Cách tính đường kính hình tròn [Toán lớp 5]

Qua các bài viết trên Babelgraph, hẳn chúng ta đã nắm vững cơ bản về cách tính chu vi, diện tích cũng như tính bán kính hình tròn. Đồng thời giải các bài tập về hình tròn. Vậy cách tính đường kính hình tròn là gì? Có khó không? Tìm hiểu ngay qua bài viết sau đây nhé!

1. Đường kính hình tròn là gì? 

Trong hình học phẳng, đường kính của một đường tròn là khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm bất kể trên đường tròn đó. Đường kính là trường hợp đặc biệt quan trọng của dây cung đi qua tâm đường tròn. Đường kính là dây cung lớn nhất. Đường kính của một hình cầu là đường kính của vòng tròn lớn của hình cầu đó .

Tính đường kính hình tròn

2. Các cách tính đường kính hình tròn

Đường kính hình tròn gấp đôi bán kính hình tròn. Do vậy, để tính được đường kính, ta chỉ cần gấp đôi bán kinh hình tròn lên. Thể hiện qua công thức như sau:

d = 2R hoặc R = d / 2

Trong đó :

  • Đường kính hình tròn là d
  • Bán kính hình tròn là r

Ví dụ : Tính đường kính hình tròn khi biết nửa đường kính hình tròn dài 4 cm .
Từ công thức trên ta có : d = 2 r => d = 2 x 4 = 8 ( cm )
Ngoài ra, ta hoàn toàn có thể suy ra cách tính đường kính hình tròn trải qua những công thức tính chu vi và diện tích quy hoạnh hình tròn. Cụ thể như sau :

Tính đường kính thông qua công thức tính chu vi hình tròn: 

C = d.π => d = C / π

Trong đó :

  • d là đường kính hình tròn
  • C là chu vi hình tròn
  • π là số pi, thường được lấy ở dạng 3.14. Nếu sử dụng máy tính để tính toán, bạn có thể sử dụng ký hiệu số pi để cho ra kết quả chính xác nhất.

Ví dụ, Tính đường kính hình tròn khi biết chu vi của hình tròn là 12.56 cm .
Từ công thức trên ta có : d = 12.56 / ( 3.14 ) = 4 ( cm )

Tính đường kính thông qua công thức tính diện tích hình tròn: 

S = R2. π => d = 2. √ ( S / π )

Trong đó:

  • R là bán kính hình tròn và bằng 1/2 đường kính
  • d là đường kính hình tròn
  • C là chu vi hình tròn
  • π là số pi, thường được lấy ở dạng 3.14. Nếu sử dụng máy tính để tính toán, bạn có thể sử dụng ký hiệu số pi để cho ra kết quả chính xác nhất.

Ví dụ, Tính đường kính hình tròn khi biết diện tích quy hoạnh của hình tròn là 12.56 cm .

Từ công thức trên ta có : d = 2. √ ( 12.45 / 3.14 ) = 4 ( cm )

Các dạng bài tập toán về hình tròn sẽ thường yêu cầu bạn tính bán kính hơn là đường kính, vì chỉ cần tìm được một trong hai thì chắc chắn bạn sẽ tìm được độ dài của đoạn còn lại do mối liên hệ bán kính = 1/2 đường kính. Tuy nhiên, bạn cũng cần nắm thật chắc các cách để có thể tìm được đường kính nhanh nhất, chính là các công thức, cách tính bên trên.