Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia

Công thức toán thi THPT Quốc gia năm 2021 tổng hợp toàn bộ công thức toán học phần Đại số và Hình học trong chương trình Toán 12.

Bộ công thức Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia từ A – Z gồm 3 phần với nhiều công thức toán học được vận dụng tiếp tục trong những bài thi THPT Quốc gia môn Toán. Đây là tài liệu tìm hiểu thêm có ích dành cho những bạn thí sinh nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng, củng cố và ôn tập kỹ năng và kiến thức hiệu suất cao để kì thi sắp tới đạt hiệu quả cao .

Phần 1 : Công thức Toán học phần Đại số

 • Tam thức bậc 2
 • Bất đẳng thức Cauchy
 • Cấp số cộng
 • Cấp số nhân
 • Phương trình, bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối
 • Phương trình, bất phương trình chứa căn
 • Phương trình, bất phương trình logarit
 • Phương trình, bất phương trình mũ
 • Lũy thừa
 • Logarit

Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 37

Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 37

Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 39

Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 39

Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 41

Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 41

Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 43

Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 43

Phần II. Công thức phần Lượng giác

Bao gồm 3 chuyên đề lớn

 • Công thức lượng giác
 • Phương trình lượng giác
 • Hệ thức lượng trong tam giác

Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 45Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 45Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 47Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 47Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 49Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 49Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 51Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 51Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 53Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 53Xem thêm : Bảng công thức lượng giác cần nhớ

Phần III. Đạo hàm – Tích phân – Hình học – Nhị thức Newton

1. Đạo hàm2. Bảng những nguyên hàm3. Diện tích hình phẳng – Thể tích vật thể tròn xoay4. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng5. Phương pháp tọa độ trong khoảng trống6. Nhị thức Newton… … … … … … … ..

Mời các bạn tải File tài liệu về để xem thêm nội dung chi tiết

Công thức toán thi THPT Quốc gia năm 2021 tổng hợp toàn bộ công thức toán học phần Đại số và Hình học trong chương trình Toán 12.

Bộ công thức Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia từ A – Z gồm 3 phần với nhiều công thức toán học được vận dụng liên tục trong những bài thi THPT Quốc gia môn Toán. Đây là tài liệu tìm hiểu thêm có ích dành cho những bạn thí sinh nhanh gọn nắm vững kỹ năng và kiến thức, củng cố và ôn tập kỹ năng và kiến thức hiệu suất cao để kì thi sắp tới đạt hiệu quả cao .

Phần 1 : Công thức Toán học phần Đại số

 • Tam thức bậc 2
 • Bất đẳng thức Cauchy
 • Cấp số cộng
 • Cấp số nhân
 • Phương trình, bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối
 • Phương trình, bất phương trình chứa căn
 • Phương trình, bất phương trình logarit
 • Phương trình, bất phương trình mũ
 • Lũy thừa
 • Logarit

Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 37

Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 37

Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 39

Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 39

Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 41

Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 41

Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 43

Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 43

Phần II. Công thức phần Lượng giác

Bao gồm 3 chuyên đề lớn

 • Công thức lượng giác
 • Phương trình lượng giác
 • Hệ thức lượng trong tam giác

Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 45Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 45Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 47Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 47Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 49Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 49Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 51Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 51Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 53Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia 53Xem thêm : Bảng công thức lượng giác cần nhớ

Phần III. Đạo hàm – Tích phân – Hình học – Nhị thức Newton

1. Đạo hàm2. Bảng những nguyên hàm3. Diện tích hình phẳng – Thể tích vật thể tròn xoay4. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

5. Phương pháp tọa độ trong không gian

6. Nhị thức Newton… … … … … … … ..

Mời các bạn tải File tài liệu về để xem thêm nội dung chi tiết