Cách tính diện tích thép sàn bê tông cốt thép nhanh nhất

Ví dụ cách thống kê giám sát thép sàn bê tông cốt thép nhanh nhất

BỐ TRÍ THÉP CHO Ô SÀN (5m x 5,5m)

1. Vật liệu sử dụng cho công trình:

Bê tông: sử dụng cấp độ bền B20 (mác 250#)

  • Rb = 11,5 MPa
  • Rbt = 0,9 MPa
  • Eb = 27.103 MPa

Thép: sử dụng Thép CI (D <10 mm), Thép CII (D ≥10 mm).

Bạn đang xem: Cách tính diện tích thép sàn bê tông cốt thép nhanh nhất

Thép <10 mm: RS = 225 MPa; ES  = 21×104 MPa; ζ R = 0,618, αR = 0,427

Thép ≥ 10 mm: RS = 280 MPa; ES  = 21×104 MPa; ζ R = 0,595, αR = 0,418

2. Lựa chọn sơ bộ kích thước các bộ phận Dầm, Sàn.

a) Chiều cao Dầm: hd = (1/12 ÷ 1/16) Ld =  (1/12 ÷ 1/16) x 5,5 = (0.34-0,45)m

=> Chọn hd = 0.4 m

b) Chiều rộng Dầm: bd = (1/2 ÷ 1/4) hd

=> Chọn bd = 0.2 m

c ) Chiều dày bản sàn hs

Chọn ô sàn S1(5x5,5m)hs = (1/40 ÷ 1/45) Ln = (1/40 ÷ 1/45) x = (11 ÷12,5) cm

Vậy chọn hs = 12cm cho toàn sàn.

3. Tĩnh tải tác dụng lên Sàn.

Stt
Các lớp cấu tạo
γ(kN/m3)
δ(m)
n
gstt(kN/m2)

1
Gạch lát nền
20
0,01
1,1
0,22

2
Vữa lót
18
0,03
1,3
0,70

3
Sàn bê tông cốt thép
25
0,12
1,2
3,60

4
Vữa trát trần hoặc Trần thạch cao
18
0,015
1,3
0,35

Σgstt
4,87

Σgstt = 4,87 kN/m2 = 487 kg/m2

4. Hoạt tải tác dụng lên Sàn.

Hoạt tải tiêu chuẩn sử dụng = 2 kN/m2 = 200 kg/m2

ptc = 2×1,2 = 2,4 kN/m2 (Hệ số an toàn n = 1,2)

Hoạt tải thi công (Khi Sàn tầng trên chống xuống sàn tầng dưới để đổ bê tông: ⇒ Tải Sàn bê tông cốt thép + Dàn giáo, cốp pha…)

thi công = 4,87×0,7 = 3,4 kN/m2 

5. Tải trọng tường ngăn.

Với :

Tường 10 gạch đặc: gttc = 1,8 x 1,3 = 2,34 kN/m2 = 234 kg/m2 (Hệ số an toàn n = 1,3)

Tường 20 gạch đặc: gttc =3,3 x 1,3 = 4,29 kN/m2 = 429 kg/m2 (Hệ số an toàn n = 1,3)

6. Tính toán ô bản sàn.

tinh-toan-o-ban-sanCách tính diện tích thép sàn bê tông cốt thép nhanh nhất 3

Sơ đồ tính và nội lực bản ngàm 4 cạnh

Khi hd ≥ 3hs : Liên kết ngàm

Khi hd < 3hs : Liên kết ngàm

Tra bảng Nội lực Ô bản ngàm 4 cạnh: Dựa vào tỷ số ld/lng

KH
lng(m)
ld(m)
ld/lng
m91
m92
k91
k92

S1
5
5,5
1,1
0,0194
0,0161
0,0450
0,0372

– Tổng tải trọng tác dụng/m2: qtt = gstt + pthi công + gttb  = 4,87 + 3,4 + 3,3 = 11,57 kN/m2 = 1157 kg/m2​
– Tính tổng tải trọng tác dụng lên bản sàn: P  = qtt.lng.ld  = 11,57 x 5 x 5,5 = 318 (KN) = 31,8 (tấn)
Công thức tính Momen: M1 = m11.P
                                    M2 = m12.P
Ta được: M1 = 0,0194 x 318 = 6,17 (kN.m)
              M2 = 0,0161 x 318 = 5,12 (kN.m)
              MI  = 0.0450 x 318 = 14,31 (kN.m)
              MII = 0.0372 x 318 = 11,83 (kN.m)

Tính toán cốt thép Sàn

Cắt dải bản theo phương tính thép có bề rộng 1m: b = 100cm (Phương ngắn cắt Ln; Phương dài cắt Ld)

Giả thiết : a1 = 2 cm ; a2 = 2,5 cm

Thay vào công thức: ho = hbn – a

Ta được: ho1 = 12 – 2 = 10 (cm); ho2 =12 – 2,5 = 9,5 (cm)

Momen giữa nhịp (kN.m)

tinh-toan-cot-thep-san-2

tinh-toan-cot-thep-san-3

bang-tra-thep-1

kiem-tra-hoam-luong-cot-thep

Momen tại gối (kN.m)

cong-thuc-tinh-toan-cot-thep-san-4

bang-tra-thep-2
kiem-tra-hoam-luong-cot-thep-2

Bảng tính toán cốt thép Ô sàn rộng 5m dài 5,5m

tinh toan o san 5x5So-do-tinh-toan-thep-san            So-do-tinh-toan-thep-san-01                         So-do-tinh-toan-thep-san-02  Kê thép sàn

ke-thep-san
Cách tính diện tích thép sàn bê tông cốt thép nhanh nhất 4