tài sản, cho thuê gia tài, quà biếu, quà Tặng Ngay bằng tiền, bằng hiện vật ; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ những nguồn hỗ trợ vốn ; thu nhập nhận được từ những khoản tương hỗ tiếp thị, tương hỗ ngân sách, thưởng khuyến mại và những khoản tương hỗ khác, nợ khó đòi đã xóa nay đòi được, thu nhập từ hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của những năm trước bị bỏ sót phát hiện ra, khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng, thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phế phẩm …

Để hiểu rõ hơn mời xem thêm bài: Các khoản thu nhập khác chịu thuế TNDN

1.2/ Thu nhập được miễn thuế

Thu nhập được miễn thuế : Là những khoản được miễn không phải tính vào thu nhập tính thuế như những mẫu sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản ( trừ thanh lý vườn cây cao su đặc ), thu nhập từ việc bán phế liệu phế phẩm tương quan đến những mẫu sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản .
Được lao lý tại Điều số 8 của TT 78/2014 / TT-BTC

Xem thêm bài: Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN

1.3/ Các khoản lỗ được kết chuyển:

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa gồm có những khoản lỗ được kết chuyển từ những năm trước chuyển sang .
– Nếu : ( Doanh Thu – giá thành được trừ + Thu nhập khác ) – Thu nhập miễn thuế > 0
=> Kết quả hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại trong kỳ là LÃI .
– Nếu : ( Doanh Thu – Chi tiêu được trừ + Thu nhập khác ) – Thu nhập miễn thuế < 0 => Kết quả hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại trong kỳ là LỖ .
– Các bạn chỉ được chuyển lỗ khi xác lập hiệu quả hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại là LÃI .
( lãi mới cần chuyển lỗ để nộp ít thuế đi hoặc không phải nộp, còn khi đã lỗ thì chắc như đinh tất cả chúng ta không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp – số lỗ đó tất cả chúng ta sẽ theo dõi để chuyển vào những kỳ sau khi có lãi )

Xem thêm bài: Cách xác định lãi lỗ và chuyển lỗ thuế tndn

2 / Phần trích lập quỹ KH&CN :

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được quy định tại Điều 10 của TT 78/2014/TT-BTC, và TT 15/2011/TT-BTC – Hướng dẫn thành lập, quản lý, sử dụng quỹ KH&CN

– Đây là loại quỹ do doanh nghiệp xây dựng để tạo nguồn kinh tế tài chính góp vốn đầu tư cho hoạt động giải trí KH và CN của Doanh Nghiệp tại việt nam trải qua hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu, ứng dụng và tăng trưởng, thay đổi công nghệ tiên tiến, thay đổi mẫu sản phẩm, hợp lý hoá sản xuất nhằm mục đích nâng cao sức cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp. Ví dụ như : kiến thiết xây dựng phòng thí nghiệm, cơ sở thử nghiệm, máy móc trang thiết bị Giao hàng cho điều tra và nghiên cứu và tăng trưởng, mua bản quyền công nghệ tiên tiến, quyền sử dụng, quyền sở hữu sáng chế, giải pháp có ích, mẫu mã công nghiệp, thông tin KH&CN …
– Doanh nghiệp được trích tối đa 10 % thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến của Doanh Nghiệp .

3 / Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Trước ngày 1/1/2016:

– Thuế suất 20 % vận dụng cho những doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm trước liền kề < 20 tỷ đồng . - Thuế suất 22 % vận dụng cho những doanh nghiệp không thuộc đối tượng người tiêu dùng vận dụng thuế suất 20 % . ( Nhưng từ ngày 01 tháng 01 năm năm nay sẽ vận dụng thuế suất 20 % ) Chú ý : Những doanh nghiệp mới xây dựng thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22 %. Kết thúc năm kinh tế tài chính nếu Doanh thu trung bình của những tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì Doanh Nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 20 % .

 Từ ngày 1/1/2016 trở đi:

 – Tất cả các doanh nghiệp đang áp dụng thuế suất 20 và 22% sẽ chuyển sang áp dụng mức thuế là 20%.

Để hiểu rõ hơn xem thêm: Mức thuế suất thuế TNDN

Chốt lại các bạn chỉ cần nhớ công thức sau để biết cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 như sau:

cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất